Aktuální zprávy

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) se zármutkem bere na vědomí smutnou zprávu o úmrtí Jeho Jasnosti Zdeňka hraběte Sternberga.

Hrabě Sternberg byl svědkem i přímým účastníkem mnoha dramatických událostí a dějů, které Země Koruny české postihly v důsledku rozbití středoevropského soustátí. I v těch nejtěžších obdobích byla Jeho Jasnost jasně rozpoznatelným symbolem pravého vnitřního šlechtictví a s ním spojené noblesy.

Pokoj jeho duši.

Spolek Radecký Praha upozorňuje na blížící se definitivní ukončení podepisování petice za návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí v Praze, která vznikla z iniciativy občanských spolků Malé Strany.

Původně bylo plánováno ukončení petice na konec roku, protože ale podpisů stále přibývalo, byl termín ukončení prodloužen do konce ledna 2021, je tedy stále možnost připojit svůj podpis.

Petici podepisujte zde: https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

Koruna Česká tuto iniciativu vítá a podporuje, neboť opětovné docenění tohoto skvělého uměleckého díla, ale také navrácení samotné osobnosti maršála Radeckého do všeobecného povědomí představuje jeden z kroků k nápravě pokřiveného obrazu doby monarchie. Proto také vyzýváme všechny naše členy členy a příznivce nejen k podepsání petice, ale i k jejímu dalšímu rozšíření mezi svými přáteli.

Vnuk posledního českého krále a korunní princ zemí Koruny české Karel Habsburský oslaví 11. ledna 2021 své šedesáté narozeniny. Mezi obyvateli Zemí Koruny české vznikla myšlenka věnovat mu k významnému životnímu jubileu náležitě hodnotný dar, jímž by vyjádřili svůj postoj k arcivévodovi Karlovi jako člověku pevně spjatému s historií naší země a také celého středoevropského prostoru.

Celý projekt nazvaný "Koruna pro Karla" zaštítil Spolek pro obnovu Českého království, který zřídil pro financování daru speciální transparentní účet, jehož výnos byl určen výhradně na zhotovení kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rozhodlo předsednicto Koruny České o odložení letošního Generálního sněmu na náhradní termín, který bude co nejdříve stanoven podle aktuální situace.

Vnuk posledního dosud vládnoucího českého krále Karla I. a dědic zemí Koruny české Karel Habsburský oslaví příští rok v lednu své šedesáté narozeniny. Při příležitosti tohoto významného jubilea vznikla mezi českými monarchisty nezávislá iniciativa, kterou posléze organizačně zaštítil Spolek pro obnovu Českého království. Cílem iniciativy je věnovat JCKV Karlovi k těmto narozeninám dar, který bude symbolicky pocházet od celého lidu zemí Koruny české a bude jím replika Svatováclavské koruny zhotovená u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana.

Díky řadě přispěvatelů se tento záměr v současné době zdárně vyvíjí, mimo jiné už byla vytvořena poduška pod korunu se zemskými znaky Čech, Moravy a Slezska. Ještě ovšem zbývá doplatit plnou cenu.

Celý projekt, nazvaný „Koruna pro Karla“, je nestranický, otevřený pro všechny obyvatele našich zemí, kteří chtějí vyjádřit svůj postoj ke Karlovi Habsburskému, člověku pevně spjatému s historií naší země a také celého středoevropského prostoru. Koruna Česká se jako strana na tomto díle podílí nepřímo, prostřednictvím svých členů a příznivců, ale vřele ho podporuje.

Úspěšné dokončení iniciativy však závisí na nás všech, kteří ho pomáhají propagovat mezi veřejností a kteří ho od srdce svým příspěvkem podpoří. Pro umocnění významu daru bude dobré, pokud se akce zúčastní co nejvíce přispěvatelů byť i jen symbolickou částkou.

Darujte i Vy svou korunu na Korunu pro Karla!


Odkaz na sledování transparentního účtu naleznete zde .

Průběžný stav projektu sledujte zde.

Park Marie Terezie na pražských Hradčanech má ode dneška novou dominantu: Byla zde odhalena socha české královny a rakouské císařovny Marie Terezie. Tato jediná vládnoucí žena v čele našeho státu se tak dočkala vůbec první sochy v Českých zemích; zástupci Prahy 6 ji slavnostně odhalili u příležitosti 280. výročí jejího nástupu na trůn.

Marie Terezie byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůnu a na svou dobu poměrně moderní panovnicí. Jsem proto rád, že jsme projekt dotáhli do cíle a můžeme ji konečně široké veřejnosti připomenout jako pozoruhodnou osobnost a významnou historickou postavu, řekl místostarosta pro kulturu Jan Lacina, který myšlenku postavení pomníku ve vedení městské části Praha 6 dlouhodobě prosazoval už dříve připomněl, že stavba pomníku Marie Terezie má podporu Koruny České a mnoha významných historiků. Koruna Česká v únoru 2019 (v reakci na petici občanů proti stavbě pomníku) zaslala otevřený dopis starostovi Prahy 6 na podporu zbudování pomníku.

Z iniciativy občanských spolků Malé Strany vznikla petice občanů za obnovu pomníku Josefa Václava Radeckého z Radče na Malostranském náměstí.

Koruna Česká tuto iniciativu vítá a podporuje, neboť znovudocenění tohoto vynikajícího uměleckého díla a návrat osobnosti maršála Radeckého do obecného povědomí představuje krok k napravení pokřiveného obrazu doby monarchie. Vyzýváme proto všechny naše členy členy a příznivce, aby pomohli návratu sochy nejen připojením svého podpisu k petici, ale i jejím dalším rozšířením mezi svými přáteli.

Petici můžete podepsat zde: https://www.petice.com/pomnik_marsala_radeckeho

V katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích byl 17. srpna 2020 při slavnostní bohoslužbě instalován relikviář blahoslaveného Karla I. Rakouského, posledního českého krále.

Datum obřadu bylo stanoveno na výroční den jeho narozenin (* 17. 8. 1887). Na českém území jsou v současnosti uloženy relikviáře bl. Karla I. např. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, ve Strahovském klášteře a v kostele sv. Gotharda v Bouzově.

Instalace relikviáře bl. Karla I. byla pro katedrálu sv. Mikuláše mimořádnou událostí, jaká se pravděpodobně bude znovu opakovat až za mnoho let. V katedrále jsou v současné době uloženy jen dva podobně významné relikviáře: v roce 1670 sem byl přenesen vzácný barokní relikviář s ostatky sv. Auraciána a v roce 2019 byl instalován relikviář s ostatkem sv. Mikuláše.

Péčí archiváře Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu PhDr. Libora Gottfrieda byla dle zvyklostí vyhotovena pamětní listina, která bude v rámci žehnání Sloupu dne 15. srpna 2020 vložena ve speciálním pouzdru do architektury sloupu.

Listina bude otevřena k podpisu zájemcům ve středu dne 12. srpna 2020 od 12:15 do 15:00 a to v recepci arcibiskupského paláce na Hradčanech v Praze, kde přítomný archivář zaznamená „krasopisně“ jméno a dotyčný se pak speciálním inkoustem na originál podepíše. Pokud zájemce zanechá na místě spojení, (mail, mobil apod.) dostane posléze na toto spojení elektronickou kopii celé listiny.

Další místo, kde bude pamětní list otevřen k podpisu je klášter augustiniánů u Sv. Tomáš na Malé Straně a to v pátek 14. srpna 2020 od 12:00 do 15:00 hod.

Po okopírování bude pamětní list vložen do nerezového pouzdra a hermeticky utěsněn s garancí výdrže materiálu a písma min 150–200 let.

Rada městské části Prahy 1 podpořila v úterý 21. července návrh radního Votočka a radního Richarda Bureše a vyslovila souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na Malostranské náměstí v Praze. Je to první velký krok k tomu, abychom mohli tento pomník opět spatřit ve veřejném prostoru a konkrétní výsledek skoro desetileté snahy Spolku Radecký Praha o navrácení pomníku do veřejného prostoru; podklady k jednání rady MČ ostatně dodal právě tento spolek, v němž působí mnozí členové Koruny České. Navrhuje umístit na náměstí kopii sousoší a podstavce, vytvořenou podle originálu, který se nachází v Lapidáriu Národního muzea.

Spolek Radecký Praha na plán uspořádal veřejnou sbírku, dosud do ní lidé přispěli přes 239 tisíc korun. Chcete-li také přispět, najdete potřebné informace na stránce http://radecky.org/index.php/sbirka.

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1