Před rokem, na podzim 2018, vydala Koruna Česká Monarchistický manifest 2018 jako programový dokument pro dnešní monarchistické hnutí. Připomněla tím smutné 100. výročí konce monarchie a nastolení republiky a zároveň 30. výročí představení monarchistického manifestu disidentskou skupinou České děti kolem Petra Placáka, který tím položil základy moderního českého monarchistického hnutí.

Z obsahu monarchistického manifestu 2018:

České společnosti, tak jako jiným národům a celkům, v současnosti chybí shoda na základních hodnotách, vize směřování země a všeobecná podpora konkrétních idejí. Postrádáme obecně respektovanou společenskou smlouvu, stvrzovanou a podporovanou významnou částí společnosti. Do probíhající debaty nabízíme jako základní princip společenské smlouvy změnu republiky v monarchii a postavení krále do čela státu.

...

Idea změny státního zřízení z republiky v monarchii není iluzorní představou, nýbrž reálně míněnou alternativou. Odlišné státní zřízení a jiný typ jeho reprezentace samy o sobě nemohou zajistit rychlou proměnu společnosti ve všech oblastech. Zvolení této cesty by ale znamenalo vykročit směrem k jasnému formulování i symbolickému vyjádření idejí, sdílených nebo alespoň respektovaných podstatnou částí občanů.

Celý manifest si můžete přečíst na adrese www.monarchistickymanifest.cz

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1