Kalendář událostí

Ústavy evropských zemí – Tématická středa SMB
středa, 17. říjen 2018, 18:00 - 19:00
Shlédnutí : 275
Místo : Mečová 5, Brno

Vážení monarchističtí kolegové, přátelé, dámy a pánové,
Řídící rada a Výkonný výbor Sdružení monarchistů Brno si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na říjnovou Tématickou středu SMB, která se koná ve středu 17. 10. 2018, v 18:00 v Klubu zastupitelů, Mečová 5, Brno.

úvodní slovo na téma ÚSTAVY EVROPSKÝCH ZEMÍ přednese Ing. Petr TICHÝ

Obsah a program:

18:00 - 19:00 - úvodní slovo ke společným a rozdílným rysům Ústav vybraných evropských států;
- zahraniční demokratické Ústavy jako možná inspirace ke sformování Ústavy
obnoveného Království českého;

cca 19:00 - 19:10 - občerstvovací přestávka;

19:10 - 20:00 - diskuze k předloženému a souvisejícím tématům a závěr.

Vedení SMB si vymezuje právo na eventuální dílčí operativní změny v programu a těší se na Vaši hojnou a aktivní účast.

Více zde: https://sdruzenimonarchistubrno.webnode.com/news/pozvanka-na-rijnovou-ts-smb-dne-17-10-2018/


  • 1