Kalendář událostí

Mše svatá ke cti bl. Karla I.
čtvrtek, 18. říjen 2018, 17:30
Shlédnutí : 530
Místo : katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

Spolek přátel b. Karla I. ve spolupráci s Římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského  vás zvou na slavnostní mši svatou k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského, posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského etc.

Mše bude sloužena v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 18. 10. 2018 v 17:30 hodin.

Mši bude celebrovat katedrální farář P. ThLic. Tomáš Koumal. Slavnostní mši svatou doprovodí Mgr. Petr Kolář na varhany a mužský pěvecký sbor Láska opravdová.

10 Brno pozvanka mse karel i


  • 1