Volby do magistrátu - Hlavní město Praha

Program pro volby do magistrátu Hl.m.Prahy

1.    Navrácení historických znaků Praze i jejím čtvrtím a částem

2.    Zrovnoprávnění češtiny s angličtinou či jinými jazyky v centru Prahy a na letišti

3.    Zrušení parkovacích ( „modrých“ ) zón. Obyvatel královského hlavního města Prahy, který nemá vůči městu žádné dluhy a platí v něm daně, musí mít právo zaparkovat jedno svoje vozidlo kdekoliv a kdykoliv na celém katastrálním území hl. m. Prahy.

4.    Dobudování sítě skutečně efektivních a motivujících ( příspěvek na jízdenku MHD ) záchytných parkovišť pro mimopražské řidiče.

5.    Sloučení Policie ČR a Městské policie. Existence 2 ozbrojených sborů, s ne vždy jasně vymezenými ( a hlavně chápanými ) kompetencemi nemá valného smyslu.

6.    Všechny dostupné síly a prostředky vrhnout na dobudování městského okruhu, vybudování čtvrté linky metra a zajištění efektivní kolejové dopravy na letiště ( jak tomu je ve všech civilizovaných metropolích ).

7.    Při výstavbě dalších stanic metra preferujeme daleko levnější a mnohem rychleji realizovatelnou variantu podpovrchové tramvaje, kde to situace umožní, jsme dokonce i pro nadpovrchové úseky

8.    Inteligentní semafory=minimalizace dopravních zácp.

9.    Absolutní přednost tramvajové dopravě v běžném provozu

10.  Návrat dopravních linek do jejich osvědčených a po léta dobře fungujících tras ( např. č. 11 )

11.  Neslučitelnost mandátu zastupitele s mandátem poslance, senátora atd.

12.  Členství v jakýchkoliv správních radách pouze čestné, neplacené!

13.  Obnovení historických názvů čtvrtí, náměstí a ulic ( např. Královské Vinohrady, znovuvybudování pomníků velikánů naší historie ( pomník největšímu českému vojevůdci Václavu, hraběti Radetzkému z Radče ) i náboženských symbolů ( sloup Panny Marie na Staroměstském náměstí )

14.  Veškerý komfort pro turisty, kteří jsou velmi vítáni, ale nikoliv na úkor Pražanů

15.  Organizace taxislužby po vzoru civilizovaných evropských metropolí

16.  Průvodcovské a jiné služby turistům budou moci vykonávat jen obyvatelé hl. m. Prahy s trvalým pobytem a daňové subjekty, registrované v Praze a to za podmínky splnění zásadních kvalifikačních předpokladů

17.  Rehabilitace všech historických památek, moratorium na výstavbu na území městské památkové rezervace,moratorium na zmenšování plochy veřejné zeleně

18.  Dobudování racionální sítě cyklostezek, cyklodoprava by  měla zvýšit svůj podíl na objemu MHD ze stávajícího 1% na alespoň 5, výhledově až 10 % ( Vídeň )

 

Volby do zastupitelstva - Olomouc

1. Hospodaření města

• budeme usilovat o snížení výrazného zadlužení města a jeho zdárný hospodářský vývoj přijetím těchto opatření:
• zvýšíme efektivitu a součinnost všech městských akciových společností
• zastavíme výprodej dlouhodobého nemovitého majetku v městské památkové rezervaci, nebytové prostory nabídneme olomouckým prodejcům, řemeslníkům a živnostníkům
• přehodnotíme ekonomickou výhodnost dlouhodobých smluv (Namiro, Vodohospodářská společnost atd.)
• zasadíme se o privatizaci olomouckého aquaparku, ušetřené prostředky budeme směrovat na rozvoj zimního a fotbalového stadionu, plaveckého bazénu

2. Využití historického potenciálu města:

• budeme pokračovat ve zvelebování městské památkové rezervace
• otevřeme náměstí kulturním aktivitám, na Dolním náměstí obnovíme tradici zelinářských a řemeslných trhů pod hlavičkou města
• využijeme Korunní pevnost, systém fortů a městských parků k přilákání turistů i pro rekreaci Olomoučanů.
• zvýšenou pozornost chceme věnovat drobným památkám – kaple, kříže, Boží muka, pamětní desky, hraniční kameny, stromořadí, zásadním způsobem chceme změnit stav vojenského hřbitova v Černovíře

3. Podpora spolkové činnosti a občanských aktivit:

• podpoříme účast spolků a společenských iniciativ v odborných komisích Rady
• zlepšíme účinnost jejich aktivit prohloubením vzájemné spolupráce cestou komunitního plánování;
• výše podpory z městského rozpočtu musí odpovídat společenskému přínosu nabízené služby pro občany.
• budeme podporovat rozšíření kapacit vhodných mateřských škol, metodicky podpoříme zakládání „dětských skupin“, v městských společnostech půjdeme příkladem ve zřizování firemních školek, po vzoru Lošova za dobrou alternativu považujeme také lesní mateřské školky

4. Zdravý rozvoj našeho města:

• budeme klást důraz na koncepčnost a princip trvalé udržitelnosti, nejsme příznivci dalších výškových staveb v Olomouci, zasadíme se o zachování zeleného horizontu na Tabulovém vrchu
• zlepšíme provázanost příměstských autobusových linek a tramvajové trakce; objevíme pro Olomoučany nové možnosti příměstské rekreace, které „na konečné stanici“ začínají
• zajistíme možnost parkování automobilů na příjezdových komunikacích do města a uvolníme centrum pro pěší a cyklisty;
• budeme preferovat výstavbu na nevyužitých pozemcích uvnitř města před záborem rekreačních ploch a zemědělské půdy, nejsme příznivci dalšího budování obchodních center

 

 

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1