Dne 30. listopadu 2019 se na tradičním místě v Klubu techniků, Novotného Lávka, Praha 1 uskutečnil XXVIII. Generální sněm politické strany usilující o návrat parlamentní monarchie coby státoprávního zřízení pro Čechy na Moravu a Slezsko.

V úvodní části sněmu pozdravili delegáty: předsedkyně rakouských monarchistů Nicole Fara (Die Monarchisten - Schwarz-Gelbe Allianz); senátor a 1. místopředseda strany: Ing. Tomáš hrabě Czernin (TOP09) senátor zvolený za koalici ODS a Koruny České: Ing. Lumír Achenbrenner (ODS); místopředseda Konzervativní strany: Mgr. Michal Struha (KONS) a zastupitel HMP a místopředseda KV p. Jan Volf (KDÚ-ČSL). U příležitosti 30. výročí listopadu 89 vystoupil na sněmu jako zvláštní host p. Jan Urban (historik, signatář Charty 77 a poslední mluvčí Občanského fóra), který přednesl úvahu: 30 let po pádu komunismu - učí se vůbec střední Evropa demokracii?

Sněm v pracovní části mj. projednal zprávu předsedy o činnosti strany (RNDr. Radim Špaček, předseda strany), zprávu dohlédací komise (p. Oto Ryšavý, DK) a zprávu o hospodaření strany (JUDr. Petr Krátký, místopředseda strany). Dále byly předneseny zprávy o činnosti místních za jednotlivé země: Čechy (p. Svatopluk Novotný); Morava (MVDr. Jiří Čížek); Slezsko (p. Jaroslav Vavříček byl zastoupen pí Romanou Philippovou Hergovou). Na zprávy hejtmanů navázaly samostatné zprávy předsedů MS pro Východní Čechy (p. Miroslav Pošvář), MS pro Jizerské hory (p. Ondřej Duda).

Sněm se zabýval otázku účasti ve volbách v následujícím roce, přičemž vzal na vědomí informaci předsednictva strany o probíhajících politických jednáních. Koruna Česká je již dohodnuta na koaliční spolupráci s ODS, při společné nominaci Ing. L. Achenbrennera, který bude svůj senátorská mandát v obvodu Plzeň-Slovany příští rok obhajovat. Kromě toho jsou monarchisté připraveni pokračovat v jednání o spolupráci s dalšími programově blízkými demokratickými stranami o možných koalicích pro nadcházející krajské i senátní volby, avšak tam, kde k dohodě o spolupráci nedojde, postaví strana samostatné kandidátky.

Sněm přijala následující usnesení k aktuálnímu politickému dění: „Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyzývá k věcné a seriózní diskusi nad památkou všech vojáků, kteří se skutečně zasloužili o osvobození naší země v květnu roku 1945, a to včetně účastníků bojů z řad Ruské osvobozenecké armáda, strana současně odmítá využívání tématu aktuální politickou propagandou.

V Praze dne 1. prosince 2019

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Generalni snem 2019

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1