Aktuální zprávy

Přinášíme sestřih videa z 12. ročníku našeho tradičního Pochodu za monarchii. Cílem pochodu je připomenout, že český stát nevznikl v roce 1918, ale před víc než 1 200 lety, že rozbití Habsburské monarchie byla chyba, ze niž jsme zaplatili převysokou cenu, přesně, jak předvídal Palacký, a konečně i to, že 28. října oslavujeme vznik státu, který se rozpadl po 20 letech své existence a dnes již dávno neexistuje.

Vyšlo podzimní 84. číslo Monarchistického zpravodaje, které Vám přináší souhrn informací o monarchistickém dění posledních několika měsíců.

V rámci rozvíjení spolupráce s monarchisty ze zahraničí pracujeme na překladech základních informací obsažených na webových stránkách Koruny České.

Tak byla díky laskavé pomoci našeho příznivce Vladimíra Svobody vytvořena německá jazyková verze webu a pracuje se též na verzi anglické. Překlady se týkají především základních, dlouhodobě platných informací; překládání aktuálních článků by bylo nad naše kapacity a vzhledem k tomu, že chceme oslovovat především české občany, bylo by i nadbytečné.

Německou verzi webu si můžete prohlédnout na adrese www.korunaceska.cz/de; přepínač jazykových verzí naleznete vpravo nahoře, v mobilní verzi webu pak v menu.

Náš dlouholetý podporovatel, glosátor dění na Neviditelném psu i v časopisech našich exulantů, člen exilového PEN klubu, vyznavač cesty k monarchii jako cesty k nápravě věcí pozemských nejen v Čechách, dobrý kamarád a přítel, podlehl ve středu 20. listopadu v poledne dlouhé nemoci a opustil nás ve věku 86 let navždy.

Milan Novák, představený Modlitební ligy bl. císaře a krále Karla I. za mír mezi národy v ČR, předal českobudějovickému biskupovi Vlastimilu Kročilovi relikvii blahoslaveného císaře a krále Karla I.

Po zhotovení odpovídajícího relikviáře bude ve výroční den úmrtí bl. císaře Karla dne 1. dubna 2020 umístěna v katedrále sv. Mikuláše.

Před rokem, na podzim 2018, vydala Koruna Česká Monarchistický manifest 2018 jako programový dokument pro dnešní monarchistické hnutí. Připomněla tím smutné 100. výročí konce monarchie a nastolení republiky a zároveň 30. výročí představení monarchistického manifestu disidentskou skupinou České děti kolem Petra Placáka, který tím položil základy moderního českého monarchistického hnutí.

V nejbližších dvou týdnech nás čeká několik významných kulatých výročí s vazbou na českou monarchii nebo na monarchismus ve světě, která stojí za upozornění.

Zveřejnili jsme aktualizovaný Obecný program Koruny České, který byl projednán na pracovním sněmu v Pohledi a (po lhůtě na projednání připomínek a návrhů členů) nyní vstoupil v platnost.

Přečíst si ho můžete zde: Obecný program

V pondělí 17. června byla v předpolí Písecké brány v Praze odhalena fontána ve tvaru vějíře na počest hraběnky Žofie Chotkové, vévodkyniě z Hohenbergu, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este, která byla spolu s ním zavražděna roku 1914 v Sarajevu.

Vyšlo předvolební 83. číslo Monarchistického zpravodaje, které Vám přináší především představení našich kandidátů a další texty vztahující se k volbám do Evropského parlamentu.

  • 1