Naše tradičně spolupracující politické subjekty se v letošních krajských volbách rozhodly ve Středočeském kraji opět postupovat v duchu hesla:

VIRIBUS UNITIS

a

společně vyjádřit veřejnou podporu ve volbách ve Středočeském kraji kandidátce

Občanské demokratické strany.

Důvody společné podpory zúčastněných subjektů:

 1. Zúčastněné subjekty našly programovou shodu na politickém programu ODS pro Středočeský kraj, který je pod heslem: Společně postavíme kraj na nohy zaměřen na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, investice do silnic a kvalitnější veřejné dopravy, podporu zadržování vody krajině i zefektivnění a transparentnost fungování kraj. úřadu, podrobně: https://postavmekrajnanohy.cz/;
 2. Zúčastněné subjekty oceňují, že kritériem pro pořadí kandidátky ODS nebyla primárně politická příslušnost, ale odbornost, což se projevilo mj. zařazením zástupců zúčastněných subjektů na kandidátku, konkrétně: Jaroslav Kolbek starosta obce Pletený Újezd, č. 20, nominován za: Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska), Bc. Marcel Miška – zastupitel obce Pchery, č. 30, nominován za Klub angažovaných nestraníků a p. Tomáš Müller – emeritní manažer letového provozu, č. 40, nominován za Konzervativní stranu;
 3. V návaznosti na shora uvedené a v rámci vyhodnocení politické situace se tak zúčastněné subjekty rozhodly ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje netříštit konzervativní pravicové síly a postupovat jednotně.

V Praze dne 21. srpna 2020

Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

JUDr. Petr Krátký – místopředseda a p. Jaroslav Kolbek – kandidát

Za politickou stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – předseda a p. Tomáš Müller – kandidát

Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků

Ing. František Laudát – předseda a Bc. Marcel Miška – kandidát

ods s podporou 3K

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1