Aktuálně

Předseda Koruny České Petr Nohel vystoupil v pořadu Politické spektrum na ČT24 v sobotu 17. března 2018. Diskutovalo se na téma „Jsme součástí západu, nebo směřujeme na východ?“

Spolu naším předsedou byli hosty pořadu Jiří Domlátil, předseda KAN, a Lubomír Ledl ze Strany demokratického socialismu.

Pořad není opakován, ale záznam lze zhlédnout v internetovém archivu ČT:
Politické spektrum: Jsme součástí západu, nebo směřujeme na východ?

Tiskové prohlášení

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k aktuálně projednávanému sněmovní tisku 38

(novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi)

2. března 2018

Naše strana se znepokojením konstatuje, že zejm. hlasy nepřiznaně kooperujících koalice politických sil (tzn. KSČM, ANO 2011 a SPD) došlo dne 28. února t.r. v Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR v prvním čtení ke schválení novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, která zásadním způsobem zasahuje do pracně vyjednané dohody mezi státem a církvemi, která byla podkladem k přijetí zákona č. 428/2012 Sb.

Připomínáme, že předmětným zákonem z r. 2012 nedošlo jen k nápravě některých majetkových křivd spáchaných na církvích zločinným režimem panujícím v naší zemi v době, kdy „vedoucí“ úloha ve státě patřila KSČ, ale zákon rovněž na základě dohody mezi státem a současnými náboženskými institucemi upravil budoucí vzájemné vztahy státu a církví a to s aktivním zapojením a souhlasem církví nových, které před r. 1948 vůbec neexistovaly.

Namísto toho, aby se tato dohoda vtělená do právního přepisu stala základem pokojného soužití státu a náboženských organizací (jak ho známe z vyspělých evropských demokracií) stala se záminkou pro hlásání populismu a demagogie, v míře která si v ničem nezadá s tradiční propagandou bolševiků či národních socialistů z nechvalně proslulých etap století XX.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) pokládá za zvláště ironické, že se někteří poslanci rozhodli podporou tohoto zákona „oslavit“ výročí neblahých událostí února 1948.

Na základě shora uvedených skutečností se monarchisté připojují k prohlášení Konzervativní strany k předmětné problematice: http://www.konzervativnistrana.cz/stanoviska/tiskove-zpravy/tz/article/primarnimi-nositelkami-zapadni-civilisace-jsou-cirkve.html a vyzývají všechny demokratické politické síly k tomu, aby se mj. na základě zkušeností s komunistickým převratem, jehož 70. výročí si aktuálně připomínáme, vzájemnou spoluprací a prostředky parlamentní demokracie pomohly zastavit plíživou destrukci demokratického právního státu v naší zemi.

V Praze dne 2. 3. 2018

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

www.korunaceska.cz


Bližší informace:

Ing. arch. Jan Bárta

člen předsednictva, český zemský hejtman

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 724 006 564

 

Tiskové prohlášení

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k veřejnému působení kardinála Dominika Duky

13. února 2018

Jakkoli vnímáme, že není úkolem politické strany zasahovat do vnitřních poměrů kterékoliv církve, pokládáme v souvislosti s aktuálním mediálním ohlasem na povinnou funkční rezignaci nejvyššího představitele katolické církve v naší zemi za potřebné se veřejně vyslovit k působení a společenské roli arcibiskupa pražského a primase českého – Dominika kardinála Duky, OP a to v politických souvislostech.

  1. Považujeme kardinála Duku za osobu, která vede katolickou církev v naší zemi dlouhodobě k jejímu prospěchu a klidnému soužití se státními orgány.

  2. Oceňujeme, že v době výkonu jeho funkce došlo k dokončení procesu majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi v rámci nápravy historických majetkových křivd z doby nesvobody.

  3. Vážíme si rovněž skutečnosti, že se primas český snaží dlouhodobě o korektní vztahy s volenými představiteli státu (bez ohledu na jejich politickou orientaci), aniž by se přitom zdráhal vyslovit své názory na konkrétní politické otázky.

Současně pokládáme za potřebné se vyslovit i k veřejně prezentované kritice některých kroků pana kardinála, o níž soudíme, že usvědčuje její autory i signatáře z nepokory vůči představenému, když kritizují jeho zcela legitimní snahu o dobré vztahy se státními představiteli a hájení biblické nauky a morálky.

Vyšlo 75. číslo Monarchistického zpravodaje. Je věnováno dění v průběhu ledna 2018, zejména prezidentským volbám, postojům monarchistů a ohlasům v médiích.

Ryszard Legutko, polský poslanec Evropského parlamentu a profesor humanitních věd, patří mezi nejvýznamnější současné konzervativní myslitele na světě. Jeho kniha Triumf průměrného člověka, jež nedávno vyšla česky, se setkala s velkým ohlasem u amerických paleokonzervativců. Tento znalec politické a antické filozofie v prosinci navštívil Prahu a v rozhovoru se mimo jiné věnuje problémům Polska, Evropské unie, USA a liberální demokracie, jejímž je kritikem.

Nový premiér Morawiecki ohlásil personální změny ve vládě v průběhu ledna. (Rekonstrukce vlády se odehrála v úterý 9. ledna a týkala se v podstatě deseti ministerstev. Přišli nejen noví ministři, ale vzniklo i nové ministerstvo a struktura jednoho se změnila – pozn. red.) Vládní politika se podstatně nezmění. Možná bude premiér Morawiecki klást větší důraz na ekonomiku, protože je expertem na finance a bankovnictví. V reformě soudního systému, kterou jsme začali, budeme pokračovat. Existují však oblasti, které lze reformovat jen obtížně, například zdravotnictví.

V rozhovoru pro deník Metro se minulý týden bývalý premiér i prezident České republiky Václav Klaus vyjádřil, že „Praha je více než jiné končiny městem nemakačenků. Mozek typického Pražana podle něj není stejný jako mozek průměrného občana České republiky mimo toto velkoměsto.“ Tato a další kritická slova vybudila Václava Srba, čestného předsedu Koruny České – monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, aby napsal otevřený dopis pražské primátorce Adrianě Krnáčové.

„Vážená paní primátorko, dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou, abyste se veřejně ohradila proti urážlivým výrokům, jež na adresu občanů královského hlavního města v posledních dnech a týdnech opakovaně v souvislosti s aktuálními prezidentskými volbami pronáší pan ing. Václav Klaus, bývalý politik a prezident. Jistě víte, o jaké výroky se jedná,“ napsal v úvodu dopisu Václav Srb.

Celý článek: Pražský patriot

Spolek Císařovna Zita zve všechny ctitele císařovny a královny Zity Habsbursko-Lotrinské na pouť k jejímu hrobu v kapucínské kryptě ve Vídni v sobotu 10. 3. 2018.

Podle zpráv několika médií vznesl stížnost na volby muž, který použil v prezidentské volbě královský hlasovací lístek pro Karla Habsburského (který také Koruna Česká ve svém prohlášení doporučila k vyjádření protestu proti prezidentské volbě). To by podle zákona mělo být započteno jako neplatný hlas, ale v jeho volebním okrsku přitom žádný neplatný hlas zaznamenán nebyl.

Prohlášení

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k výsledku prezidentských voleb

dne 27. ledna 2018  

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) konstatuje, že vítězství Ing. Miloše Zemana, který v uplynulém volebním období rozhodně nebyl důstojným představitelem našeho státu a naše obyvatele více rozděloval, než spojoval, jasně ukazuje nevýhody spojené s výběrem hlavy státu prostřednictvím volebního mechanizmu.

Za jedinou ústavně konformní cestu řešení problému rozdělování obyvatelstva voleným prezidentem pokládáme návrat k parlamentní monarchii, v jejímž čele bude (v intencích našeho historického státního práva) dědičný panovník jako představitel rodu, spojeného nejtěsnější příbuzenskou vazbou s dynastií našich prvních králů – Přemyslovců.

Ani v letošní prezidentské volbě nenajdou voliči na hlasovacích lístcích jméno sochaře Emila Adamce. Rodák z Frýdku-Místku, který bydlel v Sedlištích a nyní žije v Hong Kongu, na prezidenta České republiky neúspěšně kandidoval už v roce 2013.

  • 1