Hrob vojáků z Velké války v Horním Benešově se v roce 2019 mimo jiné díky zásluhou členů KČ dočkal rekonstrukce a na Den veteránů 11. listopadu 2019 byl opět slavnostně posvěcen.

Město Horní Benešov, ve spolupráci s Korunou Českou - monarchistickou stranou Čech, Moravy a Slezska a Československou obcí legionářskou z Ostravy, uspořádalo na Den veteránů pietní akt s vysvěcením hrobu vojáků Velké války.

Pietní akt proběhl na místním hřbitově, kde byl opraven hrob vojáků, kteří zemřeli v lazaretu v Horním Benešově. Je zde pohřbeno patnáct vojáků a dalších devět je pohřbeno v okolních hrobech, které tehdy poskytli k jejich poslednímu odpočinku občané města.

Na úvod se ujal slova starosta města pan Pavel König, který připomněl historii hrobu, promluvil o jeho rekonstrukci a zároveň přečetl jména všech pohřbených vojáků.

Poté se ujal slova Slezský zemský hejtman Koruny České pan Jaroslav Vavříček, který zde pohovořil o nesmyslnosti válek a o tom, abychom nezapomněli na ty, kteří za nás položili své životy. Řekl také, že tyto oběti nás varují a nabádají, abychom trvale hledali a nacházeli cesty ke vzájemné úctě a porozumění mezi lidmi i národy.

Československé legionáře a jejich historii zde představil pan mgr. Tomáš Rusek, historik a tajemník Československé obce legionářské Ostrava 1. Vojenský kaplan mjr. P. Pavel Kuchař pronesl dvě modlitby – modlitbu za mrtvé vojáky a modlitbu za mír. Vysvětil hroby a po tomto slavnostním aktu došlo ke kladení kytic. Na závěr zazněla hymna Rakouska - Uherska a hymna České republiky. Slova se ještě ujal pan starosta, který poděkoval všem za účast na tomto pietním aktu.

Oprava hrobu čítala: opravení okrasného zábradlí okolo hrobu, instalace desek se jmény pochovaných (zde byly instalovány i desky těch ostatních devíti vojáků, pochovaných v jiné části hřbitova), vysypání hrobu bílým štěrkem s následující cestičkou k památníku, okrasné zábradlí a menší oprava schodů a památníku. Cena rekonstrukce byla 576.508 Kč bez DPH.

Text a foto: Vladislav Pečinka

1 2 3 6 8 10 kytice KC

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1