Přinášíme článek amerického historika a monarchisty Charlese Coulomba, jenž vyzdvihuje posledního českého krále, bl. Karla I., jako vynikajícího svatého patrona právě při současné pandemii koronaviru.


Světci jsou po staletí v katolické církvi vnímáni jako příklad zbožného a svatého života, ale také jako zastánci křesťanů při mnoha životních potřebách. Máme-li obavy o zdraví své nebo svých blízkých, měli bychom se právě ke svatým obracet s modlitbou a prosbou o jejich přímluvu.

Dnes, kdy se světové společenství potýká s pandemií koronaviru, je více než jindy na místě obrátit se s prosbou o pomoc ke svatým, a zejména k blahoslavenému Karlovi Rakouskému. Ten je totiž neobyčejně vhodným patronem proti této nemoci, a to z mnoha důvodů:

 1. On sám zemřel po dlouhém utrpení na plicní nemoc (zápal plic). Proto také je jeho manželka, služebnice Boží císařovna Zita, která o něj s hrdinskou obětavostí pečovala v jeho posledních dnech, dobrou patronkou pro ty, kdo se v tomto čase starají o nemocné.
 2. Vnímal a přijímal každou nemoc jako příležitost ukotvit své vlastní utrpení v utrpení Ježíše Krista.
 3. Velmi mnoho měst někdejší říše, jíž Karel a Zita vládli, má ve svém středu mariánský či morový sloup, památník vděčnosti lidí za odvrácení epidemií a dalších pohrom.
 4. Na vlastní kůži prožíval realitu války, chudoby a nemoci – zkušenosti, kterým mnozí čelí právě v současné době – a jako panovník se zasadil o dostupnost humanitární pomoci v době války pro všechny občany své říše.
 5. Vnuk a dědic Karla a Zity, arcivévoda Karel, byl při současné epidemii také postižen koronavirem a momentálně se zotavuje z nemoci.
 6. Pravnuk Karla a Zity, arcivévoda Ferdinand, právě slouží v rakouské armádě a intenzivně se podílí na pomoci všem potřebným při dodávání potravin, léků a dalších zásob občanům v karanténě.

Nepochybně máte podobné obavy jako já – a každý – co přinese budoucnost. Budou naši milovaní postiženi nebo snad dokonce zemřou? Jak dlouho bude trvat, než se zotaví ekonomika? Přijdeme o své domovy a zaměstnání, a jak se postaráme o své blízké? Vypuknou občanské nepokoje? Vrátí se vůbec někdy věci zpět do „normálu“ – a jak bude ten „normál“ vypadat?

Inu, císař Karel a jeho manželka tímto vším prošli, zatímco se jejich svět kolem nich hroutil a většina věcí, které milovali, byla postupně zničena. Ale uprostřed zrady, zkázy a žalu si zvolili cestu Víry a Lásky, utěšujíce jeden druhého jak nejlépe mohli a zůstávajíce nablízku našemu Pánu, naší Paní a svatým.

Blahoslavený Karel ví, čím procházíme – z vlastní zkušenosti. Obraťme se k němu proto jako k zastánci a k přímluvci zejména právě v tomto čase.

Beatvs Carlovs, Ora Pro Nobis! | Blahoslavený Karle, oroduj za nás!

Charles Coulombe
napsáno pro americkou pobočku Modlitební ligy císaře Karla, převzato se svolením autora. Původní článek emperorcharles.org.

Na stránkách Modlitební ligy najdete také oficiální modlitbu k bl. Karlovi při epidemii koronaviru.

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1