Kalendář událostí

Národní svatováclavská pouť
Od neděle, 27. září 2020
Do pondělí, 28. září 2020
Shlédnutí : 294
Místo : Stará Boleslav

Národní svatováclavská pouť je nejvýznamnější duchovní akcí v Čechách. Je poctou sv. Václavovi, patronu země české, a kořenům křesťanské kultury.

Ostatky svatého knížete Václava jsou v předvečer Národní svatováclavské pouti 27. září se všemi poctami vezeny z Pražského hradu do Staré Boleslavi, v doprovodu Hradní stráže. Hlavní program pak probíhá ve sváteční den 28. září.


Této významné události se opět účastní také náš spřízněný Spolek pro obnovu Českého království se svým propagačním stánkem, kde si můžete zakoupit suvenýry související s monarchií:

www.spolekproobnovuceskehokralovstvi.cz


  • 1