Aktuálně

Pražští zastupitelé revokovali své dřívější usnesení a na Staroměstské náměstí by se měla vrátit replika Mariánského sloupu od sochaře Petra Váni. Je to náprava neomluvitelného barbarského činu.

Usnesení zastupitelů hlavního města v praxi znamená, že souhlasí se záborem místa na Staroměstském náměstí pro repliku vzácné barokní památky vynikajícího sochaře Jana Jiřího Bendla z roku 1652. Ten původní zničil 3. listopadu 1918 zfanatizovaný dav vedený žižkovským anarchistou a bohémem Frantou Sauerem. Rozhodnutí o znovu umístění Mariánského sloupu je samozřejmě čistě v kompetenci pražské samosprávy a pražských úřadů, ale já jsem rád, že rozhodly, jak rozhodly. Znamená to, že Technická správa komunikací nyní bude muset vydat poslední souhlasné razítko na zábor místa a může se začít stavět. Takže s velkou pravděpodobností ještě letos vyroste vedle sousoší Mistra Jan Husa dokonalá napodobenina Mariánského sloupu.

Koruna Česká s velikou radostí vítá rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy, které umožňuje návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí.

Koruna Česká věří a doufá, že návrat sloupu k pomníku Jana Husa a husitskému kalichu v průčelí chrámu Matky Boží před Týnem se stane impulsem ke smíření křesťanů v Českých zemích. Soustředění  těchto symbolických artefaktů na nejvýznamnějším náměstí země významně přispěje ke smíření křesťanských věrouk, které všechny jsou neodmyslitelnou součástí duchovního dědictví zemí Koruny české.

Starší komentář od Pavla Jégla z roku 2018 na zpravodajském webu Tiscali velmi výstižně popisuje a konkrétními fakty dokládá jednu z předností monarchie před republikou – její finanční výhodnost pro stát.

Přestože právě v současnosti hojně diskutovaný odchod vévodského páru ze Sussexu (prince Harryho a jeho manželky) z veřejných rolí v královské rodině nepochybně znamená ztrátu (jak ostatně stejný autor popisuje ve svém aktuálním článku), monarchie představuje pro stát velký finanční přínos prostřednictvím zisku z korunních statků, výnosy z královských značek i přínos cestovnímu ruchu. Tento zisk mnohonásobně převyšuje náklady na monarchii ze státního rozpočtu, což se o prezidentském úřadě rozhodně říct nedá.

Za pozornost stojí i anketa na konci článku, kde na otázku Jaký stát byste si přáli? odpovědělo 76 % lidí Monarchii s králem (královnou) a jen 16,5 % Republiku s prezidentem. Na otázku Koho byste chtěli za českého krále? pak nejvíce, 38,3 % respondentů, odpovědělo že Habsburka. To není špatné.

Předseda Koruny České RNDr. Radim Špaček byl hostem pořadu Politické spektrum ČT24, jehož tématem bylo zhodnocení dění v minulém roce.

S Radimem Špačkem diskutovali Petr Bajer za Stranu soukromníků České republiky a MUDr. Lubomír Nečas za Stranu Práv Občanů – Zemanovce.

Diskutovalo se o kauzách a střemu zájmů českého premiéra, přičemž Radim Špaček (který je profesí biolog) upozornil na problém úbytku biodiverzity v české přírodě v důsledku nevhodného zemědělského hospodaření, kdy snaha o zlepšení jde proti zájmu agrobaronů, jako je Andrej Babiš, který tak aktivně brání tomu, aby se změnila pravidla pro zemědělské dotace. Dalšími tématy byly dlouhodobé protivládní demonstrace a zároveň trvající vysoká podpora hnutí ANO a neschopnost opozičních stran dosáhnout většího úspěchu nebo zrušení zdanění náhrad církvím Ústavním soudem.

Pořad můžete zhlédnout na webu České televize.

 

 

Mnoho médií přineslo o víkendu zprávu o tradičním Tříkrálovém pochodu Za monarchii v sobotu 11. ledna, který pořádá skupina monarchistů okolo Petra Placáka a účastní se jej i mnoho členů a příznivců Koruny České.

Letos už po desáté byla díky místní společnosti KČ Strážnice sloužena mše svatá v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici za arcivévodu Karla Habsburského, vnuka posledního českého krále a moravského markraběte a současného následníka trůnu, u příležitosti jeho 59. narozenin.

Připravovaný pomník české královny Marie Terezie v Praze 6 jehož výstavbu loni Koruna Česká podpořila otevřeným dopisem starostovi městské části, by měl být hotov do září tohoto roku.

Marie Terezie byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a manželkou císaře Svaté říše římské. Vládla v letech 1740 až 1780 a byla jedinou vládnoucí panovnicí na českém trůně. Modernizovala státní správu, armádu, hospodářství a vzdělání a měla klíčové zásluhy o rozkvět českých zemí zavedením evidence nemovitostí, zavedením povinné protipožární ochrany, přijetím nového Hrdelního řádu, který mj. podstatně omezil torturu, zavedením povinné školní docházky, dobudováním Pražského hradu do současné podoby, jakož i vydáním dekretu, jímž zavádí povinnou výuku češtiny v nejdůležitějších státních výchovných institucích.

Na základě žádosti Prahy 6 byl loni nový park nad křižovatkou Prašný most pojmenován jako park Marie Terezie. Právě zde má být umístěn její pomník, jehož podoba vyšla na základě soutěže roku 2014, základní kámen zde byl umístěn roku 2017 ke 300. výročí jejího narození a  pomník by měl být hotov letos v srpnu nebo v září.

Na webu Echo24 vyšel zajímavý komentář Ondřeje Šmigola, který nastoluje možnost obnovy monarchie v Českých zemích.

V Hodonínském deníku vyšel článek o mši svaté za arcivévodu Karla Habsburského, kterou pořádá místní společnost Koruny České Strážnice.

Už po desáté nechají monarchisté sloužit mši v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici za vnuka posledního českého krále, moravského markraběte, císaře Karla. Stejnojmenný vnuk panovníka z Habsbursko-Lotrinské dynastie oslaví devětapadesáté narozeniny. „Tento počin je brán jako oficiální akce Koruny české, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska za přítomnosti jejího předsednictva a mnohých členů a příznivců, místních farníků a také by měli přijet zástupci rakouské SGA (Černožluté aliance – pozn. red.),“ informoval Hodonínský deník Moravský zemský hejtman Koruny české Jiří Čížek. Doplnil, že mše 10. ledna se má zúčastnit i rytíř v řádovém plášti s insigniemi reprezentující Evropský Řád svatého Jiří Domu Habsbursko-Lotrinského.

Zdroj: Hodonínský deník

Letos již po šestnácté pořádal Jindřich Holub, člen předsednictva Koruny České a předseda Spolku pro obnovu Českého království byla v Selském muzeu Michalův statek v Pohledi kulturní a národopisná akce Staročeské vánoce života selského lidu o vánočních svátcích za časů našich praprarodičů v 17. až 19. století.

Součástí akce byly ukázky výzdoby, obyčejů a některých zimních prací na selské usedlosti, vystoupení folklorního soubor Škubánek ze Světlé nad Sázavou, ukázky drobných řemesel a prodej vánočních výrobků. V místním hostinci U Františka Josefa bylo možno ochutnat postní i jiné vánoční pokrmy. Letošní Staročeské vánoce se konaly pod patronátem Projektu Náš Ježíšek - Spolek pro tradiční Vánoce.

„Chceme návštěvníkům přiblížit Vánoce osmnáctého a devatenáctého století a ukázat jim, jak to tehdy mohlo na statku vypadat. Nechceme, aby to byla nějaká velká komerce, ale opravdu zachovat atmosféru té doby,“ řekl pro Deník.cz Jindřich Holub, který je správce Michalova statku a zároveň i starosta Pohledi.

 Více si můžete přečíst v článcích v Havlíčkobrodském deníku:

  • 1