Kalendář

Audience u císaře Karla I.
sobota, 22. květen 2021, 12:00 - 18:00
Shlédnutí : 1175
Místo : Brandýs nad Labem

Tradiční každoroční kulturní akce v Brandýse nad Labem. Audience u císaře Karla se letos vzhledem k aktuálním opatřením odbývá jako komorní duchovní setkání při Mši sv. u relikvie blahoslaveného císaře v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.


 

Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy, ČR

za podpory

Města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi
Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského
Matice staroboleslavské

pořádá

u příležitosti tradiční Audience u císaře Karla I. v roce 99. výročí jeho úmrtí

Mši svatou

s požehnáním nové instalace relikvie bl. císaře Karla I. Rakouského v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

 v sobotu dne 22. května 2021 ve 12.00

♣♣♣

Mši sv. celebrují

J. Ex. Mons. Charles Daniel Balvo, papežský nuncius v České republice

a

P. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské konference

R.D. Jan Kotas, rektor pražského Arcibiskupského semináře

Hudbou doprovázejí

Dr. Irena Čápová -Pelantová, soprán                                                                                                        
Ing. Vojtěch Vančura, baryton                                                                                                 
Jiří Kopečný, varhany                                                                                                                                   
Jan Verner, trubka

Po Mši sv. bude požehnán památník císaře Karla I. v budově bývalé jezuitské rezidence a bývalých kasáren dragounského regimentu č.7, kde arcivévoda Karel František Josef, pozdější císař Karel I. Rakouský, absolvoval svoji vojenskou službu v letech 1908-1912.

♣♣♣

Součástí slavnosti Audience u císaře Karla I. 2021 bude

Mariánské zastavení s duchovní hudbou

pořádané ve spolupráci s Kruhem přátel hudby Brandýs nad Labem

v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

v sobotu 22. května v 17.00 hodin

Růžencové sonáty Heinricha Ignáce Franze Bibera

Variace na hudbu Adama Václava Michny z Otradovic

přednesou

Lucie Sedláková Hůlová, housle
prof. Jaroslav Tůma, varhany

♣♣♣

Pořadatelé prosí o respektování aktuálně platných hygienických opatření, dodržování osobních odstupů a ochranu respirátory tř. FFP2!

https://www.historickaslechta.cz/hlavni-strana/pozvani-na-msi-do-stare-boleslavi-v-sobotu-22-5-2021/


  • 1