Kalendář událostí

Národní svatováclavská pouť
Od pátek, 27. září 2019 -  18:50
Do sobota, 28. září 2019 - 19:00
Shlédnutí : 598
Místo : Stará Boleslav

Národní svatováclavská pouť je nejvýznamnější duchovní akcí v Čechách. Je poctou sv. Václavovi, patronu země české, a kořenům křesťanské kultury.

Ostatky svatého knížete Václava jsou v předvečer Národní svatováclavské pouti 27. září se všemi poctami vezeny z Pražského hradu do Staré Boleslavi, v doprovodu Hradní stráže. V roce 2019 budou uzavřeny oba staroboleslavské chrámy, proto bude relikvie přivezena do kostela Obrácení sv. Pavla do Brandýsa nad Labem, kde proběhne koncert duchovní hudby. Poté bude následovat průvod do Staré Boleslavi za účasti představitelů města, církve, místních spolků a organizací. Relikvie bude umístěna v kostele sv. Klementa v těsné blízkosti baziliky sv. Václava a proběhne zde večerní pobožnost (nešpory). Na náměstí sv. Václava bude odhalena busta papeži Benediktovi XVI., kteý v roc 2009 navštívil Strou Boleslav.

Ústředním bodem svatováclavské slavnosti je koncelebrovaná poutní mše svatá, která probíhá tradičně na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi v den svátku Dne české státnosti, 28. září. Mši přenáší v přímém přenosu Česká televize.

Odpoledne pokračuje kulturními programy na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, následuje průvod sv. Václava a večerní ohňostroj v Houštce.

Součástí Národní svatováclavské pouti je i svatováclavská lidová pouť v Houštce, v jejímž rámci se koná Dětské odpoledne za účasti dětí z dětských domovů. Kulturní program probíhá rovněž na letní scéně v Houštce podle programu.


Této významné  události se opět účastní také náš spřízněný Spolek pro obnovu Českého království se svým propagačním stánkem, kde si můžete zakoupit suvenýry související s monarchií:

www.spolekproobnovuceskehokralovstvi.cz


  • 1