Vnuk posledního českého krále a korunní princ zemí Koruny české Karel Habsburský oslaví 11. ledna 2021 své šedesáté narozeniny. Mezi obyvateli Zemí Koruny české vznikla myšlenka věnovat mu k významnému životnímu jubileu náležitě hodnotný dar, jímž by vyjádřili svůj postoj k arcivévodovi Karlovi jako člověku pevně spjatému s historií naší země a také celého středoevropského prostoru.

Celý projekt nazvaný "Koruna pro Karla" zaštítil Spolek pro obnovu Českého království, který zřídil pro financování daru speciální transparentní účet, jehož výnos byl určen výhradně na zhotovení kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana.

Dne 4. ledna byla sbírka ukončena. Do tohoto dne bylo na transparentním účtu pro sbírku na Korunu pro Karla vybráno 310 335,06 Kč. Na tuto částku se složilo od 4. června 2020 do 4. ledna 2021 celkem 158 dárců. 300.000,- Kč bylo uhrazeno za výrobu repliky svatováclavské koruny. Zbylá částka bude použita na výdaje spojené s předáním daru Karlu Habsburskému. Dále probíhá jednání o předání daru s JCKV Karlem Habsburkem prostřednictvím jeho osobního pobočníka Dr. Milana Nováka.

Předseda spolku a člen předsednictva Koruny České Jindřich Holub děkuje jménem spolku všem dárcům za jejich štědrost a odvahu, kterou svým darem a pomoci při propagaci celé akce projevili.

Více informací najdete na webu Spolku pro obnovu Českého království.

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1