Letos 3. listopadu by měly v USA proběhnout prezidentské volby, ze kterých vzejde nový či staronový prezident Spojený států amerických, jež se ujme svého úřadu podle plánu 20. ledna 2021. Přestože jsou tyto volby zajímavé především pro obyvatele USA, nemělo by zůstat zcela bez povšimnutí, že mnoho amerických prezidentů se může pochlubit královským původem, resp. že mezi některé předky některých amerických prezidentů patří také panovníci různých evropských zemí.

Za tímto faktem stojí zejména vysoká kvalita matričních záznamů především na straně Velké Británie, z níž mnoho evropských přistěhovalců do USA přišlo, ale také vysoký zájem Američanů o rodinnou genealogii, odvozující svůj původ právě od pečlivě vedených seznamů imigrantů. Díky vyšší historické prostupnosti mezi britskou šlechtou a nešlechtici pak došlo k tomu, že mnoho obyvatel hledajících své štěstí v Novém světě bylo prokazatelně potomky různých panovnických rodů, zejména anglických a skotských králů, byť třeba vzdáleně.

Výjimkou není ani současný prezident USA Donald Trump, který letos svůj mandát jako kandidát republikánů obhajuje. Jeho nejvážnějším vyzyvatelem je nominant demokratů a bývalý viceprezident Baracka Obamy Joe Biden. Prezidentské volby mají ještě další dva kandidáty – Jo Jorgensenovou za Libertiány a Howieho Hawkinse za Zelené – avšak vzhledem k tomu, že v posledních 150 letech se klíčové volební souboje odehrávají vždy mezi kandidáty demokratů a republikánů, očekává se, že i letošní volba bude mít podobný scénář. I když nemůžeme předem vyloučit žádný nečekaný sled událostí, zdá se, že budoucím prezidentem USA bude potomek Přemyslovců, neboť oba tito nejpravděpodobnější kandidáti mohou svůj původ odvozovat mj. právě od prvního českého knížecího páru, tedy Bořivoje I. a sv. Ludmily.

Jejich pravnučka princezna Doubravka (+977) byla provdána za polského knížete Měška I. (cca 935-992) a jejich pravnučka princezna Richeza (1013-1075) byl provdána za uherského krále Belu I. (cca 1016-1063). Jejich potomkem v sedmé generaci byla uherská princezna Jolanda (1215-1251), která se vdala za aragonského krále Jaime I. (1208-1276). Jejich dcera princezna Isabel (1247-1271) se stala manželkou francouzského krále Filipa III. (1245-1285) a jejich vnučka rovněž jména Isabel (1292-1358) se provdala za anglického krále Edwarda II. (1284-1327), jejichž synem byl král Edward III. (1312-1377). Zde se zároveň genealogické cesty k oběma prezidentským kandidátům rozcházejí.

Skrze syna krále Edwarda III., prince Johna, vévodu z Lancesteru (1340-1399), můžeme sledovat rodovou linii až k současnému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi (*1946) a to skrze rody Stuart – Gordon – opět Stuart – Fraser – Cuming – Munro – Mackay – MacLeod – opět MacLeod a Trump.

Skrze jiného syna krále Edwarda III., prince Thomase, vévodu z Gloucesteru (1355-1397), můžeme sledovat rodovou linii naopak k Trumpovu vyzyvateli a bývalému více prezidentovi USA Josephu Bidenovi (*1942) a to skrze rody Stafford – Radclife – Dykes – Robinette a Biden.

Jistě se nejedná o jediný způsob vyjádření příbuznosti obou současných prezidentských kandidátů, vycházíme-li však ze souvislostí výše popsaných, není bez zajímavosti, že oba z kandidátů nejsou příslušníky stejné generace potomků sv. Ludmily, resp. Edwarda III. Zatímco Donald Trump se nachází ve 40. generaci potomků sv. Ludmila (a tedy ve 23. generaci potomků Edwarda III.), Joe Biden je příslušníkem 38. generace potomků sv. Ludmily (a tedy 21. generace potomků Edwarda III.). Joe Biden je tedy vzdáleným prastrýcem Donalda Trumpa, i když je pouze o dva roky straší než současný americký prezident.

Detailně jsou výše popsané genealogické vztahy zobrazeny v přiloženém schématu. Přeji proto čtenářům poutavé odhalování rodových souvislostí a americkým občanům šťastnou ruku při letošní volbě.

Petr Nohel
autor je genealog a bývalý předseda Koruny České

TRUMP BIDEN

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1