Aktuálně

V sobotu 8. června proběhl v Pohledi mimořádný, pracovní sněm Koruny České. Místo konání nebylo zvoleno náhodně, obec Pohleď již dlouhá léta úspěšně vede starosta Jindřich Holub, člen Předsednictva Koruny České a spiritus movens Spolku pro obnovu Českého království.

Vyjádření nejvyššího orgánu Koruny České k aktuálnímu vývoji obnovy Mariánského sloupu:

Mimořádný sněm Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), konaný v Pohledi dne 8. 6. 2019:

  •  vítá zahájení prací na obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze,

  •  oceňuje obdivuhodné úsilí všech, kdo se na obnově podílejí, zejména mistra Petra Váni,

  •  připomíná, že respektování platných správních rozhodnutí patří mezi základní definiční znaky civilizovaného právního státu,

  •  vyzývá všechny členy Zastupitelstva hl. m. Prahy, aby se zasadili o ukončení nelegitimních obstrukcí, jež mají obnově Mariánského sloupu zabránit.  

Ocitáme se ve významném momentu ve věci obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Prosíme, přijďte v co největším počtu dne 15. 6. 2019 na Staroměstské náměstí. Bude se konat historický obrat – smírná modlitba.

Arcivévoda Jiří Habsbursko-Lotrinský navštívil ve středu 29. května Univerzitu Karlovu, kde pronesl přednášku Evropa, Evropská unie a střední Evropa – perspektivy po brexitu a volbách do Evropského parlamentu v roce 2019.

Konzervativní noviny přinesly rozhovor s arcivévodou Jiřím Habsbursko-Lotrinským, který přednášel na Karlově univerzitě o střední Evropě a Evropské unii.

V Konzervativních novinách vyšel rozhovor s Ninou Novákovou, naší kandidátkou do Evropského parlamentu, v němž přibližuje svou politickou minulost a vysvětluje své hlavní téma, kterým je vzdělávání a boj proti zhoubné genderové ideologi.

Vyšlo předvolební 83. číslo Monarchistického zpravodaje, které Vám přináší především představení našich kandidátů a další texty vztahující se k volbám do Evropského parlamentu.

V Konzervativních listech nedávno vyšel zajímavý článek historika Jana Cholínského, reagující na text Konzervativní alternativa od Jana Drnka, významného člena Koruny České.

Josef Václav Radecký z Radče patří mezi neprávem opomíjené postavy české historie a s námi blízce spřízněný Spolek Radecký Praha usiluje už několik let o obnovení jeho pražského pomníku, který je vynikajícím uměleckým dílem. K tomuto účelu také v roce 2018 vypsal veřejnou sbírku na obnovení pomníku. Nyní je jedinečná možnost sbírku podpořit hlasování na internetu.

Vyšlo 82. číslo Monarchistického zpravodaje, věnované především blížícím se volbám do Evropského parlamentu, ale také dalšímu bohatému dění posledních měsíců.

  • 1