Aktuálně

Radim Špaček v pořadu politické spektrum

Legislativní expert na oblast elektronizace státní správy RNDr. Radim Špaček, vystoupil za Korunu Českou v pořadu Politické spektrum.

Monarchisté z Koruny České přispěli na veřejnou sbírku pro nové Svatovítské varhany částkou 10.000,- Kč. Více na webu www.svatovitskevarhany.com.

Chcete-li nám pomoci s podobnými projekty propagace myšlenky obnovy parlamentní monarchie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zašlete prosím libovolnou částku na náš transparentní účet 2700765126 / 2010. Příspěvkem na obnovu monarchie můžete ušetřit daně odváděné republice! Podrobnosti zde.

Koruna Česká zve na svůj XXVI. Generální sněm, který se koná v sobotu 25. listopadu 2017 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1).

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) konstatuje, že aktuální neschopnost vítěze sněmovních voleb sestavit rychle vládu, která by se mohla opřít o většinu hlasů poslanecké sněmovny, hrozí v kontextu aktuálních vyjádření hlavy státu o případné toleranci vlády bez důvěry, přerůst v krizi našich ústavních institucí.

Monarchisté se znepokojením zaznamenali dva programové návrhy, které by vítězi voleb měly důvěru či toleranci jeho menšinové vlády umožnit. Jde o akceptaci zákona o tzv. obecném referendu do našeho právního řádu a dále nesystémové zdanění náhrad škod církvím, na němž se stát s poškozenými dohodl v r. 2012.

Vážení členové KČ a příznivci monarchie, dovolte, abych se na Vás dnes obrátil s prosbou o pomoc ve věci dalších jednání o obnovu Mariánského sloupu. Aby mohla být věc znovu diskutována na pražském magistrátu, jen nutné sesbírat alespoň tisíc podpisů pod přiloženou petici (v tuto chvíli je sebráno cca 500 podpisů).

Předseda KČ Petr Nohel poskytl 28. října exkluzivní rozhovor pro TV Nova, ve kterém vysvětluje některé důležité argumenty pro monarchii, program Koruny České a postoj k panovnickému domu.

Petr Nohel je předsedou Koruny České od roku 2014. Hlavním cílem této strany je obnova monarchie v českých zemích. Sami se řadí ke konzervativní pravici a podle Petra Nohela je většina členů křesťany. "Stavíme hodně na křesťanských základech a rádi bychom zamezili neustálému střídání vlád a politické nestabilitě," říká předseda. Toho chtějí dosáhnout právě návratem k monarchii.

Podle Petra Nohela máme sice horní a dolní komoru parlamentu, prakticky ale máme dvě komory dolní: "Ten Senát nehraje příliš jinou roli, je obsazován podobným způsobem jako sněmovna," říká předseda Koruny České a navrhuje obsazovat Senát tzv. virilními senátory, tedy například rektory univerzit, řediteli muzeí a galerií nebo významnými církevními hodnostáři. "Ti již svým současným výkonem povolání něco dokázali a teď tu svoji moudrost přenesou do té horní komory," vysvětluje Nohel.

V čele státu by podle Koruny České neměl být prezident, ale dědičný panovník podle nástupnického práva: "Dnešním následníkem trůnu je tedy Karel Habsburský, arcivévoda a princ, který je vnukem posledního českého krále," prozrazuje Nohel a zároveň vyvrací, že by se mu v současném státním zřízení žilo špatně: "Já jsem velice rád, že tady není komunismus. Jsem velice rád, že můžu žít v zemi, která je zatím relativně svobodná a kde mohu zatím otevřeně říkat svůj názor," říká monarchista.

Celý doprovodný článek a videozáznam rozhovoru  najdete na webu tn.nova.cz: Předseda Koruny České: "Zrušme republiku a obnovme monarchii!"

Vážený pane premiére,

v souvislosti s aktuálním vyhlášením katalánské nezávislosti mi dovolte, abych se na Vás obrátil jako předseda Koruny České, monarchické strany, která usiluje o obnovu monarchie v dnešní České republice.

Zatímco hrdé sebeuvědomění historických regionů považujeme za zcela správné, princip národních států nám připadá zastaralý a poněkud přežitý. I u nás usilujeme o obnovení zemského zřízení pro Království české, Markrabství moravské a Vévodství slezské, ze kterých se naše země skládá, ale i nikoliv o jejich státní samostatnost. Jsme proti separatismu a zejména nacionalismu, jehož ničivé důsledky jsme v minulém století znatelně pocítili.

KORUNA ČESKÁ uznává, že tzv. první republika byla demokratickým ostrůvkem, obklopeným obzvláště od počátku třicátých let autoritativními a totalitními státy. Hluboce se skláníme před památkou těch, kteří za ideály svobody a demokracie, jež si ztotožnili s první republikou, umírali v nacistických a komunistických věznicích, mučírnách a na popravištích. (KČ dokonce po roce 1989 považovala obnovení právního statu quo antem z r. 1938 za velmi žádoucí a naopak, navázání na komunistické „právo“, k němuž bohužel došlo, považuje za mravní fiasko).

Zároveň ovšem KČ rázně odmítá nekritickou idealizaci až zbožnění první republiky tak, jak se jich dopouští stále ještě značná část laické, ale i pedagogické, novinářské a někdy bohužel i odborné veřejnosti, nemluvě o účelové dezinterpretaci a manipulaci v podání nejednoho současného politika, který se křečovitě snaží dokázat, že je legitimním dědicem a pokračovatelem tohoto mýtického a ideálního státního útvaru. Rozhořčeně odmítáme stále častěji se vyskytující tvrzení, že 28. říjen 1918 je datem vzniku českého státu.

Zveme Vás na Pochod za monarchii, pořádaný tradičně 28. října v Praze. V den, kdy se slaví vznik republiky, a zároveň týden po volbách chceme dát najevo svou nespokojenost s politickou situací v České republice a ukázat monarchii jako smysluplnou alternativu. Letos bude monarchistický pochod zaměřen také jako protest proti hlasování magistrátu Prahy, kterým bylo zamítnuto znovupostavení Mariánského sloupu. Proto prosíme, přijďte v co největším počtu, připojte se k této naší události na Facebooku, ať je o nás monarchistech slyšet i po volbách!

O tom, proč i přes mnohé významné výhrady za současné situace podpořit TOP 09 píše pro Konzervativní listy Jan Kubalčík, předseda Konzervativní strany, se kterou KČ dlouhodobě spolupracuje.

  • 1