Ve dnech vrcholících oslav století republiky navštívil Česko také Karel Habsburský, vnuk posledního českého krále a rakouského císaře blahoslaveného Karla I. a následník českého trůnu. V Brně přednášel studentům Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a poskytl rozhovor České televizi.

Karel Habsburský zdůraznil potřebu užší spolupráce států na území někdejšího Rakouska-Uherska. Spíše než o společenství národních států se jedná o společenství regionů, které mají společnou historii, které prošly společným kulturním vývojem, které mají proto i dnes společné zájmy. Navíc region spolupracujících menších států může být protiváhou Německa či Francie v rámci Evropské unie.

Jsem eurooptimista. Jsem někdo, kdo vždy věřil, že Evropa funguje. A to ne proto, že jsme tak rozdílní, ale proto, že máme společnou historii a společné hodnoty. My v Evropě, všechny státy, jsme utvářeni křesťanskou představou o světě.

Proto taky máme v evropské politice sociální komponenty, proto hraje odpovídající roli rodina, proto je to taky viditelné v architektuře všech oblastí, jak se naše představa o světě v čase vyvíjela a jak má pro nás i v dnešní společnosti svůj odpovídající význam. Proto nemám vůbec strach, že se teď Evropa rozpadne s těmi těžkostmi, jaké teď má.

Samozřejmě může vždy dojít k situacím, kdy se jedna země odloučí, jako například teď snahy Velké Británie v rámci brexitu, ale nemyslím si, že to něco změní na roli Evropy v rámci její historické spolupráce. Evropa dnes ve světě zastupuje jisté základní principy. Svobodně demokratické zřízení, sociální aspekty v hospodářství, to je něco, co Evropa poměrně zřetelně reprezentuje. A to bude v budoucnosti stále důležitější, jak se ostatní systémy stávají radikálnějšími, tak bude stále důležitější tyto základní principy prosazovat. A v tom musí Evropa držet pospolu a také bude držet pospolu.

Karel Habsburský mluvil také o svém dědovi blahoslaveném Karlovi I. a ve vztahu k roku 1918 uvedl, že nemá smysl snažit se otočit kolo dějin nazpět a snažita se navázat přesně tam, kde skončilo Rakousko-Uhersko, ale je třeba přemýšlet nad tím, co udělat v dneštní situaci. Pro evropskou spolupráci zdůraznil potřebu dodržování principu subsidiarity, tedy řešení věcí pokud možno na nejnižší úrovni, a zároveň o zodpovědném přístupu k problémům, ke kterým je potřeba evropská spolupráce a hledání společného postupu.

Více:

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1