Kalendář událostí

Pouť ke hrobu císařovny Zity
sobota, 13. březen 2021
Shlédnutí : 28
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Místo : Kapucínská krapta, Vídeň

Spolek Císařovna Zita plánuje v březnu u příležitosti výročí smrti císařovny Zity tradiční pouť k jejímu hrobu v Kapucínské kryptě ve Vídni. Z důvodu současné epidemiologické situace je však její konání v současnosti nejisté. Alternativní možností je konání poutě ve stejném termíu do Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi, viz text e-mailu od předsedkyně spolku paní Lucie Cekotové, sdílený níže.

V případě zájmu prosím kontaktujte spolek e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Milí přátelé císařovny Zity,

jménem Spolku Císařovna Zita vás všechny srdečně zdravím v této nelehké době, děkuji vám za věrnou modlitební podporu kauzy blahořečení císařovny Zity a jako každoročně na sklonku roku posílám několik informací (a jednu prosbu).

Jak všichni dobře víte, již naplánovanou tradiční pouť našeho spolku k hrobu císařovny v Kapucínské kryptě ve Vídni jsme letos museli na poslední chvíli zrušit kvůli zavřeným hranicím. Nakonec nebylo možné uskutečnit ani náhradní pouť v rámci České republiky - situace se měnila každým dnem, stejně jako povolené počty účastníků jakýchkoli akcí včetně náboženských, a proto bylo vyloučené cokoli seriózně naplánovat, navíc ve velmi krátké době. Tradice poutí do Vídně se tak po devíti letech přerušila.

Velmi ráda bych vám napsala, že se situace uklidnila a příští rok se vrátíme k zavedenému modelu, ale jak všichni víme, v současné chvíli to nikdo nedokáže říct a cokoli plánovat je těžké až nemožné. Nicméně jsme se pokusili omezit improvizaci na minimum a jakýsi "plán B" připravit.

Bude-li to tedy možné, uskuteční se pouť do Kapucínské krypty ve Vídni v sobotu 13.3.2021 v modelu, na nějž jsme zvyklí (autobus z Brna s dalšími nástupními místy a z jižních Čech), a s tradičním programem (tradiční mše sv., pobožnost v kryptě nebo v Císařské kapli (podle počtu účastníků), případně další poznávací program). Pokud to vzhledem k situaci možné nebude, bude se ve stejném termínu konat pouť do Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi, což jsou místa patrně nejvíce spojená s naším posledním císařským párem na území ČR. V tomto případě by jel autobus z Brna, z jižních Čech pak podle zájmu. I tam by se samozřejmě konala mše sv., a pokud to umožní státní opatření, také komentovaná prohlídka zámku v Brandýse nad Labem, kde je velmi hezká expozice věnovaná právě bl. Karlovi a Zitě. Je samozřejmě možné i to, že zaštěká PES a vláda opět zakáže všechno, to však neovlivníme a mít alespoň nějaký plán je podle mého názoru vhodné.

Vzhledem ke všemu výše uvedenému nebudu letos prozatím vybírat zálohu na autobus. Potřebuji se však nějak domluvit s dopravcem - který je mimochodem rovněž v neobyčejně obtížné ekonomické situaci -, a proto Vás prosím o odpověď na následující dvě otázky, abychom měli alespoň nějakou představu o zájmu:

1. Máte zájem o pouť do Vídně 13.3.2021?

2. Pokud cestu do Rakouska nebude možné z objektivních důvodů uskutečnit, máte zájem o náhradní pouť do Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi?

Samozřejmě nejde o žádnou závaznou přihlášku, přesto vás prosím o seriózní vyjádření zájmu, abychom měli co nejpřesnější představu. Stačí na obě otázky odpovědět ano nebo ne a případně uvést počet osob.

Přeji vám všem radostné Vánoce a požehnaný a milostiplný nový rok a ze srdce doufám v setkání na další pouti.

Srdečně

Lucie Cekotová

Spolek Císařovna Zita


  • 1