Aktuální zprávy

Zveřejnili jsme aktualizovaný Obecný program Koruny České, který byl projednán na pracovním sněmu v Pohledi a (po lhůtě na projednání připomínek a návrhů členů) nyní vstoupil v platnost.

Přečíst si ho můžete zde: Obecný program

V pondělí 17. června byla v předpolí Písecké brány v Praze odhalena fontána ve tvaru vějíře na počest hraběnky Žofie Chotkové, vévodkyniě z Hohenbergu, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este, která byla spolu s ním zavražděna roku 1914 v Sarajevu.

Vyšlo předvolební 83. číslo Monarchistického zpravodaje, které Vám přináší především představení našich kandidátů a další texty vztahující se k volbám do Evropského parlamentu.

Josef Václav Radecký z Radče patří mezi neprávem opomíjené postavy české historie a s námi blízce spřízněný Spolek Radecký Praha usiluje už několik let o obnovení jeho pražského pomníku, který je vynikajícím uměleckým dílem. K tomuto účelu také v roce 2018 vypsal veřejnou sbírku na obnovení pomníku. Nyní je jedinečná možnost sbírku podpořit hlasování na internetu.

Vyšlo 82. číslo Monarchistického zpravodaje, věnované především blížícím se volbám do Evropského parlamentu, ale také dalšímu bohatému dění posledních měsíců.

Před 97 lety, 1. dubna 1922, zemřel ve věku 34 let ve vyhnanství na ostrově Madeira poslední český král a rakouský císař, Karel I. Habsburský.

Využívajíce svého práva obracet se peticí se žádostmi nebo návrhy na příslušné státní orgány, vyzýváme vládu a Parlament, aby společným úsilím nalezli důstojné sídlo pro prezidenta republiky jinde než na Pražském hradě.

Přejeme krásné prožití Vánoc, hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2019

Shrnutí příspěvku, který přednesl na generálním sněmu Jan Lech Skowera, předseda polských monarchistů, který byl jedním z našich zahraničních hostů.

V projevu na XXVII. generálním sněmu KČ vystoupila jako host Nicole Fara, předsedkyně rakouské monarchistické organizace Černožlutá aliance, a ve svém projevu představila činnost monarchistů v Rakousku v uplynulém roce.

  • 1