Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rozhodlo předsednicto Koruny České o odložení letošního Generálního sněmu na náhradní termín, který bude co nejdříve stanoven podle aktuální situace.

Níže zpráva předsedy Koruny České:

Vážení členové a příznivci Koruny České, milí kolegové a přátelé,

s hlubokým zármutkem sděluji, že letošní XXIX. Generální sněm Koruny České neproběhne v obvyklém termínu, jímž měla být poslední listopadová sobota 28. 11. Jak jistě víte z médií, aktuální epidemická situace nedovoluje pořádání akcí tohoto rozsahu.

V závislosti na vývoji protiepidemických opatření budeme usilovat o stanovení náhradního termínu pro konání sněmu co nejdříve - neočekáváme však, že by se GS mohl konat dříve než koncem ledna 2021.

Těším se na setkání se všemi příznivci vznešených monarchistických zásad a všem přeji pevné zdraví a dobrou mysl.

Srdečně,

Radim Špaček

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1