Kalendář událostí

Mše svatá ke cti bl. Karla I.
neděle, 29. březen 2020, 10:30
Shlédnutí : 475
Místo : kostel sv. Gotharda, Praha 6 – Bubeneč

ČLENOVÉ VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO PLUKU V DOBOVÝCH UNIFORMÁCH UCTÍ V NEDĚLI 29. BŘEZNA OD 10.30 HODIN PAMÁTKU POSLEDNÍHO RAKOUSKÉHO CÍSAŘE A ČESKÉHO KRÁLE BLAHOSLAVENÉHO KARLA HABSBURSKÉHO.

V bubenečském kostele sv. Gotharda proběhne slavnostní mše jako připomínka úmrtí tohoto panovníka. Karel Habsburský byl s českými zeměmi silně spjatý, studoval v Praze, ve Staré Boleslavi sloužil u  7. dragounského pluku. Na trůn nastoupil v roce 1916 a zůstal zde do  roku 1918, kdy se Rakousko-Uhersko rozpadlo na jednotlivé národní státy.

Za snahu o mír, který se Karel I. Habsburský během své vlády pokoušel opakovaně prosazovat spolu s tehdejším papežem Benediktem XV., ale také za obětavé otcovství a roli věrného a milujícího manžela, byl poslední rakousko-uherský císař a český král blahořečen v roce 2004 papežem Janem Pavlem II. v roce 2004 během slavnostního ceremoniálu. Slavnostní mši ke cti blahoslaveného Karla I. Habsburského bude sloužit katolický kněz Miloš Szabo. Během mše přinesou na oltář ostatky císaře a krále zástupci historického c. a k. 28. pěšího pluku zvaného Pražské děti. Vojenské pocty mu vzdají v císařských uniformách, s praporem a plukovním trubačem.


  • 1