Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Kalendář akcí
<< September 2014 >> 
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Zita
Zítra : Oleg
Kontakty

Václav Srb
předseda KČ

603 412 671
vaclav.srb@korunaceska.cz


Koruna Česká
Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika
info@korunaceska.cz
č.ú.: 1928428359/0800
 IČ:44266740

Členská sekceFacebook
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Novinky emailem
Vyhledávání

Oznámení o konání XIII. Českého zemského sněmu

Akce
There are no translations available.

Oznamuji tímto konání XIII. Českého zemského sněmu Koruny České monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska.

Termín :  18.10.2014

Místo konání : Poděbrady


Bližší informace a program budou zveřejňovány průběžně.


Dne 18.9.2014


Svatopluk Novotný
Český zemský hejtman

 

Vyjádření Předsednictva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)k podání kandidátní listiny v Šumperku.

Volby
There are no translations available.

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) se tímto vyjadřuje k medializované kauze kandidátní listiny pro podzimní komunální volby ve městě Šumperku.
Sestavování kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb v Šumperku se ujala Mgr. Anna Kašná, která byla v minulosti členkou Koruny České, ovšem její členství bylo ukončeno k 13.6.2013.
V roce 2013 vyhlásila bez jakékoliv konzultace se členskou základnou a s orgány Koruny České svoji kandidaturu na úřad prezidenta ČR. V nadcházejících podzimních komunálních volbách v Šumperku chtěla kandidovat jako jediná kandidátka, když zastupitelstvo města zde tvoří 27 zastupitelů. Na naléhání Předsednictva Koruny České kandidátku na poslední chvíli doplnila o 4 další kandidáty, které prezentovala jako členy Koruny České. Nikdo z uvedených kandidátů ovšem nikdy nebyl ani členem, ani registrovaným příznivcem Koruny České. Za těchto okolností Předsednictvo Koruny České podání kandidátky v této podobě nepodpořilo. 
Mgr. Anna Kašná i přes zamítavé stanovisko Předsednictva Koruny České kandidátku zaregistrovala. Předsednictvo Koruny České následně na vzniklou situaci prostřednictvím volebního koordinátora JUDr. Petra Krátkého reagovalo ve shodě se zákonným ustanovením, a to odvoláním volebního zmocněnce a potom i odvoláním celé kandidátky do obecního zastupitelstva města Šumperku.
O celé této záležitosti informovala televize Nova v hlavní zpravodajské relaci dne 13. srpna 2014.
 

 

Mše svatá za rod Přemyslovců na Levém Hradci v sobotu 9.8.

Akce
There are no translations available.

 

Tisková zpráva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ) ke 100. výročí začátku Velké války

Tisková prohlášení
There are no translations available.

Přesně měsíc poté, kdy jsme vzpomněli 100. výročí zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda a jeho choti v Sarajevu, prožíváme  100. výročí počátku Velké války, která se v průběhu desetiletí začala nazývat I. světovou válkou. A  opět , tak jako v případě samotného sarajevského atentátu, můžeme i v případě výročí Velké války s částečným uspokojením konstatovat, že řada výstav, článků, přednášek, dokumentů, pořadů atd., jež toto velké výročí doprovázejí, byla a je do značné míry věcná, objektivní a od nánosu různých ideologií, jakož i ahistorických předsudků a nevědeckého, jednostranného pohledu, oproštěná. Ale zároveň  také musíme opět konstatovat, že hlavní tíha práce, spojené s důstojným uctěním památky našich padlých dědů a pradědů spočinula především na dobrovolných spolcích a organizacích, v prvé řadě na klubech vojenské historie , historických vojenských jednotkách a také na církvích, jež svými bohoslužbami vzpomínají památky našich předků.
Domníváme se však, že účast státu a politické reprezentace mohla a měla být mnohem významnější a ze strany minimálně všech hlavních veřejnoprávních médií měla být poskytnuta několikanásobně intenzívnější pomoc a podpora, a to především propagační, těm subjektům a jednotlivcům, kteří se o důstojné uctění památky našich dědů zasloužili. A měl by jim být rovněž ze strany státu a jeho představitelů vysloven hodně hlasitý dík. Vždyť přece 100. výročí čehokoliv může drtivá většina z nás prožít jen jednou za život a 100. výročí  Velké války je jednoznačně výročím epochálním.
Velká válka v určitém slova smyslu totiž neskončila dodnes, její následky přetrvávají. Neskončily také spory o její hodnocení, přetrvávají spory o výklad historie celých desetiletí, jež Velké válce předcházela i těch, která ji následovala. O tom, že vítězný mír se ukázal záhy být pramálo vítězným a především spolehlivě dlouhodobým, o tom, že destrukce středoevropské mocnosti a její přetvoření v množství mezi sebou se hašteřících státečků bylo geopolitickou katastrofou, která vedla k porobení tohoto prostoru nacistickým Německem a leninsko-stalinským Ruskem, panuje dnes mezi objektivně a racionálně uvažujícím odborným i laickým publikem dosti značná shoda. To je jistě dobře, nicméně je třeba jasně říci, že účast vojáků Zemí Koruny České, a to všech národností, ve Velké válce, byla největším výkonem branné moci v tomto prostoru od Třicetileté války dodnes a totéž platí, samozřejmě, i o počtu padlých. Utrpení civilistů, v prvé řadě příbuzných padlých vojáků, se v oficiálních vojensko-historických statistikách nikterak nekvantifikuje, neboť to ani není možné. Neznamená to ovšem, že nebylo značné, ba dokonce nesmírné. Velká válka prošla doslova každou naší rodinou. Je nevyvratitelným historickým faktem, že více než devadesát procent našich vojáků padlo a bojovalo za svého krále, Boha a vlast. Zůstali věrni své přísaze až do chvíle, kdy je dnes již blahoslavený císař a král Karel této přísahy zbavil, tedy do 4.11.1918. Je zbytečné a nedůstojné spekulovat o tom, zda tak činili rádi nebo neradi, „jenom“ kvůli rozkazu či „jenom“ kvůli přísaze. Prostě a jednoduše tak činili a učinili. V řadách těchto, až do konce své přísaze věrných vojáků, byli i synové nejednoho „muže 28.října“, např. Jan Masaryk.
Při této příležitosti bychom rádi zdůraznili, že Koruna Česká nevolá po odstranění či hanobení pomníků a památky těch, kteří se proti své přísaze, proti své širší vlasti a proti svému králi postavili, vedeni ideály svobody a demokracie a touhou po jiném, lepším světě. V žádném případě. Koruna Česká volá jen po tom, aby byla řádně uctěna a ctěna památka VŠECH  padlých, bojujících a trpícíh. Aby nebyly kladeny překážky  těm, kteří tak chtějí , mnohdy vlastními skromnými silami a za své  nevelké soukromé finanční prostředky činit, například formou obnovy příslušných pomníků a památníků či jejich znovuzřízením. Aby této iniciativě kompetentní orgány a instituce nejen nekladly překážky, ale aby ji naopak zaštiťovali a přidali se k ní. Aby bylo dbáno staré dobré zásady římského práva : “ audiatur et altera pars – budiž slyšena i druhá strana „.  Abychom si již nadále nelhali o své vlastní historii. Abychom naplnili reálným obsahem slova našeho význačného současného historika: „ Je již nejvyšší čas vrátit Rakousko- Uhersko do naší historie. Bez idealizace a přikrašlování, ale také bez démonizace a hanění “ .

Jménem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska )

Václav Srb, předseda

 

Prohlášení ke 100. výročí sarajevské vraždy a vzplanutí Velké války

Tisková prohlášení
There are no translations available.

Dvojnásobné motto : dvě citace  ze  sira Winstona Churchilla:

1) "Nenajdete jediný národ mezi obyvateli habsburského Domu, kterému by získání samostatnosti přineslo něco jiného než muka a strázně, jaké dávní básníci a kněží popisují v pekle."

2) "Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermainské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska."

Read more...

 

Sdělení předsedy Koruny České k podzimním komunálním a senátním volbám

Volby
There are no translations available.

Vážení monarchisté a příznivci vznešené myšlenky návratu panovníka na trůn jeho předků, členové, bývalí členové i nečlenové Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), dámy a pánové,

dovoluji si připomenout vám, že Koruna Česká se ze všech svých sil účastní pokud možno všech voleb od r. 2004. 

Read more...

 

Volební program pro volby do Evropského parlamentu 2014

VOLBY EP 2014
There are no translations available.

 

Evropa se v celé své historii skládala vždy z řady rozmanitých národů, jejich kultur a zvyklostí. V zájmu zachování tradičních hodnot, vzešlých z odkazu antiky a křesťanství prohlašuje Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) následující své programové priority:

Oblast státoprávní  

Země Koruny české byly od nepaměti součástí velkého nadnárodního celku, ať už jím byla Svatá říše římská nebo podunajská monarchie. V různých obdobích bylo postavení našich zemí v takovém útvaru významné více nebo méně, vždy v závislosti na tom, jaké úsilí a nasazení naše národy a politické reprezentace vyvíjely. Největší rozkvět zažívaly Země Koruny české v obdobích, kdy byly do nadnárodních struktur maximálně integrovány a hrály v nich díky tomu zásadní roli – ať už za vlády krále Přemysla Otakara II, císaře Karla IV., císaře Rudolfa II. nebo v době po porážce Napoleona, o jehož porážku u Lipska se zasloužili nejvíce čeští vojevůdci Karel Filip kníže ze Schwarzenbergu a maršál Václav Radecký z Radče. Naproti tomu, pokusy o vytržení našich zemí z nadnárodního kontextu vedly k naprostým tragédiím, ať už šlo o dobu husitskou nebo období po rozbití Rakouska-Uherska.

 

Read more...

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 28