Monarchistická výročí

2010 - vysvěcena kaple blahoslaveného císaře Karla z Domu Rakouského nad Branišovem u Kdyně
Shlédnutí : 963
:
Jedná se pravděpodobně o první církevní stavbu na světě zasvěcenou tomuto světci

  • 1