Kalendář událostí

Kontinuita Českého státu od Velké Moravy – Tématická středa SMB
středa, 19. červen 2019, 18:00 - 20:00
Shlédnutí : 234
Místo : Klubu zastupitelů, Mečová 5, Brno

Vážení monarchističtí kolegové, přátelé, dámy a pánové, Řídící rada a Výkonný výbor Sdružení monarchistů Brno si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na červnovou Tématickou středu SMB, konanou dne 19.6.2019, v 18:00 hod. v Klubu zastupitelů města Brna na Mečové 5.

lektor Ing. Milan Trnka přednese téma:

KONTINUITA ČESKÉHO STÁTU OD VELKÉ MORAVY.

Program:

18:00 - 18:50

úvodní slovo lektora k těmto obsahovým problémům:

A) Je možno hovořit o Velkonoravském státu jako o království?

B) Tradice moravského království.

C) Osobnost Břetislava I.

D) Pozdější snahy o obnovu moravského království.

18:50 - 19:00

operativní a občerstvovací pauza.

19:00 - 20:00

diskuze k dané a návazné problematice a Závěr.

Řídící rada a Výkonný výbor SMB se těší na Vaši hojnou i aktivní účast, vymezují si možnost případných dílčích operativních změn programu a sdělují, že obsahové teze přednášky budou k dispozici na webových a FB stránkách SMB.


  • 1