S politováním informujeme, že dne 15. dubna 2021 nás opustil monarchista a kandidát za Korunu Českou do Senátu z roku 2018, p. PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor. Čest jeho památce!


Augustin Karel Andrle Sylor se narodil 25. října 1946 v Náchodě, jeho život byl však celoživotně spjat s vysokomýtským regionem. Roku 1973 se oženil, s manželkou Marií měli čtyři děti: Richard, Gabriela, Klára a Ondřej. Druhé příjmení Sylor pochází od předka Antona Karla Andrle von Sylor, který v roce 1867 byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu.

Na vysokou školu nebyl nejdříve přijat kvůli špatnému kádrovému profilu. Nicméně sportovní duch radil nevzdávat se a na pedagogickou fakultu se později dostal. V letech 1968-1970 vedl jako student stávku proti okupaci státu. V roce 1970 absolvoval na UK Praha-Fakulta tělesné výchovy a sportu.

V roce 1973 byl na hodinu z politických důvodů (během letní brigády pochválil pád komunistického režimu v Chile) vyhozen z práce učitele na odborném učilišti Karosa Vysoké Mýto. Následovalo období perzekuce. Pracoval jako hromosvodář, zámečník atd.

V roce 1981 nastoupil jako vedoucí střediska plavecké výuky na Krytém bazénu ve Vysokém Mýtě. Tehdy si stanovil nemalý cíl – proslavit vysokomýtský bazén – což se mu v 90. letech skutečně povedlo. Působil zde až do roku 2013, tedy 32 let. V  letech 1990 do 2012 zastával funkci trenéra juniorů ČR v plavání a spolu se svým oddílem sbíral jedno ocenění za druhým. Jako první na světě v letech 1992 až 1996 přeplaval úžiny Gibraltar, Suez a Bospor, které oddělují jednotlivé kontinenty.

Andrle se hlásil k monarchistickému přesvědčení, razil myšlenku návratu českých zemí k historickým kořenům a změny České republiky na parlamentní monarchií západoevropského typu.

V roce 2006 vstoupil do komunální politiky, nejprve za ČSSD. Dvě volební období, v letech 2006–2014 působil jako zastupitel města Vysokého Mýta. Od roku 2013 do roku 2017 byl poslancem Parlamentu Poslanecké sněmovny jako nestraník za hnutí Úsvit. Jako poslanec inicioval a prosadil bezplatnou povinnou plaveckou výuku žáků ZŠ včetně dopravy. V Poslanecké sněmovně byl předsedou Podvýboru pro heraldiku a vexiologii a místopředsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Pracoval také v podvýborech pro kulturu, státní vyznamenání a tělovýchovu a sport. Na jeho působení vzpomenula například tehdější ministryně školství Kateřina Valachová: Moc mne zasáhla zpráva o úmrtí Augustina Andrleho, poslance z doby, kdy jsem byla ministryní, monarchisty, sportovce, trenéra. Spolu jsme prosadili školní plavání. Byl renesanční osobností a bude chybět této zemi, pro kterou vykonal obrovské věci.

Roku 2018 se pokusil na své působení v poslanecké sněmovně navázat kandidaturou do senátu a jakožto monarchista tehdy kandidoval za Korunu Českou; do horní komory parlamentu se neprobojoval.

Inicioval zhotovení soch českých panovníků. V roce 2012 sochu krále Přemysla II. Otakara ve Vysokém Mýtě. V roce 2016 sochu královny Elišky Přemyslovny v Karolínu v Praze. V roce 2018 další sochu krále Přemysla II. Otakara, tentokráte v městě Marchegg v Rakousku.

Od roku 2008 byl velitelem, komturem a rytířem Východočeské komendy Vojenského špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Založil Nadační fond Elišky Přemyslovny, který každoročně uděluje Řád Elišky Přemyslovny ženám působícím v oblasti společenského života.

Vydal několik historických knih o Vysokém Mýtě a okolí (Osobnosti města Vysokého Mýta, Města a obce vysokomýtska, Mezi třemi kontinenty, Šlechtické rody ve Vysokém Mýtě, Hejtmani kraje Chrudim). Angažoval se při dokončení oprav kostela v obci Radhošť na Orlickoústecku a kostela sv. Petra a Pavla ve Slatině u Vysokého Mýta.

Poslední rozloučení proběhne 23. dubna v 11 hodin v kostele svatého Jiří v Radhošti u Vysokého Mýta.


Webová stránka senátní kandidatury za Korunu Českou ve volbách roku 2018

Augustin Karel Andrle Sylor na webu Příběh našich sousedů

Zprávy z médií:

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1