Aktuálně

Dne 30. listopadu 2019 se na tradičním místě v Klubu techniků, Novotného Lávka, Praha 1 uskutečnil XXVIII. Generální sněm politické strany usilující o návrat parlamentní monarchie coby státoprávního zřízení pro Čechy na Moravu a Slezsko.

V úvodní části sněmu pozdravili delegáty: předsedkyně rakouských monarchistů Nicole Fara (Die Monarchisten - Schwarz-Gelbe Allianz); senátor a 1. místopředseda strany: Ing. Tomáš hrabě Czernin (TOP09) senátor zvolený za koalici ODS a Koruny České: Ing. Lumír Achenbrenner (ODS); místopředseda Konzervativní strany: Mgr. Michal Struha (KONS) a zastupitel HMP a místopředseda KV p. Jan Volf (KDÚ-ČSL). U příležitosti 30. výročí listopadu 89 vystoupil na sněmu jako zvláštní host p. Jan Urban (historik, signatář Charty 77 a poslední mluvčí Občanského fóra), který přednesl úvahu: 30 let po pádu komunismu - učí se vůbec střední Evropa demokracii?

Sněm v pracovní části mj. projednal zprávu předsedy o činnosti strany (RNDr. Radim Špaček, předseda strany), zprávu dohlédací komise (p. Oto Ryšavý, DK) a zprávu o hospodaření strany (JUDr. Petr Krátký, místopředseda strany). Dále byly předneseny zprávy o činnosti místních za jednotlivé země: Čechy (p. Svatopluk Novotný); Morava (MVDr. Jiří Čížek); Slezsko (p. Jaroslav Vavříček byl zastoupen pí Romanou Philippovou Hergovou). Na zprávy hejtmanů navázaly samostatné zprávy předsedů MS pro Východní Čechy (p. Miroslav Pošvář), MS pro Jizerské hory (p. Ondřej Duda).

Sněm se zabýval otázku účasti ve volbách v následujícím roce, přičemž vzal na vědomí informaci předsednictva strany o probíhajících politických jednáních. Koruna Česká je již dohodnuta na koaliční spolupráci s ODS, při společné nominaci Ing. L. Achenbrennera, který bude svůj senátorská mandát v obvodu Plzeň-Slovany příští rok obhajovat. Kromě toho jsou monarchisté připraveni pokračovat v jednání o spolupráci s dalšími programově blízkými demokratickými stranami o možných koalicích pro nadcházející krajské i senátní volby, avšak tam, kde k dohodě o spolupráci nedojde, postaví strana samostatné kandidátky.

Sněm přijala následující usnesení k aktuálnímu politickému dění: „Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyzývá k věcné a seriózní diskusi nad památkou všech vojáků, kteří se skutečně zasloužili o osvobození naší země v květnu roku 1945, a to včetně účastníků bojů z řad Ruské osvobozenecké armáda, strana současně odmítá využívání tématu aktuální politickou propagandou.

V Praze dne 1. prosince 2019

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)Generalni snem 2019

Přinášíme sestřih videa z 12. ročníku našeho tradičního Pochodu za monarchii. Cílem pochodu je připomenout, že český stát nevznikl v roce 1918, ale před víc než 1 200 lety, že rozbití Habsburské monarchie byla chyba, ze niž jsme zaplatili převysokou cenu, přesně, jak předvídal Palacký, a konečně i to, že 28. října oslavujeme vznik státu, který se rozpadl po 20 letech své existence a dnes již dávno neexistuje.

Koruna Česká, zastoupená svým předsedou, se zúčastnila II. evropského monarchistického kongresu ve Vídni, který pořádala Černožlutá aliance v hotelu Schönbrunn.

V souvislosti s XXVIII. generálním sněmem Koruny České, který se koná tuto sobotu, 30. listopadu, pořádáme od pátku do něděle několik souvisejících akcí pro naše členy i příznivce.

Vyšlo podzimní 84. číslo Monarchistického zpravodaje, které Vám přináší souhrn informací o monarchistickém dění posledních několika měsíců.

V rámci rozvíjení spolupráce s monarchisty ze zahraničí pracujeme na překladech základních informací obsažených na webových stránkách Koruny České.

Tak byla díky laskavé pomoci našeho příznivce Vladimíra Svobody vytvořena německá jazyková verze webu a pracuje se též na verzi anglické. Překlady se týkají především základních, dlouhodobě platných informací; překládání aktuálních článků by bylo nad naše kapacity a vzhledem k tomu, že chceme oslovovat především české občany, bylo by i nadbytečné.

Německou verzi webu si můžete prohlédnout na adrese www.korunaceska.cz/de; přepínač jazykových verzí naleznete vpravo nahoře, v mobilní verzi webu pak v menu.

Náš dlouholetý podporovatel, glosátor dění na Neviditelném psu i v časopisech našich exulantů, člen exilového PEN klubu, vyznavač cesty k monarchii jako cesty k nápravě věcí pozemských nejen v Čechách, dobrý kamarád a přítel, podlehl ve středu 20. listopadu v poledne dlouhé nemoci a opustil nás ve věku 86 let navždy.

Arcivévoda Georg v katedrále. Foto: Olomoucký kraj

V úterý 19. listopadu vyvrcholil vzácnou návštěvou jubilejní rok připomínek 200 let od nástupu Rudolfa Jana Habsburského na trůn olomouckých arcibiskupů. Arcivévoda Georg Habsbursko-Lotrinský, vnuk posledního českého krále a rakouského císaře bl. Karla I., navštívil Olomouc, kde se mu dostalo vskutku královského uvítání.

Prohlášení Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k aktuálnímu odkazu Sametové revoluce

U příležitosti 30. výročí událostí 17. listopadu roku 1989 nacházíme naši společnost ve stavu, kdy na jedné straně občané mohou stále ještě svobodně volit i cestovat do zahraničí, na druhé straně však mnozí z nich ztrácejí důvěru v demokratickou politiku, když nelze přehlédnout, že se státní správa stává nástrojem pro obohacování určitých podnikatelských kruhů a současně je vláda závislá na podpoře komunistů, o nichž jsme se domnívali, že se svou ideologií třídního boje patří na smetiště dějin.

Třicáté výročí „sametu“ naši společnost zastihuje rovněž ve stádiu nebývalého názorového rozdělení, když žádná z volených hlav státu po r. 1989 nebyla s to občany dlouhodobě sjednocovat ani tvořit účinnou protiváhu partikulárních zájmů, reprezentovaných politickými stranami. Jasně se tím ukazuje, že svoboda a demokracie bez tradice a hodnotového jednotícího prvku či symbolu nepostačují pro dlouhodobý příznivý vývoj státu a prospěch jeho občanů.

Žádáme proto obnovu politického režimu s nevolenou hlavou státu, žádáme návrat krále, který nebude vrcholným státním representantem jen pro některé, ale bude panovníkem všech. ...

V Praze dne 16. listopadu 2019

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Hrob vojáků z Velké války v Horním Benešově se v roce 2019 mimo jiné díky zásluhou členů KČ dočkal rekonstrukce a na Den veteránů 11. listopadu 2019 byl opět slavnostně posvěcen.

  • 1