Zaujalo nás

Na Deníku N vyšel velmi obsáhlý článek od Dany Schmidt o monarchii. Text se věnuje jedinečné popularitě současných monarchií a zmiňuje také mnoho předností monarchie před republikou.

Celý text je dostupný pouze pro předplatitele Deníku N, zmiňme však alespoň některé zajímavé pasáže. Článek připomíná, že výrazná většina obyvatel evropských monarchií je pro jejich zachování. Jako důvody obliby monarchie se uvádí, že symbolizuje historickou kontinuitu, tradice a pocit národní jednoty. Přestože královské rodiny občas čelí skandálům kolem některých svých členů, jejich překonání zpravidla jejich popularitu jen upevní.

V posledních týdnech vychází v českých médiích slušný počet článků věnujících se monarchii. Jeden z nich vyšel také na Blesk.cz a přináší přehled všech evropských monarchií včetně jejich charakteristiky a zajímavostí.

Připomíná tak běžnému čtenáři, že monarchie není nic co by patřilo minulosti, ba ani pouhá svérázná zvláštnost Velké Británie. Naopak, monarchie představují nezanedbatelný počet evropských států, které zároveň patří mezi ty nejvyspělejší a nejstabilnější.

Řada lidí má monarchie spojené především se středověkem a dnes království považují především za výsadu Velké Británie. Jenže v Evropě přitom stále můžeme najít dvanáct monarchií, z toho sedm království. Řada evropských monarchií má i své zvláštnosti, ať už v ní kromě monarchy vládne šest různých parlamentů, nebo má země naopak nejvyšší monarchy hned dva. A kdo by si myslel, že alespoň absolutní monarchie jsou věcí minulosti, spletl by se, protože i takovou monarchii v Evropě stále najdeme.

Celý článek: Královna Alžběta II. není jediná: V Evropě je hned sedm království. Nechybí ani absolutní monarchie

Na webu info.cz vyšel zajímavý komentář Martina Kováře, který výstižně shrhuje význam britské monarchie zosobněné královnou Alžbětou II. a důvody její trvalé popularity. Mimo jiné tak dobře vystihuje přesně to, co nám zde dnes chybí.

Funkcí, jež královna Alžběta II. v dnešní Velké Británii zastává, je hned několik. V první řadě je formální hlavou státu, což platí nejen o Spojeném království, nýbrž i o dalších šestnácti nezávislých zemích (včetně Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Jamajky či Baham). Kromě toho stojí v čele anglikánské církve. (...) Stejně důležité jako tyto funkce, úřady a z nich vyplývající povinnosti je již výše naznačený, nepopiratelný fakt, že se Alžběta II. těší mimořádné úctě a – nijak nepřeháním – lásce ze strany většiny obyvatel Británie. K důvodům, kterých je celá řada, patří nejen to, že i ve vysokém věku s obdivuhodnou důstojností zvládá všechno, co souvisí s jejím postavením. Jde rovněž o to, že se v posledních letech stala jakousi „starostlivou matkou národa“, mající pochopení jak pro bohaté metrosexuály z londýnského West Endu, tak pro udřené dělníky z East Endu, pro středostavovské Brity žijící na předměstích metropole, stejně jako pro obyvatele všech dalších částí země.

(...)

Starší komentář od Pavla Jégla z roku 2018 na zpravodajském webu Tiscali velmi výstižně popisuje a konkrétními fakty dokládá jednu z předností monarchie před republikou – její finanční výhodnost pro stát.

Přestože právě v současnosti hojně diskutovaný odchod vévodského páru ze Sussexu (prince Harryho a jeho manželky) z veřejných rolí v královské rodině nepochybně znamená ztrátu (jak ostatně stejný autor popisuje ve svém aktuálním článku), monarchie představuje pro stát velký finanční přínos prostřednictvím zisku z korunních statků, výnosy z královských značek i přínos cestovnímu ruchu. Tento zisk mnohonásobně převyšuje náklady na monarchii ze státního rozpočtu, což se o prezidentském úřadě rozhodně říct nedá.

Za pozornost stojí i anketa na konci článku, kde na otázku Jaký stát byste si přáli? odpovědělo 76 % lidí Monarchii s králem (královnou) a jen 16,5 % Republiku s prezidentem. Na otázku Koho byste chtěli za českého krále? pak nejvíce, 38,3 % respondentů, odpovědělo že Habsburka. To není špatné.

Na webu Echo24 vyšel zajímavý komentář Ondřeje Šmigola, který nastoluje možnost obnovy monarchie v Českých zemích.

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1