Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Andrea
Zítra : Jonáš
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010
(provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010
(transparentní účet - dary) 

FIO banka: 2301205375 / 2010
(transparentní účet - volební kampaně)

Přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích:
Strana dosud neobdržela žádná nepeněžní plnění ocenitelná v peněnzích
 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Tisková prohlášení

Stanovisko politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) k aktuálnímu problému projevů islámského fundamentalismu v Evropě

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) dále jen „KČ“, konstatuje, že aktuální teroristické činy tzv. islámských fundamentalistů v Evropě nejsou náhodným činem několika pomatených jedinců, ale logickým vyústěním rigidní interpretace islámské víry a Koránu, která je svou povahou neslučitelná s hodnotovým rámcem, který nám Evropanům odkázala antika, po staletí jej formovalo křesťanství i judaismus, a který většinově vyznává současná „civilizovaná“ Evropa.

V této souvislosti vyzývá KČ vládu České republiky, aby:

-          přijala a prosazovala taková bezpečnostní opatření, která uchrání obyvatelstvo naší země od hrozby islámského terorismu,

-          podporovala boj proti islámskému terorismu v rámci mezinárodní spolupráce, zejm. s využitím stávajících struktur Organizace spojených národů,

-          aktivně materiálně podporovala vlády států, které jsou ohroženy ozbrojeným útoky islámských fundamentalistů, zejména prosazovala větší spolupráci Evropské unie s Izraelem, který je v regionu Blízkého východu pro Evropu přirozeným strategickým spojencem,

-          v rámci humanitární pomoci státům ohroženým islámským terorismem, přijala takové zásady imigrační politiky, které (po kanadském vzoru) umožní přednostní přijímání obyvatel z řad náboženských menšin (zejména křesťanů), kteří jsou islámským fundamentalismem nejohroženější.

 V Praze dne 26.1.2015

Předsednictvo KČ

 

K nedávným výrokům současného i bývalého prezidentů

Tisková zpráva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ) k nedávným výrokům současného i bývalého prezidentů

Koruna  Česká se připojuje do mediální a veřejné diskuse o formě a obsahu „Hovorů z Lán“, odvysílaných v den Památky všech věrných zesnulých  - „Dušiček" dne 2. 11.2014 veřejnoprávním Českým rozhlasem s malým časovým odstupem, který nám umožňuje reagovat na tuto causu komplexněji a, troufám si říci, poněkud hlouběji. Kategorické odsouzení použitých vulgárních výrazů je i pro nás samozřejmostí a nikdo by asi neočekával od strany, hlásící se k zásadním konzervativním hodnotám, cokoli jiného. Drobným příspěvkem k  této spíše formální rovině problému z naší strany budiž poznámka (téměř) na okraj: ani použití výrazu „jenom“ nespisovného či zmínka o významném politiku pouhým příjmením, bez křestního jména či slůvka „pan“, nejsou v případě  hlavy státu na místě. Ale toho už si v inkriminovaném přenosu téměř nikdo nevšiml, což je, vzhledem k  intenzitě výrazů, jež  všeobecné zděšení vyvolaly, jistě pochopitelné.

Celý článek...

 

Tisková zpráva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ) ke 100. výročí začátku Velké války

Přesně měsíc poté, kdy jsme vzpomněli 100. výročí zavraždění arcivévody Františka Ferdinanda a jeho choti v Sarajevu, prožíváme  100. výročí počátku Velké války, která se v průběhu desetiletí začala nazývat I. světovou válkou. A  opět , tak jako v případě samotného sarajevského atentátu, můžeme i v případě výročí Velké války s částečným uspokojením konstatovat, že řada výstav, článků, přednášek, dokumentů, pořadů atd., jež toto velké výročí doprovázejí, byla a je do značné míry věcná, objektivní a od nánosu různých ideologií, jakož i ahistorických předsudků a nevědeckého, jednostranného pohledu, oproštěná. Ale zároveň  také musíme opět konstatovat, že hlavní tíha práce, spojené s důstojným uctěním památky našich padlých dědů a pradědů spočinula především na dobrovolných spolcích a organizacích, v prvé řadě na klubech vojenské historie , historických vojenských jednotkách a také na církvích, jež svými bohoslužbami vzpomínají památky našich předků.
Domníváme se však, že účast státu a politické reprezentace mohla a měla být mnohem významnější a ze strany minimálně všech hlavních veřejnoprávních médií měla být poskytnuta několikanásobně intenzívnější pomoc a podpora, a to především propagační, těm subjektům a jednotlivcům, kteří se o důstojné uctění památky našich dědů zasloužili. A měl by jim být rovněž ze strany státu a jeho představitelů vysloven hodně hlasitý dík. Vždyť přece 100. výročí čehokoliv může drtivá většina z nás prožít jen jednou za život a 100. výročí  Velké války je jednoznačně výročím epochálním.
Velká válka v určitém slova smyslu totiž neskončila dodnes, její následky přetrvávají. Neskončily také spory o její hodnocení, přetrvávají spory o výklad historie celých desetiletí, jež Velké válce předcházela i těch, která ji následovala. O tom, že vítězný mír se ukázal záhy být pramálo vítězným a především spolehlivě dlouhodobým, o tom, že destrukce středoevropské mocnosti a její přetvoření v množství mezi sebou se hašteřících státečků bylo geopolitickou katastrofou, která vedla k porobení tohoto prostoru nacistickým Německem a leninsko-stalinským Ruskem, panuje dnes mezi objektivně a racionálně uvažujícím odborným i laickým publikem dosti značná shoda. To je jistě dobře, nicméně je třeba jasně říci, že účast vojáků Zemí Koruny České, a to všech národností, ve Velké válce, byla největším výkonem branné moci v tomto prostoru od Třicetileté války dodnes a totéž platí, samozřejmě, i o počtu padlých. Utrpení civilistů, v prvé řadě příbuzných padlých vojáků, se v oficiálních vojensko-historických statistikách nikterak nekvantifikuje, neboť to ani není možné. Neznamená to ovšem, že nebylo značné, ba dokonce nesmírné. Velká válka prošla doslova každou naší rodinou. Je nevyvratitelným historickým faktem, že více než devadesát procent našich vojáků padlo a bojovalo za svého krále, Boha a vlast. Zůstali věrni své přísaze až do chvíle, kdy je dnes již blahoslavený císař a král Karel této přísahy zbavil, tedy do 4.11.1918. Je zbytečné a nedůstojné spekulovat o tom, zda tak činili rádi nebo neradi, „jenom“ kvůli rozkazu či „jenom“ kvůli přísaze. Prostě a jednoduše tak činili a učinili. V řadách těchto, až do konce své přísaze věrných vojáků, byli i synové nejednoho „muže 28.října“, např. Jan Masaryk.
Při této příležitosti bychom rádi zdůraznili, že Koruna Česká nevolá po odstranění či hanobení pomníků a památky těch, kteří se proti své přísaze, proti své širší vlasti a proti svému králi postavili, vedeni ideály svobody a demokracie a touhou po jiném, lepším světě. V žádném případě. Koruna Česká volá jen po tom, aby byla řádně uctěna a ctěna památka VŠECH  padlých, bojujících a trpícíh. Aby nebyly kladeny překážky  těm, kteří tak chtějí , mnohdy vlastními skromnými silami a za své  nevelké soukromé finanční prostředky činit, například formou obnovy příslušných pomníků a památníků či jejich znovuzřízením. Aby této iniciativě kompetentní orgány a instituce nejen nekladly překážky, ale aby ji naopak zaštiťovali a přidali se k ní. Aby bylo dbáno staré dobré zásady římského práva : “ audiatur et altera pars – budiž slyšena i druhá strana „.  Abychom si již nadále nelhali o své vlastní historii. Abychom naplnili reálným obsahem slova našeho význačného současného historika: „ Je již nejvyšší čas vrátit Rakousko- Uhersko do naší historie. Bez idealizace a přikrašlování, ale také bez démonizace a hanění “ .

Jménem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska )

Václav Srb, předseda

 

Prohlášení ke 100. výročí sarajevské vraždy a vzplanutí Velké války

Dvojnásobné motto : dvě citace  ze  sira Winstona Churchilla:

1) "Nenajdete jediný národ mezi obyvateli habsburského Domu, kterému by získání samostatnosti přineslo něco jiného než muka a strázně, jaké dávní básníci a kněží popisují v pekle."

2) "Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermainské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska."

Celý článek...

 

Usnesení XXII. GS k lustračnímu zákonu

Koruna Česká důrazně odmítá soudobé snahy o zrušení tzv. lustračního zákona.

V návaznosti na platný a účinný zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu KČ konstatuje, že představitelé totalitního režimu doby minulé by s ohledem na historickou spravedlnost ani nadále neměli ovlivňovat veřejné dění našeho státu.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 6 z 14