Jak se rozvíjí úcta ke Karlovi I., poslednímu českému králi a dalším světci na našem trůně po svatém Václavu, na mnoha místech naší vlasti jsou slouženy mše svaté u příležitosti jeho liturgického svátku 21. října.

Každý rok si dne 21. října připomínáme svátek blahoslaveného Karla Rakouského. Je to výročí jeho sňatku s princeznou Zitou roku 1911. Několik let po sňatku převzal roli císaře a nelehkou roli panovníka v době už probíhající světové války vnímal celý život jako zodpovědnost za své národy před Bohem i za cenu osobní oběti, stejně tak na ně myslel i při svém bolestném umírání. Blahoslavený Karel je vzorem panovníka, který stavěl zájmy jemu svěřených lidí nad své osobní. Charakterizuje tak vlastnosti, které v dnešní době často nevidíme.

Tento památný den si na několika místech naší země připomeneme mší svatou, níže přinášíme Vám přehled těchto bohoslužeb (s odkazy na podrobnější informace v kalendáři událostí). Tento přehled pravděpodobně není kompletní – protože úcta k bl. Karlovi I. se rozvíjí mezi věřícími na mnoha místech, je možné, že mše svaté ke cti blahoslaveného Karla jsou slouženy i mnoha jiných kostelech; vycházíme z informací, které se k nám dostaly a uvítáme doplnění.

sobota 19. října

neděle 20. října

pondělí 21. října

24. říjen

 

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1