Novinky

  • 1

Odběr novinek z webu

Monarchistická výročí

28. květen 1471 - uherský král Matyáš Korvín se nechal korunovat jako český vzdorokrál v Jihlavě
28. květen 1857 - zemřela arcivévodkyně Žofie, první dcera Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské
28. květen 1988 - zveřejnění manifestu Českých dětí. Začátek novodobého monarchismu v Českých zemích
28. květen 2008 - Nepálské království bylo prohlášeno republikou
29. květen 1453 - dobytí Konstantinopole Turky. Konec Byzantské říše.
29. květen 1867 - podepsána rakousko-uherská smlouva o vyrovnání a dualistické monarchii
30. květen 1917 - císař Karel I. obnovil činnost říšského parlamentu a svolal jednání
30. květen 1946 - narození švédského krále Karla XVI. Gustava
30. květen 1953 - narození arcivévodkyně Andrey, nejstarší dcery JCKV Otty Habsbursko-Lotrinského a Reginy Sasko-Meiningenské
31. květen 1922 - narození arcivévodkyně Alžběty, dcery českého krále a rakouského císaře Karla Habsbursko-Lotrinského a Zity Bourbonsko-Parmské
  • 1