1. Hospodaření města

• budeme usilovat o snížení výrazného zadlužení města a jeho zdárný hospodářský vývoj přijetím těchto opatření:
• zvýšíme efektivitu a součinnost všech městských akciových společností
• zastavíme výprodej dlouhodobého nemovitého majetku v městské památkové rezervaci, nebytové prostory nabídneme olomouckým prodejcům, řemeslníkům a živnostníkům
• přehodnotíme ekonomickou výhodnost dlouhodobých smluv (Namiro, Vodohospodářská společnost atd.)
• zasadíme se o privatizaci olomouckého aquaparku, ušetřené prostředky budeme směrovat na rozvoj zimního a fotbalového stadionu, plaveckého bazénu

2. Využití historického potenciálu města:

• budeme pokračovat ve zvelebování městské památkové rezervace
• otevřeme náměstí kulturním aktivitám, na Dolním náměstí obnovíme tradici zelinářských a řemeslných trhů pod hlavičkou města
• využijeme Korunní pevnost, systém fortů a městských parků k přilákání turistů i pro rekreaci Olomoučanů.
• zvýšenou pozornost chceme věnovat drobným památkám – kaple, kříže, Boží muka, pamětní desky, hraniční kameny, stromořadí, zásadním způsobem chceme změnit stav vojenského hřbitova v Černovíře

3. Podpora spolkové činnosti a občanských aktivit:

• podpoříme účast spolků a společenských iniciativ v odborných komisích Rady
• zlepšíme účinnost jejich aktivit prohloubením vzájemné spolupráce cestou komunitního plánování;
• výše podpory z městského rozpočtu musí odpovídat společenskému přínosu nabízené služby pro občany.
• budeme podporovat rozšíření kapacit vhodných mateřských škol, metodicky podpoříme zakládání „dětských skupin“, v městských společnostech půjdeme příkladem ve zřizování firemních školek, po vzoru Lošova za dobrou alternativu považujeme také lesní mateřské školky

4. Zdravý rozvoj našeho města:

• budeme klást důraz na koncepčnost a princip trvalé udržitelnosti, nejsme příznivci dalších výškových staveb v Olomouci, zasadíme se o zachování zeleného horizontu na Tabulovém vrchu
• zlepšíme provázanost příměstských autobusových linek a tramvajové trakce; objevíme pro Olomoučany nové možnosti příměstské rekreace, které „na konečné stanici“ začínají
• zajistíme možnost parkování automobilů na příjezdových komunikacích do města a uvolníme centrum pro pěší a cyklisty;
• budeme preferovat výstavbu na nevyužitých pozemcích uvnitř města před záborem rekreačních ploch a zemědělské půdy, nejsme příznivci dalšího budování obchodních center

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1