Karel Habsburský se stal terčem žaloby, protože v názvu své internetové stránky používá jméno Karl von Habsburg, což prý odporuje rakouským zákonům namířeným proti šlechtě. V osobním kontaktu přitom následník trůnu běžně používá občanské jméno bez „von“ a rodových titulů.

Anonymní stěžovate zažaloval Karla Habsburského na začátku letošního roku; před pár dny dal soud stížnosti za pravdu, což podle rakouských zákonů znamená sankci 34 až 140 €. Karel Habsburský je ale rozhodnutý odvolat se k vyšší instanci a rád by dosáhl toho, aby byl tento zákon zrušen.

Nesmyslné protišlechtické zákony byly zavedeny v Rakousku i v Československu po nastolení republiky v roce 1918. Stejně jako v Rakousku, i u nás sto let starý zákon, který „zrušuje šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva“, dodnes platí a zakazuje mimo jiné užívání titulů, včetně přídomku „von“, tedy česky „z“. Přitom se nejedná o žádnou nutnost pro republikánské zřízení; v mnoha jiných republikách neznamaná používání šlechtických titulů a přídomků žádný problém, například právě „von“ je zcela běžné v Německu a Švýcarsku. To způsobuje zejména v dnešní době volného pohybu osob v rámci EU značné problémy při stěhování nebo uzavírání mezinárodních manželství, kdy určité jméno platné v jedné zemi je podle zákonů sousední země protizákonné.

Více na webu info.cz: Následník císařského trůnu Karl Habsburg bojuje o přídomek „von“. Použít ho nesmí ani na internetu

Oficiální internetová stránka následníka trůnu: Karl von Habsburg

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1