Kdo nebo co v současné době rozděluje společnost a jaké pojetí politiky dnes oslovuje lidi a má budoucnost? Předseda Koruny České Radim Špaček vystoupil na toto téma v pořadu Politické spektrum na ČT24 v neděli 21. března 2021. Dalšími diskutujícími byli Petr Hannig, předseda Rozumných, a Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Téma pořadu poskytlo panu předsedovi vynikající příležitost seznámit diváky s některými zásadními přednostmi monarchie oproti republice s volenou hlavou státu: My monarchisté jsme přesvědčeni, že monachie je správné státní zřízení právě proto, že v jejím čele je nezpochybnitelný symbol celého státu, celého národa a sjednocující prvek, a to je právě ten monarcha. A vidíme v praxi, každodenně a už dlouhodobě, že absence monarchy, kdy v čele státu stojí volený prezident, je právě ten prvek, který společnost dlouhodobě rozděluje, z principu věci samé, protože toho prezidenta nakonec zhruba polovina chce a zhruba polovina odmítá. A ještě ke všemu takový prezident, který je tam tam právě teď, se přímo vyžívá v rozdělování společnosti. Samozřejmě je to tedy principiální problém, který my jsme přesvědčení, že je třeba odstranit tím, že se vrátíme k osvědčené formě vlády.

Problém prezidenta je také v tom, že jakožto volený politik je vždy nějak spjat s ostatními politickými hráči. Proto Radim Špaček jako jednu z výhod panovníka zmínil, že může být nadán kontrolními pravomocemi nad volenými politiky, zatímco v současném uspořádání jsou všechny kontrolní orgány závislé na politicích a proto nemohou ve vztahu k nim účinně vykonávat svou kontrolní funkci.

Další debata se věnovala mimo jiné konkrétně současnému českému prezidentovi a došlo na smutné srovnání jeho veřejného vystupování s projevy současných panovníků i hlavy našeho královského rodu arcivévody Karla Habsburského (viz zde), kteří nerozdělují, nerozeštvávají, ale snaží se spojovat a povzbuzovat, což nám bohužel chybí.

Pořad můžete zhlédnout na stránkách České televize: Politické spektrum: Úloha politických stran a hnutí v české politice

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1