Kalendář událostí

1529 - narození arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, pozdějšího českého místodržitele
Shlédnutí : 848
:

  • 1