Novinky

  • 1

Odběr novinek z webu

Monarchistická výročí

10. červenec 1792 - František I. korunován římským císařem ve Frankfurtu.
10. červenec 1947 - české Národní shromáždění schválilo zákon Lex Schwarzenberg
10. červenec 1965 - narození řecké princezny Alexie, dcery krále Konstantina II.
11. červenec 1346 - moravský markrabě Karel Lucemburský zvolen římským králem Karlem IV.
11. červenec 1613 - Michail I. korunován ruským carem, prvním z dynastie Romanovců
11. červenec 1918 - litevským králem zvolen Vilém Württemberský z Urachu jako Mindaugas II.
13. červenec 1608 - narozen císař a český král Ferdinand III.
13. červenec 1796 - vzdávají se poslední povstalci ve Vendée. Druhá Vendéeská válka končí
13. červenec 1878 - Srbské knížectví získává Berlínskou smlouvou plnou nezávislost na Osmanské říši
13. červenec 1936 - v Madridu dala vražda monarchistického poslance Calva Sotela přímý podnět k občanské válce
  • 1