Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Andrea
Zítra : Jonáš
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010
(provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010
(transparentní účet - dary) 

FIO banka: 2301205375 / 2010
(transparentní účet - volební kampaně)

Přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích:
Strana dosud neobdržela žádná nepeněžní plnění ocenitelná v peněnzích
 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Názory místních společností

 

Tiskové prohlášení MS KČ Střední Čechy k úmrtí Václava Havla

Místní společnost Koruny České monrchistické strany Čech, Moravy a Slezska - Střední Čechy vyjdřuje lítost nad úmrtím pana Václava Havla, bývalého presidenta Československa a Česka.
Osobnost Václava Havla měla výrazný podíl na Sametové revoluci a pádu totalitního Komunistického režimu.

Vnímáme pana Václava Havla jako člověka, který byl pro většinu národa morální autoritou a v 90. letech 20. století, co by osobnost v té době známější než Česko, se zasadil o návrat Česka do míst, kam vždy historicky patřilo, do západní evropy.

Přestože nesouhlasíme s mnohými jeho politickými názory a počiny, tak bez osobnosti jako byl on, by dnes neexistovala ani naše politická strana Koruna Česká monarchistická strana Čech, Moravy a Slezka, tak jak ji známe dnes.


Čest jeho památce.

 

Vyjádření MS KČ Střední Čechy k odvolání ministra zemědělství

Celý článek...

 

Vyjádření MS Střední Čechy ke kauze Bátora-Schwarzenberk

 Místní společnost Střední Čechy by uvítala omluvu náměstka ministra školství pana Bátory za výroky adresované JJ Karlovi knížeti ze Schwarzenbergu, neboť argumenty v tom smyslu že ony výroky neměly charakter oficiálního veřejného vyjádření nepokládáme za správné. Státní úředník, manažer, na takto vysokém postu bude vždy, například i v takových médiích jako je Facebook a podobně, pod drobnohledem široké veřejnosti a jakékoli jeho vyjádření budou či mohou být vždy medializována a mohou být chápána jako oficiální. Proto takto vysoko postavený manažer nese vždy zodpovědnost za svá vyjádření, i kdyby byla vyřčena „na ulici“…

Zároveň ale vyjadřujeme podivení a velké znepokojení nad tím jaký nezměrný tlak je permanentně vyvíjen na pana Bátoru již od chvíle jeho jmenování do funkce, a považujeme to za nátlak nepřiměřený a zástupný a to především při uvědomění si faktu, že i mnoho jiných našich vrcholných politiků se chová mírně řečeno kontroverzně, o jejich některých vyjádřeních ani nemluvě!  Navíc se domníváme, že po profesní či odborné stránce p. Bátora splňuje kritéria pro výkon takové funkce a nedomníváme se, že p. Bátora by měl z této pozice náměstka ministra možnost jakkoli negativně ovlivňovat studující mládež a na tuto přímým způsobem působit.

 

Otevřený dopis MS KČ Praha 4 a Ostrava ke kauze Schwarzenberg-Bátora

Celý článek...

 

Poděkování členů MS KČ Praha 4 za účast na setkání se členy dne 24. března 2011

Zveřejňování názorů z rubriky Úvahy a články na této stránce je důkazem naší vnitrostranické demokracie a naprosté absence vnitřní cenzury. OFICIÁLNÍ STANOVISKA KORUNY ČESKÉ A JEJÍCH STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ JSOU ZDE

Celý článek...

 

Stanovisko místní společnosti Koruny České v Praze 4 k DPH ke knihám

Celý článek...

 

Stanovisko Koruny České Slezsko k aktuálnímu sčítání lidu

Celý článek...

 

Vyjádření KČ Slezsko k případu Bátora

Zveřejňování názorů z rubriky Úvahy a články na této stránce je důkazem naší vnitrostranické demokracie a naprosté absence vnitřní cenzury. OFICIÁLNÍ STANOVISKA KORUNY ČESKÉ A JEJÍCH STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ JSOU ZDE

Celý článek...