V letošních volbách do zastupitelstev krajů kandidují zástupci strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) v kraji:

- Středočeském,

- Olomouckém,

- Plzeňském a

- v kraji Vysočina.

Ve Středočeském kraji jsme společně s Konzervativní stranou a Klubem angažovaných nestraníků podpořili kandidátku ODS (kandidátka č. 33), která s programem: Společně postavíme kraj na nohy, zařadila našeho zástupce: p. Jaroslava Kolbeka (starosta obce Pletený újezd) na 20. místo kandidátky https://postavmekrajnanohy.cz/kandidat/kolbek-jaroslav/.

Olomouckém kraji kandidujeme samostatně pod číslem: 68. Lídrem kandidátky je zoolog a ekolog RNDr. Miloš Holzer, všichni kandidáti: http://www.kcolomouc.cz/20kandidati.html. Podrobnosti volebního programu zaměřeného na ochrana přírodního a kulturního dědictví; rozvoj vzdělanosti; péči o krajinu a životní prostředí; podporu tradičních výrobních odvětví, podporu místní ekonomiky; udržení dostupnosti a kvality zdravotní péče; dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj spolkové činnosti a místních kulturních tradic předkládáme na: http://www.kcolomouc.cz/20program.html.

Další samostatnou kandidátku, kterou pod číslem 68 stavíme v Plzeňském kraji vede historik Mgr. Luděk Krčmář, celá kandidátka podrobně na: https://krajskevolby2020.programydovoleb.cz/plzensky-kraj/koruna-ceska-monarchisticka-strana-cech--moravy-a-slezska. Podrobnosti volebního programu z hlediska: vize pro kraj; vnímání sucha a změny klimatu; hodnocení stavu silnic, železnic a veřejné dopravy obecně a největších překážek pro lepší fungování krajů, najdete na odkazu: https://krajskevolby2020.programydovoleb.cz/plzensky-kraj/koruna-ceska-monarchisticka-strana-cech--moravy-a-slezska/ctyri-otazky.

Posledním zástupcem naší strany je v kraji Vysočina starosta obce pohleď p. Holub Jindřich kandidující jako č. 33 za Koalici Pro TOP Vysočinu (kandidátka č. 25), složené ze subjektů: TOP 09, Klub angažovaných nestraníků a Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). Koalice kandiduje s programem: Živá voda do Kraje, čistá pro krajinu. Více na https://www.top09.cz/regiony/vysocina/tiskove-zpravy/ziva-voda-do-kraje-cista-pro-krajinu-27456.html.

 

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1