1   Václav Srb   55 průvodce, vinárník, tlumočník Praha 3 člen Koruny České 
2 Ing.Arch. Jan Bárta   71 architekt Úholičky člen Koruny České 
3 Mgr.Bc. Petr Krátký BBS 38 právník, kontrolní expert Praha 4 člen Koruny České 
4   Kateřina Košová   33 poštovní úřednice Praha 9 bez politické příslušnosti
5   Zdeněk Bohdanecký   36 technický konzultant Praha 5 člen Koruny České 
6   Milan Kolář   57 technik Praha 4 člen Koruny České 
7 BcA. Michal Lieberzeit   28 operní pěvec, režisér Praha 5 člen Koruny České 
8   Daniela Kartáková   48 akademická sochařka, překladatelka Praha 3 bez politické příslušnosti
9 Mgr.Bc. Ivan Henn   59 překladatel, průvodce Praha 8 bez politické příslušnosti
10   Romana Ryšavá   50 fotografka, terapeutka Praha 5 bez politické příslušnosti
11 JUDr. Petr Raschel   60 advokát Praha 10 bez politické příslušnosti
12 PhDr. Michal Lutovský   52 archeolog Praha 10 člen Koruny České 
13   Matěj Čadil   27 grafický designer Praha 6 člen Koruny České 
14 Mgr.Ing. Josef Pejřimovský   68 lesní inženýr, důchodce Praha 6 člen Koruny České 
15   Ferdinand Šrámek   44 strojvedoucí metra Praha 5 člen Koruny České 
16 Mgr. Jan Procházka   27 úředník Prostějov bez politické příslušnosti
17   Zdeněk Martínek   67 důchodce Kostelní Lhota člen Koruny České 
18   Luboš Fait   56 hudebník, pedagog, včelař Praha 3 bez politické příslušnosti
19 MUDr. Vladimír Němec   57 lékař Praha 1 člen Koruny České 
20   Petr Brant   62 překladatel Praha 3 bez politické příslušnosti
21 MUDr. Vilma Ovčárová   67 lékařka Praha 3 bez politické příslušnosti
22 RNDr. Radovan Gregor CSc. 64 důchodce Praha 5 bez politické příslušnosti
23   Jiří Brabec   57 živnostník Praha 3 bez politické příslušnosti
24 Ing. Petr Lukavec   76 důchodce Praha 4 bez politické příslušnosti
25 PhDr. Stanislav Hošťálek   66 důchodce Praha 2 bez politické příslušnosti
26   Ladislav Thurzo   62 recepční Praha 8 člen Koruny České 
27 PhDr. Irena Bukačová   64 ředitelka muzea, historička umění Praha 7 bez politické příslušnosti
28   Karel Březina   40 finanční poradce Praha 9 bez politické příslušnosti
29   Zdeněk Nývlt   55 živnostník Dvůr Králové n./L. bez politické příslušnosti
30   Jan Krček   71 důchodce Praha 8 člen Koruny České 
31   Darius Bernard   47 grafik Praha 3 bez politické příslušnosti
32 Mgr. Zuzana Kaššovicová   55 tlumočnice, překladatelka Praha 8 bez politické příslušnosti
33   Michal Benčok   62 advokát Praha 4 bez politické příslušnosti
34 Mgr. Lukáš Funk Dis. 31 archeolog Praha 2 bez politické příslušnosti
35   Jaroslav Hodík   68 výtvarný fotograf Praha 4 bez politické příslušnosti
36   Ivo Kubečka   68 herec Praha 2 bez politické příslušnosti
  • 1