O nás

30. listopadu L. P. 2019
XXVIII. Generální sněm Koruny České
Před Generálním sněmem byla v kostele sv. Františka z Assisi při konventu Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou od devíti hodin sloužena, za úspěch sněmu a na památku našich panovníků, mše svatá. Hlavním celebrujícím byl prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů Ph.D., dr. h. c., známý také jeko Max Kašparů, čestný člen KČ.
Začátek v 10:40.
1. Zahájení sněmu
- na úvod byly zazpívány dvě sloky Svatováclavského chorálu
- přivítání předsedy RNDr. Radima Špačka, představení programu
-jediná změna, oproti představenému programu, diskuse o zprávách je přesunuta na dobu bezprostředně po jejich přednesení
-program sněmu schválen optickou většinou
- orgány sněmu
- zápis pořizuje z titulu své funkce Generální sekretář
-zápis ověřuje, podle zaužívaného zvyku, z titulu své funkce předseda dohledací komise
-skrutátorem je jmenován p. Martínek
-do návrhové komise jsou jmenování p. Novák a Sarkisjan
-nikdo nevyjádřil proti výše ustanoveným orgánům žádné námitky
2. Vystoupení hostů
- Fara (S-GA)
- politický spolek, nikoli strana, usilující o změnu státního zřízení v Rakousku demokratickou cestou
- letos proběhl ve Vídni II. Monarchistický kongres při výročí Versailleské smlouv, řešilo se mimo jiné zrušení šlechtické titulatury (účastníkem byl i předseda Špaček, který představil KČ)
- letos byl vytvořen černožlutý vysokoškolský spolek
- doufají v hlubší spolupráci s KČ
- Skowera (Konfederace Spišská)
- nemocen, poslal zdravici
- zve na Fórum polských monarchistů do Nisy v roce 2020
- Czernin (TOP 09)
– pozdravy od TOP 09, včetně nové předsedkyně i Schwarzenberga
– konstatuje tříštění země i společnosti, sklon lidí ke zlu, demokratický řád je v ohrožení
– obě naše strany mají hluboko v sobě úctu k člověku jako hodnotě
– vyzývá ke spol. postupu
- Aschenbrenner (ODS)
– jako obvykle pozdravy od předsedy ODS Fialy
– spolupráce při jeho opětovné kandidatuře příští rok
- Struha (KONS)
– na našem politickém nebi se převalují temná mračna, v podstatě navazuje na Czernina
– společnost je rozdělená na „vítěze” a „poražené”
– ve společnosti je mnoho lží a nenávisti a čeká nás proti nim společný boj
- Wolf (KDU-ČSL)
– pozdrav od odstupujícího předsedy Výborného
– rodina je základ státu a základ společnosti
– poděkování za Eurovolby
– opět navazuje na výše řečené a dodává, že dnes se jedná i o spor generační
– konzervatismus a křesťanská demokraci je tou správnou cestou
- při příležitosti 30 let od Sametové revoluce byl na náš sněm pozván, jako speciální host, i p. Jan Urban, který přednesl krátké zamyšlení nad touto dobou i nad minulostí
– problém v Evropě začal už s Napoleonem, když vyvážel určité myšlenky, které ale v každé společnosti rezonovaly jinak
– pro nás je samozřejmě důležitá situace v Německu, které bylo sjednoceno Pruskem, jež bylo v podstatě vojenskou diktaturou
– naproti tomu Rakouský dům pochopil potřeby konstitucionalismu (např. ABGB)
– a onen identitární zmatek, který byl způsobený revolucí, si v sobě neseme přes dvě světové války i 40 let komunismu
– po roce '89 jsme měli opět najít, kdo jsme, přičemž jsme to ještě pravděpodobně nenašli
– tento identitární zmatek ještě zhoršují moderní technologie (od 60. let rozvoj televize, nyní internet)
– pokud nyní ještě věříme v poslání národů a zemských společenstev, pak nás v blízké době čeká velká zkouška
– KČ je sice malá, ale přesto se máme povinost se pokusit vnášet do společnosti témata, která ji umožní dívat se do budoucnosti, a tak trochu „nad sebe”, přičemž dnešní politice zejména chybý důstojnost a úcta
3. Zpráva dohledací komise (přednesl předseda, p. Otakar Ryšavý)
- DK provedla předepsanou kontrolu financí, účelnosti a hospodárnosti
- nebyla zjištěna žádná pochybení a DK nesměřuje k předsednictvu žádné doporučení ke zlepšení
- jmenovitě děkuje pí. Ing. Šťastné, naší účetní
4. Zpráva předsedy
- ve svém kandidátském projevu si vytknul dostat KČ do jakéhosi politického mainstreamu, aby obnovení monarchie nemělo pouze nálepku recese, ale byl to vážný postoj
- ohledně voleb do EP byla velmi zvažována samostatná účast, nakonec jsme byli účastni na společné kandidátce KDU-ČSL s KONS, SMS a SNK-ED (za nás tam byl p. Místopředseda Krátký, jako společná kandidátka podporujících subjektů pí. Nina Nováková)
- KDU-ČSL získala dva europoslance (Zdechovský a Šojdrová)
- pí. Nováková a p. Krátký vystoupili na sněmu KDU-ČSL
- příští rok nás čekají kraje a senát
- p. předseda se účastnil Politického spektra a Máte slovo ke Koněvovi
- také byl jako host na sněmu TOP 09
- změnili jsme sídlo
- nyní je možnost aktivovat si na našich stránkách doručování novinek z těchto stránek přímo do mailu, naše stránky jsou rovněž nyní v německé verzi
- naše akce začal dokumentovat web Royal central
- v létě se uskutečnil pracovní sněm v Pohledi, máme nový obecný progeram, jakožto i prohlášení k Mariánskému sloupu
-vydali jsme několik tiskových prohlášení
- Pochod
- příští rok bude pravděpodobně vyšší členský příspěvek
12:15 přestávka na oběd
5. Zpráva o hospodaření (přednesl p. Místopředseda Krátký)
- za poslední dva roky je naše hospodaření v černých číslech
- naše největší příjmy jsou podíl na příspěvku na poslance od TOP 09
- obecně problémy s placením členských příspěvků ze strany členstva
- neposílat více jak 1000 Kč jako dar bez darovací smlouvy
-letos jsme vůbec poprvé dostali pokutu 15 000 Kč, kvůli chybnému zveřejněné hospodaření, ale nehrozí nám rozpuštění
6. Schválení auditora
- na auditora je opět navržen Ing. Václav Černý
- je jednohlasně (40 hlasů) schválen (usnesení A 1/2019/P)
7. Zpráva Českého zem. hejtmana (Svatopluk Novotný)
- funguje RS v Praze, což je určité provizorium fungování naší strany v hlavním městě
- loni ustanovena MS Slaný (letošního roku se se sešla jednou)
- stabilizována MS Východní Čechy (schází se pravidelně)
- letos byla rovněž ustanovena MS Jizerské Hory (zatím se sešla jednou na ustavujícím zasedání)
- existuje určitá skupina na Kladně, z níž by mohla časem rovněž vyrůst MS
- příští rok bude rezignovat na funkci ČZH
8. Zpráva Moravského zem. hejtmana (Jíří Čížek)
- od loňska se nic moc nezměnilo
- péčí p. Adamce byla obnovena MS Brno
- Olomouc opět pořádala svůj každoroční ples
- založena nová MS Krásno n. Bečvou (sešla se, ale MZH nedostal zápis)
- MS Tlumačov – návštěva JCKV Georga
9. Zpráva Slezského zemského hejtmana (hejtman Vavříček se omluvil, místo něj přednáší zprávu pí. Phillipová)
- ve Slezsku byl dosti plodný rok
- spolupráce s Řádem německých rytířů
- slavnostní pojmenování Náměstí bl. Císaře Karla I. V Horních Tošanovicích
- obnova pomníku v Horním Benešově
- zakoupení stánku, který bude sloužit k propagaci jak Slezské země, tak monarchistické myšlenky
10. Zpráva předsedy MS Východní Čechy (Miroslav Pošvář)
- 7 členů, 1 neregistrovaný sympatizant (snad brzo člen)
- uctění padlích 10. listopadu
- účast na Pochodu
- vývěska v Chrasti
- předpokládá se účast v krajských volbách (v Pardubiciích určitě, v Hradci je to zatím otázka)
11. Zpráva předsedy MS Jizerské Hory (Ondřej Duda)
- nedávno založena, zatím spíše pasivní
- další schůze je naplánována na prosinec
- účast na odhalení tabule císaře Karla v Navarově, což bude pokračovat tabulí císaře Ferdinanda III., 8. srpna, i zdánlivě malé akce jsou por podporu monarchie velmi důležité
12. Různosti
- p. Bárta informoval sněm, že by se možná mohl vrátit na Malostranské náměstí maršál Radecký, dále žádá, aby se informace o Radeckém rozesílali členstvu, prosí zejména o co možná největší sdílení informací
- p. Trlica se dotazuje, že pokud jsme strana legitimistická, tak co s členy, kteří jednak otevřeně říkají, že legitimisté nejsou a kteří obecně nedrží stranickou linii
- p. předseda konstatuje, že jsme strana demokratická, která přece nebude vylučovat nikoho za jeho názor
- p. Sklenička naopak říká, že jsme nejen strana demokratická, ale i legitimistická
- po krátké debatě se hlásí p. prof. Macek, který říká, že přeci je něco jiného, pokud si někdo něco myslí, pokud to třeba říká jenom mezi námi dovnitř strany a něco jiného, pokud to rozhlašuje i navenek a obecně straně svým jednáním škodí
- to se setkává se všeobecným souhlasem, p. místopředseda uzavírá, že pokud by měl někdo pocit, že je mezi námi někdo, kdo takto stranu poškozuje, může podat podnět na předsednictvo, které je kompetentní k tomu to řešit, dotyčný se poté může odvolat k dohledací komisi
- p. Pejřimovský navrhuje podpořit postavení pomníku „Vlasovcůmˮ
- p. Kánský kontruje, že ROA byla vyzbrojena nacisty a tudíž popora jejich památníku je nevhodná
- v další debatě zaznívá, že tato problematika je nejasná a neměli bychom něco unáhleně schvalovat
- p. Mrzílek navrhuje odložit projednání této otázky na příští Generální sněm
- p. místopředseda Krátký podotýká, že pokud se tím budeme zabývat příští rok, k ničemu nám to nebude, neboť téma už vyhasne
-navrhuje kompromisní usnesení: Koruna Česká vyzývá k věcné a seriózní diskusi nad památkou všech vojáků, kteří se skutečně zasloužili o osvobození naší země v květnu roku 1945, a to včetně účastníků bojů z řad Ruské osvobozenecké armády. KČ současně odmítá využívání tématu politickou propagandou.
- zároveň jde o aktivitu starosty Řeporyj Pavla Novotného, se kterým bychom podle některých diskutujících neměli mít nic společného
- p. předseda Špaček podotýká, že bychom nepodporovali Novotného, ale MČ Praha-Řeporyje
-na to reaguje p. Nathaniel Filip, že je to v podstatě totéž, protože je to hlavně Novotného kauza
– hlasování: Návrh na odložení tématu na příští GS (2 pro, 32 proti, 5 se zdrželo) – nepřijat
– Původní návrh: KČ podporuje MČ Praha-Řeporyje ve snaze o postavení pomníku vojákům ROA, kteří pomáhali při osvobozování Prahy v roce 1945
(18 pro, 12 proti, 8 se zdrželo) – nepřijat
– Návrh o výzvě k seriózní diskusi (23 pro, 10 proti, 5 zdrželo se) – přijat (usnesení A 2/2019/V)
- volby:
– příští rok nás čekají volby do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu
– do krajů se žádná volební kauce neplatí, do senátu platí, že případný kandidát musí zaplatit min. polovinu volební kauce sám
– p. místopředseda Krátký představuje výsledky v jednotlivých krajích v posledních krajských volbách, a konstatuje, že by bylo dobré se v jednotlivých krajích zamyslet nad nějakými přijatelnými modely koalic a spoluprací
– p. Kodeda podotýká, že každá samostatná kandidatura je zviditelnění
– p. místopředseda kontruje, že podle něj opravdu nemá moc cenu se snažit sami kvůli výsledku v řádu stovek hlasů, a že takový výsledek příliš zviditelnění není (zmiňuje výsledek v Pardubicích)
– p. Kodeda odvětí, že to už si v Plzni vyzkoušeli, a že vždycky jim někteří lidé říkají, že by jim to hodili, ale když kandidují se stranou XY, tak ne (konkrétně zmiňuje koalici s TOP 09 v posledních komunálních volbách, v Křimicích), čili utíkají nám tím hlasy
– p. Sklenička říká, že KČ léta kandidovala sama, a moc nás to nikam neposunulo
– p. Círus reaguje, že podle něj je to především na MS, jak si vyhodnotí nejlepší taktiku, protože ony každopádně znají situaci v regionu nejlépe
– p. místopředseda uzavírá debatu s upozorněním, že kandidátky nakonec schvaluje předsednictvo
13. Závěrečné usnesení:
XXVIII. Generální sněm KČ Monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, konaný 30. listopadu 2019 v Praze (schváleno, 37 pro, nikdo proti, 1 se zdržel – usnesení A 3/2019/P)

1. Bere na vědomí

a) Zprávu předsedy, přednesenou panem Špačkem

b) Zprávu Dohlédací komise, přednesenou panem Ryšavým

c) Zprávu o hospodaření, přednesenou panem Krátkým

 

d) Zprávu přednesenou Českým zemským hejtmanem panem Novotným

e) Zprávu přednesenou Moravským zemským hejtmanem panem Čížkem

f) Zprávu přednesenou paní Philipovou v zastoupení Slezského zemského hejtmana pana Vavříčka

g) Zprávu předsedy MS pro Východní Čechy, přednesenou panem Pošvářem

h) Zprávu předsedy MS pro Jizerské hory, přednesenou panem Dudou

 

2. Schvaluje

Auditorem pro audit účetní závěrky pro rok 2019 Ing. Václava Černého

 

3. Vyzývá

Výše členského příspěvku od roku 2020

Roční příspěvek pro členy a registrované sympatizanty Koruny České:

Základní (řádný) příspěvek 750,-Kč
Snížený příspěvek (studenti, invalidní a starobní důchodci) 300,-Kč
Příspěvek pro manželské páry  500,-Kč / osoba (1000,-Kč / pár)

V případě, že využíváte či chcete začít využívat měsíční platby členských příspěvků jsou částky měsíčních plateb následující:

Základní (řádný) příspěvek 75,-Kč
Snížený příspěvek pro studenty, invalidní a starobní důchodce 30,-Kč
Příspěvek pro manželské páry  50,-Kč / osoba (100,- Kč za manželský pár)

Platební údaje:

Číslo účtu:  333311333 
Kód banky: 2010
Částka: viz. výše členského příspěvku
Variabilní symbol: členské číslo či datum narození
Specifický symbol: 111(+aktuální rok)
Zpráva pro příjemce: uveďte vaše příjmení a aktuální rok platby

Omlouváme se, tento obsah brzy doplníme.

Dar politické straně si můžete odečíst od základu daně dle ustanovení § 20, odst. 8. zákona č. 586/92 Sb. o daních z příjmů. Pokud např. přispějete 10 tisíc, zaplatíte na daních jako fyzická osoba o 1500,- méně, jako právnická o 2000,- méně.

Všechny dary použije Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) na propagaci strany. Provozní výdaje jsou hrazeny z členských příspěvků a z příspěvků příznivců.

Chcete-li podpořit naši stranu darem, vyplňte a vytiskněte si návrh darovací smlouvy:

Dar poukažte na bankovní konto Koruny České: FIO banka: 2700765126 / 2010 (transparentní účet)

Pokud proti obsahu darovací smlouvy nemáte námitek, doplňte do ní identifikaci dárce a darovanou částku, vytiskněte dvě vyhotovení, podepište a zašlete obratem na adresu strany. Obratem Vám zašleme námi potvrzený výtisk zpět.

 

Máte-li vlastní webové stránky, blog nebo jinou internetovou prezenaci, můžete nás podpořit umístěním banneru na své stránky:

Kód pro vložení na Vaše stránky:

<a href="http://www.korunaceska.cz" target="_blank"><img src="/images/bannery/banner_kc-150x85.gif" width="150" height="85" border="0"></a>

 

 

 

doplnit obsah

 

KORUNA ČESKÁ - organizace Čechy - Plzeň

Jan Drnek
předseda místní společnosti, člen předsednictva KČ

Mobil: 731 732 608
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 


 

KORUNA ČESKÁ - organizace Čechy - Pohleď

Jindřich Holub
předseda místní společnosti

Tel.: 569 452 532
Mobil: 776 771 203
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 

KORUNA ČESKÁ - organizace Čechy - Praha 1, 5

Ing. Jindřich Jenček
předseda místní společnosti

Mobil: 773 024 348
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 

KORUNA ČESKÁ - organizace Čechy - Praha 2, 3 a 10

Ing. Martin Kukač
předseda místní společnosti

Mobil:  724 313 289
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

Světlana Rathuská-Pštrossová
sekretářka
Mobil: 776 839 466
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

WWW


 

KORUNA ČESKÁ - organizace Čechy - Praha 4

JUDr. Petr Krátký
předseda místní společnosti

Mobil: 724 464 351
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Milan Kolář
místopředseda místní společnosti

Mobil: 605 516 666
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Taťjana Plosová
sekretář

Mobil: 606 483 314
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 

KORUNA ČESKÁ - organizace Čechy - Praha 6, 7 a okolí

Vladimír Krejčí
předseda místní společnosti

Mobil: 754 209 659
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Zdeněk Martínek
místopředseda místní společnosti

Mobil: 724 307 022
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ing. arch. Jan Bárta
sekretář
Tel.: 257 312 636
Mobil: 724 006 564
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 

WWW
 

FACEBOOK 

 

 

KORUNA ČESKÁ - organizace Čechy - Střední Čechy


FACEBOOK


 

KORUNA ČESKÁ – organizace Čechy - Svitavy

JUDr. Ladislav Hubený
předseda místní společnosti

Mobil:
E-mail :

Ing. Petr Tichý
sekretář

Mobil: 728 259 888
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 

KORUNA ČESKÁ – organizace Čechy - Tábor

Ing. Jaromír Vrána
předseda místní společnosti

Tel.: 381 486 156
Mobil: 608 076 057
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 

KORUNA ČESKÁ – organizace Čechy - Teplice

Jan Mrzílek
místopředseda RS Ústeckého kraje

Mobil: 736 752 053
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


KORUNA ČESKÁ – organizace Čechy - východní Čechy

Miroslav Pošvář
předseda místní společnosti

Mobil: 739 615 315
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 
 


 

 

 

KORUNA ČESKÁ – organizace Morava - Brno Obřany

MUDr. Marcela Suchá
předsedkyně místní společnosti

Mobil: 778088838

 

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Bc. Terezie Suchá
místopředsedkyně místní společnosti

Mobil: 777566657

 

Martin Bernáth
seketář místní společnosti

Mobil: 724055431

Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

 

KORUNA ČESKÁ – organizace Morava - Hranice

Roman Prokeš
předseda místní společnosti

Mobil: 603 706 941
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Patrik Čech
sekretář

Mobil: 606 891 478
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 

KORUNA ČESKÁ – organizace Morava - Olomouc

MUDr. Pavel Andrš
předseda místní společnosti, moravský zemský hejtman

Tel.: 585 436 926
Mobil: 606 712 464
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Otto Palatý
sekretář

Tel.: 585 222 396
Mobil: 605 919 300
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

WWW

 

KORUNA ČESKÁ – organizace Morava - Prostějov


Jaroslav Frgal
sekretář

Mobil: 777 708 191
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 

KORUNA ČESKÁ – organizace Morava - Strážnice

MVDr. Jiří Čížek
předseda místní společnosti

Mobil: 731 749 436
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Antonín Janás
místopředseda místní společnosti

Mobil: 723 292 911
E-mail:

Jiří Sýkora
sekretář
Mobil: 724 418 502
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 

KORUNA ČESKÁ - organizace Morava - Tlumačov

Mgr.A. Josef Petr
předseda místní společnosti

Mobil: 603 414 467
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Petr Hübel
místopředseda místní společnosti

Mobil:
Email:

Sekretář:
Helena Petrová


 
 
 

KORUNA ČESKÁ – organizace Morava - Uherské Hradiště

Mgr. Tomáš Hamrlík
předseda místní společnosti

Mobil: 604 835 602
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bronislav Indra
místopředseda místní společnosti

Mobil: 608 777 936
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Martin Zábojník
sekretář

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


 

KORUNA ČESKÁ – organizace Morava - Valtice

Luboš Velecký
předseda místní společnosti

Mobil: 608 706 570
E-mail: 

KORUNA ČESKÁ – organizace Slezsko - Frýdek-Místek

MgA. Email Adamec
předseda místní společnosti

Mobil: 777 163 884
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Ing. Vítězslav Oram

místopředseda místní společnosti

Mobil: 734 384 529

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Mgr. Dagmar Molinová
sekretářka

Mobil: 605 123 130

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 
 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1