Události

Zveme všechny monarchisty a zájemce o historii zemí Koruny České na setkání na Palackého stezce v Návarově v sobotu 12. září 2020. Na programu bude odhalení informační tabule o životě a díle Františka Palackého a následně budou požehnány nově zbudované lavičky císaře Karla I. a císařovny Zity k odpočinku poutníkům na cestě ke zdejšímu prameni císaře Karla I.

Malebným údolím řeky Kamenice v podhůří Jizerských hor prochází turistická stezka pojmenovaná po velkém českém historiku, politikovi, spisovateli a monarchistovi Františku Palackém. Pramen věnovaný poslednímu českému králi blahoslavenému Karlovi I. se nachází v údolí pod Návarovem přímo u Palackého stezky, nedaleko penzionu Rusalka a mostu přes řeku. Pramen byl po dlouhá desetiletí zapomenutý a zanesený, skrytě vytékající voda podmáčela turistickou stezku. V roce 2017 jej vyčistil a vyzdil praporečník Svazu vojenských vysloužilců Jiří Šubrt. Poté byla nad pramen upevněna dřevěná deska s portrétem císaře a jeho jménem. Voda z pramene je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky. Slavnostní požehnání pramene se konalo péčí Koruny České a Svazu vojenských vysloužilců 11. srpna 2018 a o rok později byla zbudována také informační tabule pro lepší informovanost turistů a kolemjdoucích o osobnosti, po níž je pramen pojmenován.

Regionální společnost Koruny České v Olomouckém kraji zve na tradiční pouť za obnovu Českého království, která se bude konat na Svatém Hostýně v neděli 30. srpna 2020, abychom se na tomto významném moravském poutním místě přimluvili za návrat principů a hodnot, které platily v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I., přímý potomek Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců.

Všichni ctitelé posledního českého krále a rakouského císaře blahoslaveného Karla I. jsou zváni v pondělí 17. srpna od 17:00 do katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Při slavnostní mši svaté ke cti bl. Karla bude v katedrále instalován jeho relikviář.

Hlavním celebrantem bohoslužby bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup.

Tato událost byla původně naplánována na 1. dubna letošního roku (výročí Karlovy smrti), ale z důvodu pandemie a mimořádného stavu byla odložena. Jako nový termín byl určen 17. srpen (den narození bl. Karla roku 1887).

Více informací: Biskupství českobudějovické

Všichni ctitelé posledního českého krále blahoslaveného Karla Rakouského jsou zváni na výroční poutní mši svatou v kapli bl. Karla nad Branišovem u Kdyně, konanou u příležitosti 10. výročí posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním ritu bude sloužena v sobotu 25. 7. 2020 od 14 hodin.

Kaple blahoslaveného císaře Karla I. je nevelká poutní kaple na louce poblíž pramene říčky Andělice nad vesnicí Branišov, asi 700 m nad mořem, v malebné pošumavské krajině nedaleko města Kdyně v domažlickém okrese Plzeňského kraje.

Druhá etapa obnovy mariánského sloupu začala 5. května 2020, kdy bylo zahájeno sestavení Sanctuária, prostoru pro kopii obrazu Panny Marie Rynecké a nosnou část pro sokl, dřík, korintskou hlavici sloupu a čekající sochu Panny Marie - Immaculaty

Závěrečné práce na obnově Mariánského sloupu proběhly ve dnech 2. a 4. června 2020. Dne 2. června kdy byl osazen sokl pod dřík Mariánského sloupu. Na dříku Mariánského sloupu je latinský nápis, jehož volný český překlad zní: Panně Rodičce, bez hříchu prvotního počaté, za obhájení a osvobození města tuto sochu zbožný a spravedlivý císař postavil. Císařem, který se o postavení Mariánského sloupu zasloužil (na základě iniciativy pražských měšťanů) byl Ferdinand III. (vládl 1637 – 1657), který byl Čechům příznivě nakloněn, zmírnil řadu opatření Ferdinanda II. po porážce stavovského povstání v roce 1620 a byl velkým ctitelem Staroboleslavského Palladia.

Dne 4. června 2020 byly osazeny: dřík Mariánského sloupu, hlavice sloupu a na závěr, cca v 15.45 hod., byla na vrchol sloupu umístěna socha Panny Marie Neposkvrněné, kopie původní sochy Jana Jiřího Bendla z roku 1650 od Mistra Petra Váni. Panna Maria se tak vrátila na Staroměstské náměstí v Praze. K úplnému dokončení ještě chybí část dlažby a umístění kopie obrazu Panny Marie Rynecké do sanktuária. Kopii obrazu Panny Marie Rynecké posvětil papež Benedikt XVI. při mši sv. na letišti v Brně – Tuřanech 27. září 2009.

Obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze bude požehnán o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu, 15. srpna 2020.

V předvečer žehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bude jižní části náměstí (tj. okolí Mariánského sloupu k pomníku M. Jana Husa), od 14 do 21 hodin, vyhrazena pro „Modlitební shromáždění v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie“.

 

Následující den, v sobotu 15.srpna v 10.00 hodin, bude v chrámu Matky Boží před Týnem, slavná bohoslužba, celebrovaná pražským arcibiskupem a českým primasem Dominikem kardinálem Dukou, OP.

 

Očekává se, že se všichni účastníci slavnosti požehnání sloupu do chrámu nevejdou. Proto bude na Staroměstském náměstí velkoplošná obrazovka, kde bude možné bohoslužbu sledovat.

 

Po mši svaté vyjde průvod z kostela na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu, kde odezní projevy a Otec kardinál Dominik Duka, obnovený Mariánský sloup, požehná.

Celý prostor Staroměstského náměstí je 15.srpna 2020 9 do 15 hodin vyhrazen pro shromážděni na „Poděkování za uhájení města Prahy na konci třicetileté války a za uzavření Vestfálského míru, který ukončil 30. letou válku, která zdevastovala Evropu“.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl poděkováním za uhájení Prahy v poslední bitvě třicetileté války, bitvě o Prahu, která trvala od 26. července 1648 ještě několik dni po uzavření Vestfálského míru a švédská vojska ukončila obléhání až 3. listopadu 1648. Praha - Staré Město, Nové Město a Židovské Město se tak ubránily vydrancování, které postihlo Pražský Hrad a Malou Stranu.

 

Nyní, když je Mariánský sloup na svém místě, souhlasem s jeho obnovou Magistrátem hl. m. Prahy bylo uznáno, že jeho stržení bylo chybou, můžeme doufat, „ že jsme překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne zase do lů. Rozumíme tomu tak, že sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu."4

Přispějme k tomu Smírnou modlitbou za smíření křesťanů

Dobrý Bože, vzdáváme Ti díky pro Tvou nekonečnou dobrotu a milosrdenství. Nikdy nepřestáváš volat hříšníky a vyzývat je, aby se obnovili ve Tvém Duchu. Tím, že nám stále odpouštíš, zjevuje se Tvá všemohoucnost.

Nabízíš nám smíření a pokoj. Svěřujeme se Tvému milosrdenství a prosíme Tě o dar smíření s Tebou, mezi námi lidmi i se sebou samými. Víme, že smíření křesťanů přesahuje lidské síly a dary. Proto Tě prosíme: dej, ať v síle Ducha Svatého překonáváme každé rozdělení a každou nesvornost a jsme jedním tělem a jednou duší. Nechť je mnohem silnější to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.

Chceme odstranit pohoršení rozdělení a věříme, že jedno místo, kde stojí socha reformátora Mistra Jana Husa, [ ctitele Panny Marie ], na Týnském chrámu je utrakvistický kalich a je zde obnovena socha Panny Marie, může být viditelným důkazem tohoto smíření.

Dobrý Bože, přihlížej k naší dobré vůli a posilni nás, abychom neklesli v této snaze o vzájemné smíření. Dej, abychom neprosazovali svoji vůli, ale po vzoru Tvého Syna byli tichými a pokorného srdce. Veď nás, abychom jako první dokázali podat ruku ke smíru a vzájemnému odpuštění. Amen.

 

Všichni jsou srdečně zváni a prosím, šiřte tuto pozvánku mezi blízkými.

Josef Pejřimovský

Milan Novák, představený zemské modlitební ligy císaře Karla informuje o proběhlých bohoslužbách ke cti bl. Karla a také o třech nových relikviích bl. Karla v Čechách (v Českých Budějovicích, v Poličanech a v Brandýse nad Labem) – jejich slavnostní uložení bylo odloženo na druhou polovinu roku 2020.

V kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči byla v neděli 3. května slavena mše svatá ke cti posledního českého krále blahoslaveného Karla I.

Slavnostní mše svatá byla původně plánována na 29. března, u příležitosti 98. výročí císařovy smrti 1. dubna 1922, ale kvůli nouzovému stavu bylo její konání odloženo. Zároveň se o prvním květnovém víkendu měla konat tradiční Audience u císaře Karla, která musela být zrušena, a proto byla památka blahoslaveného Karla připomenuta apoň touto bohoslužbou.

Zástupci Koruny České v čele s panem předsedou dnes uctili památku obětí komunistické totality a připomněli nešťastné výročí komunistického puče v únoru 1948 a smrti pátera Josefa Toufara 25. února 1950 položením kytice u pomníku obětem komunismu v Praze na Újezdě.

Děkujeme za fotografie panu Zdeňkovi Žalskému

1 2 3 4

Letos už po desáté byla díky místní společnosti KČ Strážnice sloužena mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici za arcivévodu Karla Habsburského, vnuka posledního českého krále a moravského markraběte a současného následníka trůnu, u příležitosti jeho 59. narozenin.

Místní společnost Koruny České ve Strážnici zve na slavnostní mši svatou za Jeho císařskou a královskou výsost, Karla Habsbursko-Lotrinského, vnuka blahoslaveného císaře Karla I.

Mše svatá se koná u příležitosti jeho 59. narozenin v pátek 10. ledna 2020 v 16:30 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici. Mši svatou celebruje Mgr. P. Vít Rozkydal.

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1