Kalendář událostí

Audience u císaře Karla 2018
sobota, 28. duben 2018, 11:00
Shlédnutí : 1970
Místo : zámek Brandýs nad Labem

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a
Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy,
ČRSt. Georgs-Orden, evropský Řád Domu Hasbsburg-Lothringen
Unie evropských vojensko-historických skupin
Vojenský a špitální Řád sv. Lazara Jeruzalémského
Matice staroboleslavská

dovolují si Vás srdečně pozvat na
Audienci u císaře Karla I.

která se koná pod záštitou JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského
u příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a poslední návštěvy JV císaře Karla I. Rakouskéhov Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi roku 1918
a památky událostí let 1618 -1648 a výročí návratu Palladia země české roku 1638

Zámek Brandýs nad Labem, 28. dubna 2018 


Účast na letošní Audienci u císaře Karla I. potvrdili vnuci blahoslaveného císaře, Jejich císařské a královské Výsosti arcivévoda Georg, který přijíždí v zastoupení hlavy domu Rakouského arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského, a arcivévodkyně Gabriela. 

V rámci Audience bude také oznámeno zřízení české zemské delegace Řádu sv. Jiří, evropského řádu domu Habsbursko-Lotrinského.

  • 1