Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k vyjádření nedůvěry vládě a dohodě parlamentních stran o ustavení dočasné vlády národního porozumění

 Ve světle rozhodnutí Poslanecké sněmovny České republiky, ze dne 11. 2. t.r., která nevyhověla vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu a následné reakci vlády, která s odkazem na žádost hejtmanů vyhlásila od 15.2 nouzový stav nový, konstatuje naše strana následující:

 • z průběhu poslední schůze Poslanecké sněmovny, na níž vláda ČR nebyla s to přesvědčit většinu poslanců o nezbytnosti prodloužení nouzového stavu (což přitom vláda dlouhodobě označuje za nezbytnou součást úspěšné zvládání pandemické situace), je zřejmé, že se vláda aktuálně netěší nejen důvěře občanů, ale ani důvěře tělesa, z něhož odvozuje svou legitimitu;
 • v nastalé situaci vláda nebyla schopna poskytnout krajům dostatek informací a záruk, jak bude bez právního režimu nouzového stavu zajištěna spolupráce centrálních orgánů s kraji (což je nepochybně zásadní povinnost nejvyššího orgánu moci výkonné), tak aby byla nadále zajištěna péče o zdraví občanů;
 • situace vyvrcholila, když vláda ústavně sporným způsobem dosud platný nouzový stav prodloužila, resp. formálně jej vyhlásila jako nouzový, což argumentačně podpořila žádostí hejtmanů o takový postup.

Máme za to, že vláda svým rozhodnutím z 14. 2. 2021 fakticky obešla vůli většiny Poslanecké sněmovny a dala tím najevo, že její kontrolní funkci pokládá nadále za nadbytečnou. Namísto toho, aby vláda zajistila bezpečnost občanů realizací racionálních a věcně odůvodněných opatření, rozhodla se ignorovat ústavní i politickou realitu a nadále ohrožovat naše zdraví a ekonomické zájmy prolongací dosavadních neúčinných postupů a praxe. Tam, kde většinové rozhodnutí řádně zvoleného parlamentu a znění Ústavy nic neznamená a lze je ignorovat, nelze již hovořit o svobodné zemi a demokratickém zřízení. Kde neplatí Ústava, je i platnost ostatních zákonů sporná.

Z hlediska aktuálního zájmu občanů, čelících již několik měsíců chaotickým vládním opatřením, která se vzdor platnosti nouzového stavu ukazují být (zejména v porovnání se sousedními státy) v boji s pandemií málo účinná, je zřejmé, že bez ohledu na ústavně-právní posouzení postupu vlády nelze boj s pandemií nadále úspěšně vést bez obnovení důvěry občanů ve stát a jeho instituce.

 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) proto vyzývá všechny parlamentní strany k okamžitému vyjádření nedůvěry současné vládě a bezprostřednímu zahájení politických jednání o sestavení dočasné „vlády národního porozumění“, jejímž úkolem bude (s využitím nezávislých odborníků bez politických preferencí) pouze provést naši zemi pandemickou krizí, a to do podzimních, již vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny.

V Praze dne 15. února 2021

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1