Aktuálně

Arcivévoda Karel Habsburský, právě informoval na své webové stránce, že obdržel oficiální potvrzení o negativním testu na koronavirus. Vnuk posledního českého krále Karla I. tak po třech týdnech úspěšně zdolal svou nemoc.

V Rakousku je momentálně přes 6000 případů COVID-19, 42 úmrtí a zatím jen několik málo vyléčených.

Kromě arcivévody Karla se koronavirem nakazili také další představitelé světových panovnických rodů: Monacký vládnoucí kníže Albert, britský následník trůnu princ Charles a několik členů brazilské císařské rodiny.

Prohlášení
Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
k aktuálnímu pokusu kriminalizovat údajné šíření poplašné zprávy

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyjadřuje zásadní podivení nad úkony v trestním řízení proti mladé ženě za její snahu informovat přátele o údajných chystaných restrikcích. Koruna Česká velmi vnímá, že právo svobody slova a projevu má a musí mít své limity, a má za to, že šíření smyšlených zpráv a zmanipulovaných faktů má být obecně stíháno více než dosud.

V daném případě je však nanejvýš zarážející, jak diametrálně odlišný přístup byl zvolen při hodnocení audio zprávy, zjevně určené pro omezený okruh adresátů, ve srovnání s přístupem k vyjádření oficiálních představitelů, kteří o vyhlášení úplného zákazu vycházení v pátek 20. 3. veřejně spekulovali ve sdělovacích prostředcích, např. MUDr. Prymula dopoledne pro Právo, po 20. hodině předseda vlády A. Babiš, nebo poslanec EU T. Zdechovský v Pressklubu rádia Frekvence 1.

Vzhledem k faktu, že veřejně pronesené spekulace těchto vysoce postavených představitelů státu mají řádově vyšší potenciál poplašnosti, než anonymní audio zpráva neznámé mladé ženy, vyzývá Koruna Česká orgány činné v trestním řízení, aby prověřovaly naplnění skutkové podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy bez předpojatosti, avšak se zřetelem k reálné společenské škodlivosti výroku podle významnosti toho, kdo zprávu veřejně šířil.

V Praze dne 25. března 2020

www.korunaceska.cz

Ministerstvo financí a vláda reagují vstřícně na výzvu Koruny České a dalších subjektů, aby odložení náběhu 3. a 4. vlny EET bylo zajištěno vyhlášením legislativní nouze a přijetím novely zákona o EET, tj podstatně robustnějším nástrojem, než by byl původně uvažovaný metodický pokyn Ministerstva financí neprovádět kontroly u povinných subjektů. Příslušný návrh zákona již projednává v režimu legislativní nouze Poslanecká sněmovna.

ing. Andrej Babiš

předseda vlády

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana

Datovou schránkou

V Praze dne 13. března 2020

Věc:       Veřejná výzva vládě na schválení odkladu zavádění EET ve 3. a 4. vlně z důvodu aktuální pandemie

Vážený pane předsedo vlády,

naše strana oceňuje snahu vlády usnadnit živnostníkům, malým podnikům i sportovním a kulturním organizacím současnou nelehkou situaci, kdy k výpadků zakázek, příjmů a omezování provozu, se přidružuje nejistota stran termínu povinnost zavést elektronické sledování tržeb (EET).

Konstatujeme však, že v situaci, kdy se věcí zabývá Ústavní soud (a poplatníci nemají jistou, zda v krátké době rozhodne) není odložení náběhu EET ve 3. a 4. vlně (jinak plánovaného na květen t.r.) pouze případným pokynem ministryně financí dostatečnou zárukou, na niž by bylo možno se bez obav spolehnout.

Připomínáme, že právě pro situace, jako je nenadálá pandemie, kdy státu hrozí značné hospodářské škody, byl do jednacího řádu Poslanecké sněmovny zaveden institut legislativní nouze, umožňující projednat a schválit potřebné změny právních předpisů ve velmi zkráceném řízení.

Koruna Česká (monarchistická strany Čech, Moravy a Slezska) proto vyzývá vládu, aby navrhla Poslanecké sněmovně vyhlášení stavu legislativní nouze, a v jeho rámci navrhla odložení povinnosti zavést EET pro subjekty, na něž se dosud nevztahuje, a to nejméně o 12 měsíců, kdy snad bude možné očekávat odeznění aktuálně probíhající pandemie Covid 19.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.


 Doplnění 25. března: Odpověď ministryně financí na výzvu Koruny České

Mezi 157 potvrzenými případy onemocnění COVID-19 v Rakousku je i vnuk posledního českého krále a hlava panovnického rodu, JCKV arcivévoda Karel Habsburský.

Nakazil se pravděpodobně minulý týden během kongresu v Ženevě. Má však naštěstí lehký průběh nemoci, kterou sám zprvu považoval za chřipku. „Zavolal mi přítel a řekl, že byl testován pozitivně. Protože se konference zúčastnili Italové, hlavně z Milána, a já měl problémy s kašlem a plicemi, hlásil jsem okresní správě, “ uvedl pro rakouský deník Kronen Zeitung. Po provedeném testu obdržel pozitivní výsledek a od čtvrtka je tak v karanténě ve svém domě poblíž Vídně a se svou rodinou je v telefonickém kontaktu.

Čestný člen Koruny České, psychiatr, pedagog, spisovatel a kněz, profesor Maxmilián Kašparů, poskytl zajímavý rozhovor na téma negativních změn v západní společnosti, mezilidských vztahů, krize vzdělávání a školství.

Rozhovor si můžete přečíst na Konzervativních novinách nebo na webu internetového rádia Kupředu do minulosti, kde si jej můžete přečíst i přehrát v audio podobě.

Zástupci Koruny České v čele s panem předsedou dnes uctili památku obětí komunistické totality a připomněli nešťastné výročí komunistického puče v únoru 1948 a smrti pátera Josefa Toufara 25. února 1950 položením kytice u pomníku obětem komunismu v Praze na Újezdě.

Děkujeme za fotografie panu Zdeňkovi Žalskému

1 2 3 4

Antikomunismus není přežitkem. Právě v současnosti je více než kdy jindy třeba pojmenovat a odmítnout zhoubné dědictví komunismu. Přebíráme tiskové prohlášení k výročí komunistického převratu od našich přátel z Konzervativní strany.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je nanejvýš rozčarována postojem ministerstva práce a sociálních věcí, jakožto i ministerstva financí a zdravotnictví k návrhu, aby rodiny postižených dětí dostávaly finanční příspěvek už od jejich narození.

Všechna výše uvedená ministerstva podala k tomuto návrhu negativní stanovisko, přičemž důvody, které uvádí, jsou značně zavádějící a alibistické. Je dostatečně zřejmé, že i postižené děti mladší jednoho roku potřebují speciální pomůcky nebo specifické terapie či rehabilitace. Přístup ministerstev je přímém protikladu jak se zájmy postižených dětí a jejich rodin, tak se zájmy společnosti - usilovnou prací s těmito dětmi lze dosáhnout tím většího zlepšení jejich stavu, čím dříve se jim dostane potřebné speciální péče. Vynaložení relativně nízkých nákladů na speciální péči již od narození  pomůže jednak rodinám, které prožívají již tak dost těžkou zkoušku, jednak i veřejným rozpočtům, neboť se tak sníží náklady na léčbu postižených dětí v budoucnosti.

Chápeme, že vláda, jejíž dosavadní počínání lze nejspíše charakterizovat jako snahu o co nejúplnější promrhání ekonomického růstu, má potřebu přeci jen ušetřit pár miliónů, byť jde v podstatě jen o bagatelní částku. Za jiných okolností by to dokonce mohlo být chvályhodné. Nemělo by se tak ale dít obětováním těch nejslabších a nejpotřebnějších skupin obyvatelstva a to jen proto, že velká část z nich nejsou potenciální voliči. Takovou snahu nelze nazvat jinak než hyenismem, a současný režim, který se navenek ohání svou lidovostí a který pomáhají udržet u moci tzv. sociální demokrati, opět demonstruje, že skutečná solidarita je mu hluboce cizí.

Jeho Jasnost Hans Adam II., vládnoucí kníže z Lichtenštejna, slaví 14. února 2020 své 75. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší!

Kníže Hans Adam II. je nejstarším synem knížete Franze Josefa II. a kněžny Giny. Je prvním knížetem, který vyrostl v Lichtenštejnsku a celkově 15. vládnoucím knížetem z Lichtenštejna.

  • 1