Kalendář událostí

XXVIII. Generální sněm Koruny České
sobota, 30. listopad 2019, 10:30 - 18:00
Shlédnutí : 59
Místo : Dům ČSVTS, Praha

XXVIII. Generální sněm Koruny České se bude tradičně konat poslední listopadovou sobotu, tj. 30. 11. 2019 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v Praze (http://www.csvts.cz/index.php/cs/kontakty/kontaktni-informace)

Před sněmem bude jako každý rok sloužena mše svatá v kostele sv. Františka Serafinského u Křížovníků od 9 hodin.

Od 9:30 bude pobíhat registrace účastníků.

Sněm bude zahájen v 10:30 hodin, s navrhovaným programem:
1. Zahájení, úvod, volba pracovních orgánů GS
2. Zdravice hostů
3. Zpráva předsedy o činnosti za uplynulý rok
4. Zpráva předsedy Dohlédací komise
5. Diskuse
6. Zprávy hejtmanů ZS (pp. Novotný, Čížek, Vavříček)
7. Zprávy předsedů RS  
8. Zprávy předsedů MS
9. Diskuse k předchozím bodům
10. Diskuse všeobecná, formulace závěrečného usnesení.
11. Závěr


  • 1