Místní společnost KČ Opava spolu s městem Horní Benešov a Československou obcí legionářskou zve na pietní akt a vysvěcení hrobu vojáků Velké války na Den veteránů – 11. listopadu 2019 na hřbitově v Horním Benešově.

Začátek akce je v 11 hodin. Projev pronese slezský zemský hejtman KČ Jaroslav Vavříček a starosta města pan Pavel König, za iniciativu opravy hrobu Rudolf Grygar a Vladislav Pečinka. Vojenský kaplan mjr. P. Pavel Kuchař vysvětí hrob, u kterého bude stát česná vojenská stráž v dobových uniformách s vlajkami Rakousko-Uherska a Zemí Koruny České, poté zazní hymna Rakousko-Uherska a hymna České republiky s čestnou salvou.

Více podrobností v kalendáři událostí.

O obnově vojenského hrobu napsal pěkný článek na svém blogu pan Ladislav Kolačkovský: Vojáci c. a k. pluku č. 1 císaře Františka Josefa se vrátili do Horního Benešova

Historie vojenského hrobu v Horním Benešově

Počátkem října 1914 po obležení pevnosti Přemysl a chystaném tažení ruských vojsk na Krakov bylo rozhodnuto přeložit náhradní prapory (Ersatztruppem) umístěné v té době v Krakově a v Opavě do Horního Benešova. Představitelé města byli požádáni velitelem vojenského územního velitelství v Krakově, aby připravili ubytování pro 2 400 mužů a 50 důstojníků náhradního praporu pěchotního pluku č. 1 Kaiser Franz Josef z Opavy.

Vojsko dorazilo do města 14. října 1914 a zůstalo zde až do konce války. Důstojnický sbor a čtrnáct vojenských kanceláří bylo umístěno v privátních bytech, většina z 2 400 vojáků v hromadných ubytovnách, například v BESEDNÍM DOMĚ - Jubilejním domě, v lidové škole, v kamenném sklepě - SKALNÍ SKLEP (Felsenkeller), v měšťanské škole, na střelnici, ve starém pivovaru, tělocvičně a v Římském domě - MODLITEBNA (Rómerhaus), několik desítek vojáků ubytovali sedláci Bock, Krommer a Ziganka ve svých statcích na předměstí. V listopadu 1914 byla část vojáků přestěhována do čtyř dřevěných baráků postavených U NÁDRAŽÍ, ( Od roku. 1930 koupaliště) v prosinci téhož roku k nim přibyly i čtyři ročníky zeměbrany z východního Slezska. Bylo zřízeno i 72 nemocničních lůžek - 34 v sále kamenného sklepa, 26 v tělocvičně a 12 v DOMOV - nemocnici se zavěšenými lůžky. Školní výuka dětí byla přenesena do náhradních místností v dětské školce, NÁMĚSTÍ budově okresního soudu, v německém lidovém spolku a do bytů Heinricha Schuberta a Antona Heinzela.

Dne 14. listopadu 1914 odjel z Horního Benešova na frontu první pochodový oddíl (1. Marschkompanie). S vojáky nastoupenými na náměstí se rozloučili, velitel posádky podplukovník Aristid rytíř von Wagenbauer pocházející z Nových Heřmínov a místní farář a děkan Alois Fischer. Vojáci pak za zvuků vojenské hudby a v doprovodu velkého počtu místních i přespolních odpochodovali na nádraží, kde nastoupili do 30 připravených vagónů a odjeli do Opavy. Postupně odjížděly další a další marškumpanie, dne 2. prosince 1914 sedmá, v září 1915 patnáctá a v březnu 1916 již dvacátá. V období od října 1914 do léta 1916 opustilo Horní Benešov na 3 300 vojáků.

Dne 26. srpna 1916 převzal velení nad praporem plukovník Mildner. Na podzim 1916 rozhodla městská rada zřídit na městském hřbitově čestný hrob na počest vojáků zemřelých v místní vojenské nemocnici. Pomník, jehož zhotovení, včetně vedení stavebních prací, bylo svěřeno šikovateli architektu Hansi Fickertovi z Kartových Varů, byl slavnostně odhalen a vysvěcen dne 1. listopadu 1916. Celkové náklady s výjimkou mramorové desky činily 1 500 korun. Částka byla shromážděna peněžními sbírkami mezi obyvateli města, vojáky, část byla uhrazena z obecní pokladny.

Dne 5. listopadu 1918 byly oddíly z Horního Benešova, včetně příslušných náhradních jednotek umístěných ve Svobodných Heřmanicích a v Leskovci nad Moravicí, rozpuštěny. Vojenské ubytovací prostory byly postupně předávány do majetku města rodáky z Horního Benešova - nadporučíky Waltrem Oppenheimem a Alfonsem Gebauerem. Od podzimu 1914 do listopadu 1915 bylo v místním farním kostele slouženo 51 smutečních válečných mší, kolik jich bylo do konce války, se již asi nedozvíme.
Pomník se dochoval, i když v poněkud upravené formě. Na původním pomníku, jak je zřejmé z pohlednice vydané během války, je letopočet 1914-1918. Číslice 8 v letopočtu 1918 byla přidána až po skončení války. Z textu na pohlednici vyplývá, že pomník byl darován městskou obcí Horní Benešov a jejími obyvateli společně s náhradním praporem „císařské pěchoty".

Připravil pan Rudolf Grygar

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1