Zoolog a ekolog Miloš Holzer, lídr kandidátky Koruny České ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje, odpovídal na otázky Českého rozhlasu Olomouc.

Představil Korunu Českou jako konzervativní politickou stranu založenou na křesťanských principech, mezi jejíž priority patří ochrana památek a ochrana životního prostředí, zaměřuje se na podporu vzdělanosti i tradičních řemesel, ale také rozvor infrastruktury. A připomněl také dlouhodobý cíl Koruny České, jímž je samozřejmě obnovení Českého království jako konstituční monarchie, což je spojeno s prosazením zásad slušnosti a kultivovanosti ve veřejném životě.

Za nejakutnější krok, kterým by se zabýval po svém případném zvolení, je přehodnocení některých dřívějších kontroverzních rozhodnutí, jako je například výstavba Šantovka Tower.

Za nejbližšího potenciálního koaličního partnera Koruny české v Olomouckém kraji Miloš Holzer označil hnutí Pro Olomouc.

Odmítl plán potenciální výstavby prodloužení Baťova kanálu do olomouckého regionu, protože by docházelo k narušení obrovských přírodních celků, navíc se nejedná o nijak zvlášť potřebnou stavbu. Koruna Česká se také dlouhodobě staví proti využívání cenných zemědělských pozemků pro stavební účely.

Poslední otázka se věnovala koncepci staveb na zadržování vody kvůli suchu v kraji. Miloš Holzer zde jako ekolog mluvil z pozice odborníka a vysvětlil, že problém rostoucích extrémů v podobě sucha a povodní se nevyřeší výstavbou megalomanských staveb jako jsou velké přehrady, ale lepší je výstavba malých tůní, mokřadů poldrů a podobných zařízení, jako součástí kulturní krajiny.

Zdroj ČRo Plzeň: Miloš Holzer, Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

 • Anhängerschaft

  Anhängerschaft

  Als ein registrierter Anhänger der Böhmischen Krone ist es Ihnen gestattet am Parteileben teilzunehmen, regelmäßig Informationen des Parteivorstandes sowie Einladungen zu unseren Veranstaltungen zu erhalten. Read More
 • Mitgliedschaft

  Mitgliedschaft

  Die ordentlichen Mitglieder der Böhmischen Krone verfügen über das Recht aktiv am inneren Parteileben teilzunehmen, seine Entwicklung zu beeinflussen, bei den Parteiversammlungen abzustimmen sowie in Parteigremien gewählt zu werden. Read More
 • Finanzielle Unterstützung

  Finanzielle Unterstützung

  Die Böhmische Krone als eine nicht-parlamentäre politische Partei ist von freiwilligen Spenden ihrer Anhänger und Mitglieder abhängig. Unterstützen Sie die Wiederherstellung der Monarchie durch einen Beitrag auf unser transparentes Konto. Read More
 • 1