Prohlášení Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k aktuálnímu odkazu Sametové revoluce

U příležitosti 30. výročí událostí 17. listopadu roku 1989 nacházíme naši společnost ve stavu, kdy na jedné straně občané mohou stále ještě svobodně volit i cestovat do zahraničí, na druhé straně však mnozí z nich ztrácejí důvěru v demokratickou politiku, když nelze přehlédnout, že se státní správa stává nástrojem pro obohacování určitých podnikatelských kruhů a současně je vláda závislá na podpoře komunistů, o nichž jsme se domnívali, že se svou ideologií třídního boje patří na smetiště dějin.

Třicáté výročí „sametu“ naši společnost zastihuje rovněž ve stádiu nebývalého názorového rozdělení, když žádná z volených hlav státu po r. 1989 nebyla s to občany dlouhodobě sjednocovat ani tvořit účinnou protiváhu partikulárních zájmů, reprezentovaných politickými stranami. Jasně se tím ukazuje, že svoboda a demokracie bez tradice a hodnotového jednotícího prvku či symbolu nepostačují pro dlouhodobý příznivý vývoj státu a prospěch jeho občanů.

Žádáme proto obnovu politického režimu s nevolenou hlavou státu, žádáme návrat krále, který nebude vrcholným státním representantem jen pro některé, ale bude panovníkem všech. ...

V Praze dne 16. listopadu 2019

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1