V kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči byla v neděli 3. května slavena mše svatá ke cti posledního českého krále blahoslaveného Karla I.

Slavnostní mše svatá byla původně plánována na 29. března, u příležitosti 98. výročí císařovy smrti 1. dubna 1922, ale kvůli nouzovému stavu bylo její konání odloženo. Zároveň se o prvním květnovém víkendu měla konat tradiční Audience u císaře Karla, která musela být zrušena, a proto byla památka blahoslaveného Karla připomenuta apoň touto bohoslužbou.

Mši svatou s relikvií bl. Karla sloužil farář bubenečské farnosti Miloš Szabo. Ve svém kázání poukázal také na osobnost blahoslaveného císaře Karla jako inspirativní vzor dodržování křesťanských ctností i v situacích, kdy to není populární. Připomněl, že se snažil vždy dodržovat svou korunovační přísahu a ochraňovat své národy i když se tím sám odsoudil k vyhnanství, že byl jediným státníkem válčících mocností, který upřímně usiloval o mír, že byl prvním na světě, kdy zřídil ministerstvo sociálních věcí (v duchu sociálního učení církve) a že v momentě nevyhnutelného rozpadu říše zabránil krveprolití a umožnil svým národům rozejít se v míru.

Na YouTube kanálu bubenečské farnosti si můžete pustit videozáznam mše svaté.

O mši svaté vyšel také článek v pražské příloze novin Mladá Fronta DNES v pondělí 4. května:

V kostele sv. Gotharda v Bubenči se včera konala slavnostní mše k uctění památky posledního rakouského císaře a českého krále blahoslaveného Karla I. Habsburského, a to za přítomnosti členů historického vojenského pluku a omezeného počtu věřících. Akce se po roce konala již podruhé. Zástupci historického císařského a královského 28. pěšího pluku zvaného Pražské děti přinesli během mše na oltář ostatky Karla I. Habsburského. Vojenské pocty vzdali panovníkovi v císařských uniformách, s praporem a plukovním trubačem. Blahořečení Karla I. Habsburského, který se snažil o záchranu míru v období první světové války, se každoročně připomíná 1. dubna, v den výročí jeho úmrtí. (...)

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1