Kalendář událostí

Mše svatá ke cti bl. Karla I. v Brně
čtvrtek, 24. říjen 2019, 17:30
Shlédnutí : 427
Místo : katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

Spolek přátel bl. Karla I., ve spolupráci s Římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského vás zvou na slavnostní mši svatou k připomenutí a uctění památky JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského, posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského etc.

Mše bude sloužena v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 24.10. 2019 v 17.30 hodin. Mši svatou bude celebrovat katedrální farář P. ThLic. Tomáš Koumal.

Slavnostní mši svatou doprovodí : Dómský komorní sbor při ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu a mužský pěvecký sbor Láska opravdivá.

Srdečně vítání jsou zástupci společenských a církevních organizací a spolků i široká veřejnost.

2019 10 24 mse brno


  • 1