Kalendář událostí

Monarchie v 21. století a jak dál v našich korunních zemích – Tématická středa SMB
středa, 20. březen 2019, 18:00
Shlédnutí : 152
Místo : Klubu zastupitelů, Mečová 5, Brno

Vážení monarchističtí kolegové, přátelé, dámy a pánové,

Řídící rada a Výkonný výbor Sdružení monarchistů Brno, v úzké součinnosti s moravským zemským hejtmanem Koruny České-monarchistické politické strany Čech, Moravy a Slezska, si Vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na březnovou Tématickou středu SMB, konanou dne 20. 3. 2019, v 18:00 hodin, v Klubu zastupitelů města Brna, na Mečové 5.

Aktuálně zařazeno téma  "MONARCHIE v 21 .STOLETÍ A JAK KONKRÉTNĚ DÁL V NAŠICH KORUNÍCH ZEMÍCH."

Obsah a program:

18:00 - 18:20

aktuální informace  přítomných účastníků monarchistického zájezdu do Kapucínské hrobky ve Vídni, v sobotu 16.3.2019.

Věnováno uctění 30. výročí skonu naší panovnice - JCKV Zity Habsbursko-Lotrinské a Bourbonsko-Parmské, choti našeho spolkového patrona, blahoslaveného JCKV Karla I.Rakouského.

18:20 - 19:00

úvodní slovo k výše uvedenému tématu TS  -  moravský zemský hejtman KČ, MVDr.Jiří Čížek;

situace v KČ a monarchistickém hnutí v našich korunních zemích po loňském volebním podzimním sněmu KČ;

reálné možnosti a věcné překážky akčního sjednocování monarchistických organizací v korunních zemích a možná úloha KČ v tomto procesu;

cca 19:00 - 19:10

občerstvovací pauza.

 

19:10 - 20:00

diskuze k dané tématice a Závěr.

Organizátoři akce se těší na Vaši hojnou a aktivní účast a vymezují si obvyklé právo na možné dílčí operativní změny.

 


  • 1