Dne 12. září se v Rakousku na zámku Tratzberg uskutečnila zajímavá královská svatba. Nevěstou byla česká princezna Gabriela z rodu Habsbursko-Lotrinského a ženichem Henri, princ parmský z dynastie Kapetovců. Svatba tak byla výjimečná mimo jiné i tím, že se brali dva příslušníci starých evropských panovnických rodů, což není v dnešní době tak obvyklé, jako tomu bylo ještě i v nedávné minulosti.

Gabrielle Maria Pilar Yolande Joséphine-Charlotte, císařská princezna rakouská a princezna česká a uherská a arcivévodkyně rakouská se narodila 26. března 1994 v Ženevě jako páté a nejmladší dítě arcivévody Karla Christiána (*1954), který je vnukem bl. císaře Karla I. a bratrancem současné hlavy rodu – arcivévody Karla (*1961).

Henri Luitpold Antoine Victor Marie Joseph, princ parmský se narodil 14. října 1991 v dánském Roskilde jako prapravnuk parmského vévody Roberta I. (1848-1917), jehož potomkem ve 4. generaci je rovněž i princezna Gabriela.

Vévoda Robert I. měl celkem 24 dětí, přičemž 4 z nich jsou důležití pro pochopení příbuzenských vazeb ve vztahu k popisované svatbě.

 • Robertův syn Xavier (1889-1977) se stal zakladatelem hlavní vládnoucí linie a pokračovatelem v důstojenství parmských vévodů. Jeho vnukem je princ Chales (*1970), současná hlava parmského rodu a pretendent trůnu.

 • Dcera Zita (1892-1989) se stala poslední rakouskou císařovnou jako manželka bl. Karla I. a tím tedy i babičkou současného pretendenta a hlavy rodu arcivévody Karla a prababičkou nevěsty, princezny Gabriely.

 • Syn Felix (1893-1970) se oženil s dědičkou lucemburského trůnu velkovévodkyní Charlottou (1896-1985). Jejich vnuk Henry (*1955) je současným vládnoucím lucemburským velkovévodou, přičemž jeho sestra Marie Astrid (*1954) je matkou princezny Gabriely.

 • Pravnukem dalšího syna Reného (1894-1962) je princ Henri (*1991), manžel princezny Gabriely.

Princezna Gabriela i princ Henri jsou tedy příbuzní, přičemž i sňatky obou jejich rodičů jsou příbuzenské. V obou případech se dokonce jedná o svazky dětí bratranců a sestřenic. Otec princezny Gabriely je vnukem císařovny Zity a její maminka je vnučkou prince Felixe. Otec princ Henriho je vnukem prince Reného a jeho maminka také vnučkou prince Felixe. Maminky obou novomanželů jsou tedy sestřenice.

Svatebnímu páru se 30. října 2017 narodila v Kodani dcera Victoria Antonia Marie-Astrid Lydia, princezna parmská, která je díky příbuzenským vazbám svých rodičů a prarodičů trojnásobným potomkem parmského vévody Roberta.

Popisované rodinné vazby jsou přehledně zobrazeny v následujícím příložném schématu. Novomanželskému páru přejeme hodně štěstí, zdraví, ale především naplněný osobní život pokud možno mimo dosah bulvárních medií.

Petr Nohel
autor je genealog a bývalý předseda Koruny České

Svatba Gabriela

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1