Kalendář událostí

Seminář ke 100. výročí konce monarchie
čtvrtek, 29. listopad 2018, 12:30
Shlédnutí : 768
Místo : Akademie věd, Praha

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) si Vás dovoluje pozvat na seminář ke 100. výročí konce monarchie, který pořádá naše strana. Cílem je přispět do debaty o těchto věcech skutečně nestranným pohledem, prostým všech tendenčních mýtů, kterých jsme si v uplynulých týdnech a měsících všichni užili až dost.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 12:30 hodin v budově sídla Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1

Program

12:30 - 12:40
Zahájení
12:40 - 13:10
Sociální a politické trendy směřující ke konečnému osudu monarchie
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. | Ústav českých dějin FF UK
13:10 - 13:40
1918 – jedna z nejvýznamnějších osudových osmiček
PhDr. Pavel Bělina, CSc. | Filozofická fakulta UK
13:40 - 14:00
Diskuse, přestávka
14:00 - 14:30
Vztah státu a církve po vzniku republiky
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. |Historický ústav Akademie věd
14:30 - 15:00
Klíčové momenty ve vývoji českého nástupnického práva
Mgr. et Mgr. Petr Nohel, Ph.D. |Univerzita Karlova
15:00 - 15:20
Diskuse, přestávka
15:20 - 15:50
Republika aneb ztráta důstojnosti
Jan Urban |New York University
15:50 - 16:20
Bylo prozíravé před sto lety rozbít monarchii? A jak je to s právem národů na sebeurčení?
MUDr. Roman Joch | VŠE | CEVRO institut
16:20 – 16:40
Diskuse, závěr

Seminářem provází RNDr. Radim Špaček.
Občerstvení zajištěno, všichni jsou srdečně vítáni.


  • 1