Aktuální zprávy

Ministerstvo financí a vláda reagují vstřícně na výzvu Koruny České a dalších subjektů, aby odložení náběhu 3. a 4. vlny EET bylo zajištěno vyhlášením legislativní nouze a přijetím novely zákona o EET, tj podstatně robustnějším nástrojem, než by byl původně uvažovaný metodický pokyn Ministerstva financí neprovádět kontroly u povinných subjektů. Příslušný návrh zákona již projednává v režimu legislativní nouze Poslanecká sněmovna.

Jeho Jasnost Hans Adam II., vládnoucí kníže z Lichtenštejna, slaví 14. února 2020 své 75. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší!

Kníže Hans Adam II. je nejstarším synem knížete Franze Josefa II. a kněžny Giny. Je prvním knížetem, který vyrostl v Lichtenštejnsku a celkově 15. vládnoucím knížetem z Lichtenštejna.

Nedávný průzkum veřejného mínění v Rumunsku ukázal, že téměř dvě pětiny obyvatel by si přály uspořádat referendum o změně státního zřízení z republiky na konstituční monarchii.

Podle průzkumu, který se uskutečnil ve dnech 12.–17. prosince 2019 na vzorku 1067 respondentů, by 37 % Rumunských občanů uvítalo návrat monarchie prostřednictvím referenda o změně státního zřízení, zatímco 47 % respondentů je proti uspořádání takového referenda.

Připravovaný pomník české královny Marie Terezie v Praze 6 jehož výstavbu loni Koruna Česká podpořila otevřeným dopisem starostovi městské části, by měl být hotov do září tohoto roku.

Marie Terezie byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a manželkou císaře Svaté říše římské. Vládla v letech 1740 až 1780 a byla jedinou vládnoucí panovnicí na českém trůně. Modernizovala státní správu, armádu, hospodářství a vzdělání a měla klíčové zásluhy o rozkvět českých zemí zavedením evidence nemovitostí, zavedením povinné protipožární ochrany, přijetím nového Hrdelního řádu, který mj. podstatně omezil torturu, zavedením povinné školní docházky, dobudováním Pražského hradu do současné podoby, jakož i vydáním dekretu, jímž zavádí povinnou výuku češtiny v nejdůležitějších státních výchovných institucích.

Na základě žádosti Prahy 6 byl loni nový park nad křižovatkou Prašný most pojmenován jako park Marie Terezie. Právě zde má být umístěn její pomník, jehož podoba vyšla na základě soutěže roku 2014, základní kámen zde byl umístěn roku 2017 ke 300. výročí jejího narození a  pomník by měl být hotov letos v srpnu nebo v září.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) přeje inspirativní a nadějeplné prožití svátku příchodu Spasitele a mnoho Božího požehnání v nadcházejícím  roce MMXX.

Přinášíme sestřih videa z 12. ročníku našeho tradičního Pochodu za monarchii. Cílem pochodu je připomenout, že český stát nevznikl v roce 1918, ale před víc než 1 200 lety, že rozbití Habsburské monarchie byla chyba, ze niž jsme zaplatili převysokou cenu, přesně, jak předvídal Palacký, a konečně i to, že 28. října oslavujeme vznik státu, který se rozpadl po 20 letech své existence a dnes již dávno neexistuje.

Vyšlo podzimní 84. číslo Monarchistického zpravodaje, které Vám přináší souhrn informací o monarchistickém dění posledních několika měsíců.

V rámci rozvíjení spolupráce s monarchisty ze zahraničí pracujeme na překladech základních informací obsažených na webových stránkách Koruny České.

Tak byla díky laskavé pomoci našeho příznivce Vladimíra Svobody vytvořena německá jazyková verze webu a pracuje se též na verzi anglické. Překlady se týkají především základních, dlouhodobě platných informací; překládání aktuálních článků by bylo nad naše kapacity a vzhledem k tomu, že chceme oslovovat především české občany, bylo by i nadbytečné.

Německou verzi webu si můžete prohlédnout na adrese www.korunaceska.cz/de; přepínač jazykových verzí naleznete vpravo nahoře, v mobilní verzi webu pak v menu.

Náš dlouholetý podporovatel, glosátor dění na Neviditelném psu i v časopisech našich exulantů, člen exilového PEN klubu, vyznavač cesty k monarchii jako cesty k nápravě věcí pozemských nejen v Čechách, dobrý kamarád a přítel, podlehl ve středu 20. listopadu v poledne dlouhé nemoci a opustil nás ve věku 86 let navždy.

Milan Novák, představený Modlitební ligy bl. císaře a krále Karla I. za mír mezi národy v ČR, předal českobudějovickému biskupovi Vlastimilu Kročilovi relikvii blahoslaveného císaře a krále Karla I.

Po zhotovení odpovídajícího relikviáře bude ve výroční den úmrtí bl. císaře Karla dne 1. dubna 2020 umístěna v katedrále sv. Mikuláše.

  • 1