Aktuálně

Naše strana oceňuje, že se obnova významné barokní památky na Staroměstské náměstí v Praze, upomínající na úspěšnou obranu Prahy před Švédy na konci třicetileté války, stala soudobým celospolečenským fenoménem, zahrnujícím sféru duchovní, uměleckou, historickou i aktuálně politickou.

V rovině historické je třeba podtrhnout, že sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty) nebyl v r. 1650 vystavěn primárně jako oslava Habsburské monarchie, byl však jako její domnělý symbol po 268 letech davem vandalů stržen a tento barbarský akt byl následujícími politickými režimy často ideologicky – a chybně – vykládán jako projev „autentického vlastenectví“. Považujeme za nutné zdůraznit, že autentickým vlastenectvím byla sebeobrana obyvatel Starého Města, jeden z mála případů, kdy obyvatelé vzali obranu do svých rukou, aniž by spoléhali na oficiální brannou moc. Takovéto případy bychom měli s hrdostí připomínat, namísto jejich bagatelizování.

Zbourání Mariánského sloupu je pro monarchisty neodmyslitelně spojeno s nesmyslnou poválečnou destrukcí Podunajské monarchie, která obyvatelům Čech, Moravy, Slezska a dalších států zajišťovala kulturní, hospodářský i sociální rozvoj a politickou stabilitu, na nějž žádný z nástupnických států nebyl s to dlouhodobě navázat, ani své obyvatele v prostoru střední Evropy ochránit před nástupem nacistického Německa a pozdějšího neblahého vlivu Sovětského svazu.

Obnovu Mariánského sloupu tak v rovině historicko-politické vnímáme jako symbolický první krok návratu našeho státu a jeho obyvatel k tomu, co v naší veliké minulosti řádně fungovalo a co bychom měli společnými silami restaurovat.

V rovině aktuálně politické pak souvislosti s obnovou sloupu oceňujeme snahu všech politických sil (bez ohledu na jejich orientaci), které obnovu Mariánského sloupu vnímají jako symbol usmíření a kooperace; a naopak odsuzujeme všechny snahy daný akt politicky zneužívat pro kříšení démonů tupého nacionalismu a primitivního národovectví, které (na rozdíl od skutečného vlastenectví) byly hlavními zdroji politických problémů Evropy minulého století.

V Praze dne 15. srpna 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Všichni ctitelé posledního českého krále a rakouského císaře blahoslaveného Karla I. jsou zváni v pondělí 17. srpna od 17:00 do katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Při slavnostní mši svaté ke cti bl. Karla bude v katedrále instalován jeho relikviář.

Hlavním celebrantem bohoslužby bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup.

Tato událost byla původně naplánována na 1. dubna letošního roku (výročí Karlovy smrti), ale z důvodu pandemie a mimořádného stavu byla odložena. Jako nový termín byl určen 17. srpen (den narození bl. Karla roku 1887).

Více informací: Biskupství českobudějovické

Péčí archiváře Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu PhDr. Libora Gottfrieda byla dle zvyklostí vyhotovena pamětní listina, která bude v rámci žehnání Sloupu dne 15. srpna 2020 vložena ve speciálním pouzdru do architektury sloupu.

Listina bude otevřena k podpisu zájemcům ve středu dne 12. srpna 2020 od 12:15 do 15:00 a to v recepci arcibiskupského paláce na Hradčanech v Praze, kde přítomný archivář zaznamená „krasopisně“ jméno a dotyčný se pak speciálním inkoustem na originál podepíše. Pokud zájemce zanechá na místě spojení, (mail, mobil apod.) dostane posléze na toto spojení elektronickou kopii celé listiny.

Další místo, kde bude pamětní list otevřen k podpisu je klášter augustiniánů u Sv. Tomáš na Malé Straně a to v pátek 14. srpna 2020 od 12:00 do 15:00 hod.

Po okopírování bude pamětní list vložen do nerezového pouzdra a hermeticky utěsněn s garancí výdrže materiálu a písma min 150–200 let.

Rada městské části Prahy 1 podpořila v úterý 21. července návrh radního Votočka a radního Richarda Bureše a vyslovila souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na Malostranské náměstí v Praze. Je to první velký krok k tomu, abychom mohli tento pomník opět spatřit ve veřejném prostoru a konkrétní výsledek skoro desetileté snahy Spolku Radecký Praha o navrácení pomníku do veřejného prostoru; podklady k jednání rady MČ ostatně dodal právě tento spolek, v němž působí mnozí členové Koruny České. Navrhuje umístit na náměstí kopii sousoší a podstavce, vytvořenou podle originálu, který se nachází v Lapidáriu Národního muzea.

Spolek Radecký Praha na plán uspořádal veřejnou sbírku, dosud do ní lidé přispěli přes 239 tisíc korun. Chcete-li také přispět, najdete potřebné informace na stránce http://radecky.org/index.php/sbirka.

Arcivévodkyně Eleonora Habsbursko-Lotrinská, dcera následníka českého trůnu arcivévody Karla a pravnučka posledního českého krále bl. Karla, se v pondělí 20. července při občanském obřadu v Monaku v nejbližším rodinném kruhu provdala za belgického automobilového závodníka Jérômeho d’Ambrosio. Církevní sňatek odložili na dobu po uvolnění koronavirových opatření. Blahopřejeme!

Havlíčkobrodský deník přinesl v rámci série Lidé odvedle článek monarchisty Jindřicha Holuba, člena předsednictva Koruny České, předsedy Spolku pro obnovení Českého království a starosty obce Pohleď.

Všichni ctitelé posledního českého krále blahoslaveného Karla Rakouského jsou zváni na výroční poutní mši svatou v kapli bl. Karla nad Branišovem u Kdyně, konanou u příležitosti 10. výročí posvěcení kaple.

Mše svatá v tradičním ritu bude sloužena v sobotu 25. 7. 2020 od 14 hodin.

Kaple blahoslaveného císaře Karla I. je nevelká poutní kaple na louce poblíž pramene říčky Andělice nad vesnicí Branišov, asi 700 m nad mořem, v malebné pošumavské krajině nedaleko města Kdyně v domažlickém okrese Plzeňského kraje.

Předseda Koruny České RNDr. Radim Špaček byl hostem pořadu Silný hlas Markéty Fialové o monarchiích v Evropě a o možnostech obnovy monarchie u nás.

Spolu s Radimem Špačkem v pořadu diskutoval jako zastánce republikánských pozic bývalý diplomat Michael Žantovský. Mluvili o přednostech monarchie jako systému, konkrétně o vynikajícím způsobu, jakým reprezentuje svou zemi britská královna Alžběta i o jiných monarchiích v Evropě. Došlo na zhodnocení uplynulých sto let republikánského experimentu v českých zemích i na perspektivu budoucího obnovení monarchie zde i v jiných státech. V úvodní reportáži promluvil o přednostech monarchie také Petr Placák a v živém vstupu historik Jiří Pernes popsal historii konce Rakousko-Uherské monarchie a jaké byly šance na její zachování.

Plné znění je k vidění v online archivu televize na adrese https://cnn.iprima.cz/porady/silny-hlas-markety-fialove/09072020,
Zkrácená verze na https://cnn.iprima.cz/porady/silny-hlas-markety-fialove/09072020-0

Druhá etapa obnovy mariánského sloupu začala 5. května 2020, kdy bylo zahájeno sestavení Sanctuária, prostoru pro kopii obrazu Panny Marie Rynecké a nosnou část pro sokl, dřík, korintskou hlavici sloupu a čekající sochu Panny Marie - Immaculaty

Závěrečné práce na obnově Mariánského sloupu proběhly ve dnech 2. a 4. června 2020. Dne 2. června kdy byl osazen sokl pod dřík Mariánského sloupu. Na dříku Mariánského sloupu je latinský nápis, jehož volný český překlad zní: Panně Rodičce, bez hříchu prvotního počaté, za obhájení a osvobození města tuto sochu zbožný a spravedlivý císař postavil. Císařem, který se o postavení Mariánského sloupu zasloužil (na základě iniciativy pražských měšťanů) byl Ferdinand III. (vládl 1637 – 1657), který byl Čechům příznivě nakloněn, zmírnil řadu opatření Ferdinanda II. po porážce stavovského povstání v roce 1620 a byl velkým ctitelem Staroboleslavského Palladia.

Dne 4. června 2020 byly osazeny: dřík Mariánského sloupu, hlavice sloupu a na závěr, cca v 15.45 hod., byla na vrchol sloupu umístěna socha Panny Marie Neposkvrněné, kopie původní sochy Jana Jiřího Bendla z roku 1650 od Mistra Petra Váni. Panna Maria se tak vrátila na Staroměstské náměstí v Praze. K úplnému dokončení ještě chybí část dlažby a umístění kopie obrazu Panny Marie Rynecké do sanktuária. Kopii obrazu Panny Marie Rynecké posvětil papež Benedikt XVI. při mši sv. na letišti v Brně – Tuřanech 27. září 2009.

Obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze bude požehnán o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu, 15. srpna 2020.

V předvečer žehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bude jižní části náměstí (tj. okolí Mariánského sloupu k pomníku M. Jana Husa), od 14 do 21 hodin, vyhrazena pro „Modlitební shromáždění v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie“.

 

Následující den, v sobotu 15.srpna v 10.00 hodin, bude v chrámu Matky Boží před Týnem, slavná bohoslužba, celebrovaná pražským arcibiskupem a českým primasem Dominikem kardinálem Dukou, OP.

 

Očekává se, že se všichni účastníci slavnosti požehnání sloupu do chrámu nevejdou. Proto bude na Staroměstském náměstí velkoplošná obrazovka, kde bude možné bohoslužbu sledovat.

 

Po mši svaté vyjde průvod z kostela na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu, kde odezní projevy a Otec kardinál Dominik Duka, obnovený Mariánský sloup, požehná.

Celý prostor Staroměstského náměstí je 15.srpna 2020 9 do 15 hodin vyhrazen pro shromážděni na „Poděkování za uhájení města Prahy na konci třicetileté války a za uzavření Vestfálského míru, který ukončil 30. letou válku, která zdevastovala Evropu“.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl poděkováním za uhájení Prahy v poslední bitvě třicetileté války, bitvě o Prahu, která trvala od 26. července 1648 ještě několik dni po uzavření Vestfálského míru a švédská vojska ukončila obléhání až 3. listopadu 1648. Praha - Staré Město, Nové Město a Židovské Město se tak ubránily vydrancování, které postihlo Pražský Hrad a Malou Stranu.

 

Nyní, když je Mariánský sloup na svém místě, souhlasem s jeho obnovou Magistrátem hl. m. Prahy bylo uznáno, že jeho stržení bylo chybou, můžeme doufat, „ že jsme překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne zase do lů. Rozumíme tomu tak, že sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu."4

Přispějme k tomu Smírnou modlitbou za smíření křesťanů

Dobrý Bože, vzdáváme Ti díky pro Tvou nekonečnou dobrotu a milosrdenství. Nikdy nepřestáváš volat hříšníky a vyzývat je, aby se obnovili ve Tvém Duchu. Tím, že nám stále odpouštíš, zjevuje se Tvá všemohoucnost.

Nabízíš nám smíření a pokoj. Svěřujeme se Tvému milosrdenství a prosíme Tě o dar smíření s Tebou, mezi námi lidmi i se sebou samými. Víme, že smíření křesťanů přesahuje lidské síly a dary. Proto Tě prosíme: dej, ať v síle Ducha Svatého překonáváme každé rozdělení a každou nesvornost a jsme jedním tělem a jednou duší. Nechť je mnohem silnější to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.

Chceme odstranit pohoršení rozdělení a věříme, že jedno místo, kde stojí socha reformátora Mistra Jana Husa, [ ctitele Panny Marie ], na Týnském chrámu je utrakvistický kalich a je zde obnovena socha Panny Marie, může být viditelným důkazem tohoto smíření.

Dobrý Bože, přihlížej k naší dobré vůli a posilni nás, abychom neklesli v této snaze o vzájemné smíření. Dej, abychom neprosazovali svoji vůli, ale po vzoru Tvého Syna byli tichými a pokorného srdce. Veď nás, abychom jako první dokázali podat ruku ke smíru a vzájemnému odpuštění. Amen.

 

Všichni jsou srdečně zváni a prosím, šiřte tuto pozvánku mezi blízkými.

Josef Pejřimovský

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vítá aktivity krajských samospráv k vyznačení historických hranic mezi Českým královstvím a Moravským markrabstvím. Naše strana vnímá, že obnova historických zemí s vlastními samosprávnými orgány - v duchu preambule platné Ústavy - je jedinou cestou, jak omezit aktuální neprůhledné finanční a kompetenční propletence na úrovni současných krajů. Zároveň je obnovení zemí Koruny české v jejich historických hranicích nezbytnou podmínkou pro návrat panovníka - českého krále, markraběte moravského a vévody slezského, aby se mohl ujmout svých povinností a práv v jasně definovaných územních celcích.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) při této příležitosti naléhavě doporučuje, aby na příslušných informačních tabulích byl uveden historicky správný status jednotlivých zemí, tj. "Moravské markrabství",  "České království",  resp. "Slezské vévodství". Takové vyznačení se v terénu již vyskytuje např. U Sirákova v kraji Vysočina a je nepochybně správnější a vhodnější než nepřesný a zavádějící údaj "Historická hranice Moravy (Čech, Slezska)".

V Praze dne 22. června 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

www.korunaceska.cz

  • 1