Levice již dávno nechrání zájmy utlačovaných proletářů. Nedělala to ani před 100 lety. Zájmy utlačovaných byly levicovým politikům vždy dobré jen k tomu, aby se skrze jejich obranu dostali k moci. Jakmile levice ovládne stát, snaží se udělat proletáře úplně ze všech jeho občanů, protože pak může v zájmu jejich ochrany všechny obyvatele dirigovat a poručníkovat. Je třeba odstranit kapitalisty, ale i živnostníky a vůbec kohokoliv, kdo ochraňovat nepotřebuje. Pro levici je přijatelný pouze ten jedinec, který ochranu potřebuje, kterému by někdo ubližoval, kdyby zde nebyl levičák – ochránce.

Fenoménem doby je zelená levice. Ta se dostává k moci tím, že chrání zájmy přírody v celoplanetárním rozměru. Chrání je před člověkem a současně pro člověka. To se nevylučuje, říká se tomu dialektika. Nerozumní, neregulovaní a neporučníkovaní lidé by si planetu zničili a pak by sami zahynuli na následky své nerozumnosti. Proto je třeba lidstvo ochránit před ním samým. K naplnění tohoto ušlechtilého cíle je pochopitelně zapotřebí nejprve celé lidstvo ovládnout. Abychom zachránili přírodu pro všechny a pro budoucí generace, je třeba si ji odepřít. Abychom zachránili život, je třeba přestat žít.

Kapitalista nemá ušlechtilé cíle. Řídí se zákonem maximalizace zisků a minimalizace nákladů. Jeho konečným cílem je odstranění a pohlcení veškeré konkurence, získání všeho a za nic. Volná soutěž je pouze první etapou zápasu, který zákonitě vede k poslední fázi, kdy největší žralok sežere všechny ostatní a všeho se zmocní. Ti ostatní, kteří prohráli a kterým se všechno vzalo, jsou potom jaksi zbyteční a na světě navíc. Už je k ničemu nepotřebuje, a ještě by se o ně musel starat, což by znamenalo náklady = vyhozené peníze.

Fenoménem doby je kapitalista sociální, tedy kapitalista, který uznal, že přebytečné lidstvo nelze jen tak vyhladit, a kromě toho ty chudáky potřebuje, protože kdyby tu nebyli, neměl by kdo obdivovat jeho úspěch a závidět mu. Chyběl by důkaz jeho úspěchu. Když už se o ně má postarat, musí se všichni stát zaměstnanci jeho firmy. K tomu je třeba si celé státy a nakonec celý svět zprivatizovat, proměnit je v obří firmu a pak ale budou poslouchat, makat a pobírat plat.

A zde, ve vrcholné fázi kapitalismu, dochází k historickému zázraku. Kapitalismus splyne se socialismem a pravice s levicí. Rozpory zmizí. Kvantita rozmanitosti se změnila v novou kvalitu jednoty. Byl nalezen společný jmenovatel.

Velký kapitalista se na této rovině uvažování dojemně shodne s velkým levicovým regulátorem v tom, že je třeba proměnit veškeré lidstvo v proletariát, o který se musí někdo starat v jeho vlastním zájmu. Proletariát by sám neochránil svá práva, kdyby nebyl správně řízen a veden. Zničil by si planetu a zahubil by se. Nezorganizoval by si práci a neuživil by se. Lidé, kdyby se jim ponechala svoboda, by se jen hašteřili a prali mezi sebou a ubližovali by si. Nikdy by se na ničem nedohodli. Všechny vytvořené hodnoty by nerozumně projedli a probendili v zábavách, nedokázali by efektivně hospodařit.

Vše se názorně ukazuje v krizích, kdy přijde nějaká globální nákaza, jako je čínská chřipka. Kdyby nebylo lidstvo regulováno a kdyby se těm miliardám nezodpovědných sobců nenařizovalo, co smí a co nesmí, došlo by ke strašlivému neštěstí a lidstvo by vymřelo. Nelze dopustit, aby si lidé o sobě rozhodovali sami, oni to neumí, neví, co je správné, nemají přehled a dostatek informací, nezorganizují se sami, nedovedou si stanovit priority.

A právě proto se nemůžeme divit, že se nám představitelé levice spojují s největšími kapitalisty v zemi. Je jen pochopitelné, že mají společný zájem ochránit obyvatelstvo země před ním samým. Jsou přece ti jediní zodpovědní, kteří tu zbyli, jediní s dostatečným přehledem a dostatkem informací. A kapitalista má shodou okolností i odpovídající prostředky. Je třeba mu pomoci zprivatizovat stát i jeho rozpočet a proměnit ho v soukromou firmu. K tomu se musí zničit jakékoliv jiné podnikání, střední třída, hlavně živnostníci, a ze všech udělat proletariát, zaměstnance. Dejte pokoj s volným trhem, to bychom se vraceli do první fáze procesu kumulace kapitálu a moci, a skončilo by to stejně. Tím už jsme přece prošli. Je vlastně jedno, jestli bude levice ovládat stát přímo, jako v minulosti, nebo jako firmu ve spolupráci s jediným zbylým vítězným kapitalistou. Důležité je, aby byl naplněn hlavní účel, totiž ochrana všeho obyvatelstva před ním samým, před jeho nezodpovědností, hloupostí a nevyspělostí. Tím se otevírá možnost zachránit i přírodu v rámci státu například tím, že do ní nikoho nepustíme. Ochráníme i historické památky (i Pražský hrad) tím, že tam nikoho nepustíme.

A my máme uvědomělý lid. Značné procento obyvatel takovou ochranu přímo vyžaduje. Lidé si uvědomují svoji vlastní nedostatečnost, nepřipravenost ke svobodě, svou nezodpovědnost a lehkomyslnost, a volají po ochraně. Zvláště nyní, kdy se cítí ohroženi na zdraví. Spolupracují s ochránci, sami aktivně poukazují na sabotéry a vzpurníky. Přejí si, aby někdo jiný, povolanější, zajistil jejich klid, bezpečí a jistoty. Sami se izolují od druhých lidí. Správně vnímají nebezpečí ze strany sobeckých individualistů, kteří by se chtěli uživit sami a znepokojovat proletariát svým podnikatelským úspěchem. Není přece již proč soutěžit v podnikání. Už je dosoutěženo a rozhodnuto, už je znám vítěz, který všechno vyhrál a pak přijal závazek se o nás o všechny postarat.

On nám rozumí. Uvědomuje si, například, jak nás prosté lidi, kteří od rána do večera pracujeme pro blaho celku, znepokojují různí intelektuálové a lidé vzdělaní, jak se nad nás vyvyšují. Proto se rozhodl raději zničit školství a vzdělání. Lidé by si neměli konkurovat ani ve vědomostech, od toho tu máme odborníky, aby nám někdo vykládal svět.

Stojíme na pokraji času blaženosti. Ještě kousek, a už tam budeme. Zmizí rozdíly mezi levicí a pravicí. Zmizí nesmyslné soutěžení o úspěch. Všichni si budeme rovní jako zaměstnanci, proletáři a nevzdělanci. Zmizí všechny znepokojivé faktory a aspekty našich životů. Někdo se o nás zase bude starat. Nebudeme se muset o nic zajímat a ničím se znepokojovat. Za nic také neponeseme zodpovědnost a vinu. Nebudeme se muset honit a někdo nám zajistí dostatek jídla i zábavy. Náš svět bude konečně zase jednoduchý a my se v něm snadno vyznáme. Konec politických nesvárů a hašteření. Všichni politici se budou muset spojit v jednotné frontě pečovatelů o blaho lidu. Vymýtíme všechny nemoci (jednou, někdy). A běda tomu, kdo si sundá roušku. Takové tady nepotřebujeme.

Honza Drnek

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1