Aktuální zprávy

V katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích byl 17. srpna 2020 při slavnostní bohoslužbě instalován relikviář blahoslaveného Karla I. Rakouského, posledního českého krále.

Datum obřadu bylo stanoveno na výroční den jeho narozenin (* 17. 8. 1887). Na českém území jsou v současnosti uloženy relikviáře bl. Karla I. např. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, ve Strahovském klášteře a v kostele sv. Gotharda v Bouzově.

Instalace relikviáře bl. Karla I. byla pro katedrálu sv. Mikuláše mimořádnou událostí, jaká se pravděpodobně bude znovu opakovat až za mnoho let. V katedrále jsou v současné době uloženy jen dva podobně významné relikviáře: v roce 1670 sem byl přenesen vzácný barokní relikviář s ostatky sv. Auraciána a v roce 2019 byl instalován relikviář s ostatkem sv. Mikuláše.

Péčí archiváře Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu PhDr. Libora Gottfrieda byla dle zvyklostí vyhotovena pamětní listina, která bude v rámci žehnání Sloupu dne 15. srpna 2020 vložena ve speciálním pouzdru do architektury sloupu.

Listina bude otevřena k podpisu zájemcům ve středu dne 12. srpna 2020 od 12:15 do 15:00 a to v recepci arcibiskupského paláce na Hradčanech v Praze, kde přítomný archivář zaznamená „krasopisně“ jméno a dotyčný se pak speciálním inkoustem na originál podepíše. Pokud zájemce zanechá na místě spojení, (mail, mobil apod.) dostane posléze na toto spojení elektronickou kopii celé listiny.

Další místo, kde bude pamětní list otevřen k podpisu je klášter augustiniánů u Sv. Tomáš na Malé Straně a to v pátek 14. srpna 2020 od 12:00 do 15:00 hod.

Po okopírování bude pamětní list vložen do nerezového pouzdra a hermeticky utěsněn s garancí výdrže materiálu a písma min 150–200 let.

Rada městské části Prahy 1 podpořila v úterý 21. července návrh radního Votočka a radního Richarda Bureše a vyslovila souhlas se záměrem navrátit pomník maršála Josefa Václava Radeckého z Radče na Malostranské náměstí v Praze. Je to první velký krok k tomu, abychom mohli tento pomník opět spatřit ve veřejném prostoru a konkrétní výsledek skoro desetileté snahy Spolku Radecký Praha o navrácení pomníku do veřejného prostoru; podklady k jednání rady MČ ostatně dodal právě tento spolek, v němž působí mnozí členové Koruny České. Navrhuje umístit na náměstí kopii sousoší a podstavce, vytvořenou podle originálu, který se nachází v Lapidáriu Národního muzea.

Spolek Radecký Praha na plán uspořádal veřejnou sbírku, dosud do ní lidé přispěli přes 239 tisíc korun. Chcete-li také přispět, najdete potřebné informace na stránce http://radecky.org/index.php/sbirka.

Ministerstvo financí a vláda reagují vstřícně na výzvu Koruny České a dalších subjektů, aby odložení náběhu 3. a 4. vlny EET bylo zajištěno vyhlášením legislativní nouze a přijetím novely zákona o EET, tj podstatně robustnějším nástrojem, než by byl původně uvažovaný metodický pokyn Ministerstva financí neprovádět kontroly u povinných subjektů. Příslušný návrh zákona již projednává v režimu legislativní nouze Poslanecká sněmovna.

Jeho Jasnost Hans Adam II., vládnoucí kníže z Lichtenštejna, slaví 14. února 2020 své 75. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší!

Kníže Hans Adam II. je nejstarším synem knížete Franze Josefa II. a kněžny Giny. Je prvním knížetem, který vyrostl v Lichtenštejnsku a celkově 15. vládnoucím knížetem z Lichtenštejna.

Nedávný průzkum veřejného mínění v Rumunsku ukázal, že téměř dvě pětiny obyvatel by si přály uspořádat referendum o změně státního zřízení z republiky na konstituční monarchii.

Podle průzkumu, který se uskutečnil ve dnech 12.–17. prosince 2019 na vzorku 1067 respondentů, by 37 % Rumunských občanů uvítalo návrat monarchie prostřednictvím referenda o změně státního zřízení, zatímco 47 % respondentů je proti uspořádání takového referenda.

Připravovaný pomník české královny Marie Terezie v Praze 6 jehož výstavbu loni Koruna Česká podpořila otevřeným dopisem starostovi městské části, by měl být hotov do září tohoto roku.

Marie Terezie byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a manželkou císaře Svaté říše římské. Vládla v letech 1740 až 1780 a byla jedinou vládnoucí panovnicí na českém trůně. Modernizovala státní správu, armádu, hospodářství a vzdělání a měla klíčové zásluhy o rozkvět českých zemí zavedením evidence nemovitostí, zavedením povinné protipožární ochrany, přijetím nového Hrdelního řádu, který mj. podstatně omezil torturu, zavedením povinné školní docházky, dobudováním Pražského hradu do současné podoby, jakož i vydáním dekretu, jímž zavádí povinnou výuku češtiny v nejdůležitějších státních výchovných institucích.

Na základě žádosti Prahy 6 byl loni nový park nad křižovatkou Prašný most pojmenován jako park Marie Terezie. Právě zde má být umístěn její pomník, jehož podoba vyšla na základě soutěže roku 2014, základní kámen zde byl umístěn roku 2017 ke 300. výročí jejího narození a  pomník by měl být hotov letos v srpnu nebo v září.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) přeje inspirativní a nadějeplné prožití svátku příchodu Spasitele a mnoho Božího požehnání v nadcházejícím  roce MMXX.

Přinášíme sestřih videa z 12. ročníku našeho tradičního Pochodu za monarchii. Cílem pochodu je připomenout, že český stát nevznikl v roce 1918, ale před víc než 1 200 lety, že rozbití Habsburské monarchie byla chyba, ze niž jsme zaplatili převysokou cenu, přesně, jak předvídal Palacký, a konečně i to, že 28. října oslavujeme vznik státu, který se rozpadl po 20 letech své existence a dnes již dávno neexistuje.

Vyšlo podzimní 84. číslo Monarchistického zpravodaje, které Vám přináší souhrn informací o monarchistickém dění posledních několika měsíců.

  • 1